Importera/Uppdatera kundregister

Navigera till: Administration - Kunder - Import / Update. Här kan man ladda upp en CSV-fil med kunder, både existerande och nya kunder för att på så sätt importera och ändra i kundregistret.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.37.30.png

Notera!

  • Filen måste vara i formatet CSV och använda (semikolon) som separator.
  • Kolumnerna i filen måste följa nedan exempel. Längre ner på denna sida finns en mall som man kan ladda ner och utgå ifrån.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.34.43.png


Uppdatera kundregister


För att ladda ner en lista på kunder kan man antingen kontakta Tixly Support för att få en lista på hela kundregistret eller ta fram en segmenterad kundlista i segmenteringsverktyget. Man ska där trycka på Export results och välja Download with all customer data. Denna lista följer det korrekta formatet som ska användas vid importen.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.41.56.png

När man arbetar i excellistan så kan man fritt ändra kunduppgifterna.

Lägg till en ny kund

Om man lägger till en ny rad till listan med kundnummer 0 så skapas det istället en ny kund. Nytt kundnummer genereras sedan av systemet.

Notera!

  • Om man ändrar kundnummer (CustomerID) så uppdateras det kundkortet som har det aktuella numret. Tänk således på att detta inte ska ändras.

Ladda upp CSV-filen


Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.52.56.png

Tryck på Browse, välj filen som innehåller kunderna och tryck sedan på Upload.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.55.06.png

I nästa vy får man upp en översikt över de ändringar som man ämnar att göra. Vill man godkänna dessa trycker man på den gröna knappen uppe till höger Confirm customer upload eller om man så vill avbryta ändringarna Cancel uppe till vänster.

  • Gul cell I tabellen betyder att värdet i cellen kommer att ändras (t.ex. byte av e-postadress)
  • En Grön rad betyder att en ny kund kommer att läggas till.
  • Blå ruta anger hur många kunder som laddats upp från listan.
  • Gul ruta anger hur många kundkort som ändras.
  • Turkos ruta anger hur många kundkort som inte kommer att ändras.
  • Grön ruta anger hur många nya kunder som kommer att skapas.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._14.02.55.png

Efter man har godkänt uppdateringen ska man vänta tills meddelandet Customer successfully imported! syns tillsammmans med en tumme upp.