E-postlayouter

Från systemet så skickas det en rad olika e-postmeddelanden, automatiska (t.ex. vid bekräftelse vid onlineköp) och manuella (kvitto eller reservationsbekräftelse skickat från boxoffice). Alla dessa meddelanden kan skapas och redigeras direkt från boxoffice via Administration - Layouter - Epost

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._06.56.37.png


Redigera e-postmall


För att redigera en e-postmall trycker man på raden för den mall man vill redigera (alternativt Åtgärder/Redigera).

 • Namn: Namn på e-postmallen (syns endast internt).
 • Beskrivning: Intern beskrivning av mallen (t.ex. "Standardbekräftelse vid försäljning online").
 • Avsändare (E-post): Den avsändare som e-postmeddelandet ska ha i mottagarens inkorg. Som standard är detta info@tix.se men detta kan ändras vilket kräver en subdomän och assistans från Tixly Support.
 • Avsändare (Namn): Det avsändarnamn som e-postmeddelandet ska ha i mottagarens inkorg.
 • Svara till (E-post): Den e-postadress som mottagaren svarar till om hen svarar på meddelandet.
 • Svara till (Namn): Det namn som mottagaren svarar till om hen svarar på meddelandet.
 • Kategori: Tillhörande kategori (ska inte ändras).
 • Typ: Vilken typ är meddelandet av (kan inte ändras).
  • Online: Meddelanden vid försäljning online. Skickas automatiskt till kunden när hen genomfört ett köp.
  • BoxOfficeConfirmation: Meddelanden som skickas manuellt till kunden från en såld order i boxoffice.
  • BoxOfficeReservation: Meddelanden som skickas manuellt till kunden från en reserverad order i boxoffice. T.ex. ett e-postmeddelande med en betallänk (webbreservation).
  • BoxOfficeMoveEvent: Meddelande som skickas manuellt till kunden vid byte av evenemang på såld order.
  • BoxOfficeMoveSeats: Meddelande som skickas manuellt till kunden vid byte av platser på såld order.
  • EventAutoSend: Meddelande som skickas automatiskt till kund vid t.ex. återbetalningar eller trigger.
  • ReportDeliveryEvents: Meddelande som skickas till användare som tar emot försäljningsrapport för evenemang. 
  • ReportDeliveryProducts: Meddelande som skickas till användare som tar emot försäljningsrapport för produkter. 

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.14.07.png

För att redigera innehållet i e-postmallen trycker man på redigera längst ner. SV för svenska och EN för den engelsk mall. Läs mer om själva HTML-editorn längre ner.


Lägg till ny e-postmall


Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.15.40.png

För att lägga till en ny e-postmall trycker man på Lägg till e-postmall uppe till höger.

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.16.47.png

Man blir då ombedd att välja en mall att kopiera från. Längst uppe till höger kan man söka efter önskad mall, t.ex. Online om man vill skapa en ny mall för försäljning online. När man hittat den man vill kopiera trycker man på Kopiera. Man fyller sedan i Information och trycker på Spara. För att sedan redigera själva innehållet i mallen trycker man på raden för mallen (alternativt Åtgärder/Redigera) och sedan på Redigera längst ner (läs mer ovan under Redigera e-postmall).


HTML-editorn


Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.24.05.png

Själva mallen redigeras i HTML och här är det bra om man har lite förkunskaper kring hur det fungerar om man vill skapa helt egendesignade mallar. Det krävs dock ingen större kunskap för att ändra lite i texter och byta ut formuleringar. I HTML-koden så är allt som ryms inom <body> </body> innehållet i mallen.

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.26.51.png

Den text som är svart i body är texten i mallen som man letar efter och kan justera. När man gör justeringar i koden till vänster så ser man omedelbart ändringarna i förhandsvisaren till höger.

Dynamiska variabler

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.34.55.png

Mallen innehåller en rad olika dynamiska variabler, t.ex. #ORDERID# för att visa ordernumret. En lathund för dessa variabler kan öppnas upp genom att man trycker på T.

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.37.06.png

Genom att hålla muspekaren i fönstrets översta mitt och hålla inne vänster knapp kan man flytta runt fönstret så att det inte är vägen. 

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.39.07.png

Man kan ändra vad som visas i förhandsvisaren genom att ändra innehållet för respektive variabel.

Start och sluttagg

#EVENT#, #PRODUCT#, #TICKETS# är start och sluttagg, det vill säga att allt som ryms mellan #EVENT# och #EVENT# upprepas för varje evenemang i ordern.