Allokationer

En allokation skapas för att kunna spärra/blockera platser eller för att knyta en viss biljettyp till specifika platser i salongen, tex Press, VIP, Kampanj eller ledsagare. 


Skapa en allokation


För att skapa en allokation navigerar du till Administration - Arenor - Allokationer och trycker på Lägg till allokation högst upp i högra hörnet. 

mceclip0.png

Information

Namn: Allokationens namn. 
Förkortning: Syns på den allokerade platsen, skrivs 1-2 bokstäver. 
Ikon: Om önskas, ange en ikon som visas på platsen istället för förkortningen. 
Blockerat: Ange om platsen ska vara blockerad och därmed räknas bort från kapaciteten. Blockerade stolar döljs även helt i köpprocessen online. 

Antal timmar innan allokationen försvinner: Definierar ett standardvärde för hur hur många timmar innan evenemangsstart allokationen per automatik förfaller när funktionen används.


Behörigheter

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._12.41.59.png

Användarbehörigheter:  Vid Nej kommer samtliga användare med försäljningsbehörighet åt de platser som allokerats med den aktuella allokationen. Vid Ja är det möjligt att definiera vilka specifika användare som ska komma åt de allokerade platserna. 
Användare: Ange vilka användare som ska ha tillgång till allokationen. 


Allokera platser


Numrerad sal 

För att allokera platser navigerar du till salongsvyn för ett evenemang, på samma sätt som vid försäljning. Härifrån väljer man de platser som ska allokeras och trycker därefter på Allokera i nedre högra hörnet. 

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.12.41.png

I nästa steg väljs vilken allokation som ska tilldelas platserna. Om man vill använda ett alternativt namn  för allokationen skrivs detta in under Allokationsnamn (t.ex. om man vill att det endast för denna blockeringen av platser skall heta "VIP - Mamma Mia" istället för bara "VIP").  Här är det också möjligt att ställa in om allokationen ska förfalla per automatik, dvs av-allokeras, ett visst datum och tid genom att ställa Förfaller till Ja och ange en tidpunkt. Tryck därefter på Spara. 

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.14.25.png

Onumrerad sal

För att allokera platser i en onumrerad sal väljer man först hur många platser man vill allokera genom att trycka på siffrorna. Uppe till höger anges som vanligt hur många platser som valts. Det spelar ingen roll vilken biljettyp man väljer. 

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.29.14.png

När man valt platser trycker man på allokera längst ner och väljer precis som i en numrerad salong vilken allokation man önskar samt vilka eventuella regler som ska appliceras. Längst upp under raden för Priszoner finns nu en ruta med allokationens namn som man trycker på för att sälja från allokationen. Till höger om namnet anges hur många platser som finns allokerade av den aktuella allokationen.

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.31.24.png

Ta bort allokation

För att släppa allokerade platser oavsett om salongen är numrerad eller omnumrerad väljer man platserna, trycker därefter på Allokera i nedre högra hörnet och väljer Rensa allokation i rutan för allokationstyp. Tryck därefter på Spara

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.34.49.png


Statistik


Sk_rmavbild_2020-06-18_kl._07.30.17.png

I salongsvyn kan man trycka på symbolen för allokationsstatistik längst ner till höger och få upp en tabell över hur många allokationer som finns tillgängliga på evenemanget, hur mycket som är sålt, reserverat samt kapacitet och total.

Sk_rmavbild_2020-06-18_kl._07.30.41.png


Kopiera allokation till andra evenemang


Det är möjligt att skapa allokationer i ett evenemang och därefter kopiera dessa till andra evenemang eller till salens konfiguration samt skapa en ny konfiguration baserat på ändringarna.

Läs mer


Sälj biljetter från allokation i kampanjlänk


Det är möjligt att sälja biljetter från en specifik allokation direkt i kampanjlänk om man till exempel vill erbjuda en specifik kundgrupp utvalda platser eller rabattera singelplatser.

Läs mer