Autorapport

Sk_rmavbild_2020-06-25_kl._09.34.39.png

Man kan lägga in så att en användare får en försäljningsrapport på utsatta tidpunkter till sin e-post. En förutsättning för detta är att man har en e-postlayout för ReportDeliveryEvents eller ReportDeliveryProducts beroende på vilken typ av försäljning det avser.

Sk_rmavbild_2020-06-25_kl._09.21.20.png

Läs mer om e-postlayouter i denna artikel.

En annan förutsättning är att mottagaren för försäljningsrapporten är uppsatt som en användare i boxoffice. Läs mer om användare här.

Sk_rmavbild_2020-06-25_kl._09.25.21.png

Navigera till Administration - Användare, sök upp den användare som ska motta rapporten (eller skapar en ny användare), välj fliken Auto Report och tryck på Lägg till leverans.

Sk_rmavbild_2020-06-25_kl._09.27.08.png

I nästa steg väljer man vilken rapport och när den ska levereras.

  • Typ: Är försäljningsrapporten över sålda biljetter till Evenemang eller sålda Produkter.
  • Layout: Vilken e-postlayout ska användas.
  • Använd evenemangsfilter: Vill man endast inkludera utvalda evenemang anger man Ja och väljer vilka i evenemangsfiltret. Kan också användas för att definiera hur många dagar tillbaka i tiden som ett evenemang ska inkluderas i rapporten efter att det har ägt rum (Dagar bakåt).

Sk_rmavbild_2020-06-25_kl._09.29.26.png

  • Tid: Vilket klockslag ska rapporten skickas.
  • Dag: Vilken dag eller vilka dagar ska rapporten skickas.

Notera!

  • När ett evenemang har ägt rum så exkluderas det från rapporten så länge man inte använder sig av Dagar bakåt under evenemangsfiltret.
  • Om man inte använder evenemangsfilter så inkluderas alla evenemang man har tillgång till, även sådana som kan ligga i andra användargrupper. Evenemangen väljs på samma sätt som visas i arrangörs-dashboard. T. ex. om jag är arrangör och har tillgång till evenemang på Teater X & Teater Y.

När man är klar trycker man på Registrera och rapporten kommer nu börja skickas utifrån uppsatta premisser.

Sk_rmavbild_2020-06-26_kl._10.18.21.png

I fliken Auto Report kan man nu se ovan tabell där man ser information om rapporten samt möjligheten att redigera (blå penna) eller radera (rött kryss) rapportleveransen. Man kan också se historik över skickade rapporter (vit historiksymbol).