Byta datum

Det är möjligt att tillåta biljettköpare att själva byta biljetter online, detta kan ställas in för tex endast abonnenter, endast biljettköpare som köpt till en specifik produktion m.m. 


Tillåt byte online 


Säsong

Navigera till den säsong där byten ska vara tillåtet via Administration - Säsonger och välj i listan den säsong du önskar aktivera byten för. Här ställer du in de regler som ska gälla vid byten.

Ska_rmavbild_2020-09-03_kl._15.08.48.png

 • Tillåt byten: Vid Ja visas övriga inställningar. 
 • Gratis byten: Definiera om och i så fall hur många gratis byten kunden får göra. 
 • Tillåtna byten: Ange om kunden max får byta x-antal gånger. Vid finns ingen övre gräns utan obegränsat antal byten tillåts. 
 • Dagar före evenemang: Ange hur många dagar före ett evenemang kunden som senast får byta. 
 • Skriv över biljettyp: 
  • Vid Nej måste biljettypen kunden köpt finnas kopplad samt vara tillgänglig online på de evenemang som ska vara möjliga att byta till. Om biljettypen har annat pris på det nya evenemanget betalas i så fall mellanskillnad av kunden. 
  • Vid Ja behöver samma biljettyp inte finnas kopplad på evenemanget eller ligga som tillgänglig online, ursprungspriset behålls vid byte. 
 • Samma priszon: Vid Ja kan kunden bara byta inom samma priszon som ursprungsplatsen. 
 • Avgiftstyp: Om avgift ska debiteras vid byte definieras här om det kostar Per order eller Per biljett. 
 • Pris online: Fyll i kostnad för byte online. 
 • Produkt i Boxoffice: Koppla den produkt som ska användas vid byte i Boxoffice, kostnaden definieras i inställningen för produkten. 

När man gjort sina val trycker man på Spara. Reglerna är nu sparade.  


Abonnemang

För att tillåta byten för abonnemang behöver först ovan beskrivna inställningar ha definierats för den säsong abonnemanget ligger i, navigera därefter till Administration - Abonnemang

Under fliken Internet hittas:

 • Tillåt byte:
  • Till samma produktion: Abonnenten kan byta biljett till de evenemang som ligger i samma produktion som dess ursprungsevenemang. 
  • Till alla produktioner i abonnemanget:  Abonnent kan byta sin biljett från produktion A till de övriga produktioner, B, C och D som finns i abonnemanget, dvs se samma evenemang 2 gånger om så önskas. 
  • Till alla produktioner: Abonnent kan byta sin biljett till vilken produktion som helst som ligger i samma säsong som abonnemanget. OBS, för att detta ska fungera behöver inställningen Tillåt byte till denna produktion aktiveras för produktionen, läs mer i nästa stycke. 
 • Byte utanför abonnemang: 
  • Vid Nej kan abonnent endast byta till de utvalda evenemang (de datum) som redan finns i abonnemanget.
  • Vid Ja är det möjligt att byta till samtliga evenemang utifrån vald regel. 

Ska_rmavbild_2020-09-10_kl._19.17.48.png


Produktioner

För att tillåta byten för enskilda produktioner behöver först ovan beskrivna inställningar ha definierats för den säsong produktionen ligger i, navigera därefter till Administration - Produktioner

Under fliken Avancerat för en produktion finns två inställningar:

 • Tillåt byte ställs till:
  • Nej: Det är inte möjligt för biljettköpare att själva byta sina biljetter. 
  • Till samma produktion: Det är möjligt för biljettköpare att byta datum inom samma produktion. 
  • Till alla produktioner med samma arrangör: Det är möjligt för biljettköpare att byta biljetter till alla evenemang med samma arrangör i samma säsong där produktionen också har inställningen Tillåt byte till denna produktion. 
  • Till alla produktioner: Det är möjligt för biljettköpare att byta biljetter till alla evenemang i samma säsong som också har inställningen Tillåt byte till denna produktion. 

Ska_rmavbild_2020-09-10_kl._21.19.39.png

 • Tillåt byte till denna produktion: 
  • Definierar huruvida de abonnemang med inställningen Tilltåt  byte till alla produktioner är tillåtna att byta till just denna produktion. 
  • Definierar huruvida de produktioner med inställningarna Tillåt byte till produktioner med samma arrangör samt Tillåt byte till alla produktioner är tillåtna att byta till just denna produktion. 

Observera att produktioner måste vara tillgängliga online för att byte ska fungera.