Presentkort


Redigera presentkort


Under Administration - Presentkort - Inställningar finns möjligheten att redigera inställningar för presentkort.

ScreenShot_2021-03-10_kl._12.02.08.png


Information

 • Namn: Namnet som anges här syns i regel på presentkortets layouten (om man inte tagit bort det) samt online i köpprocessen för presentkort.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._09.52.20.png

 • Giltighetstid (år): Antal år som presentkortet är giltigt från och med försäljningsdatum.
 • Betalningstyp: Anger att presentkortet är av betalningstypen Presentkort. Kan inte och ska inte ändras.
 • Standardpris (boxoffice): Det standardpris som syns vid försäljning i biljettkassan. Kan ändras vid försäljningen. 

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._09.56.15.png

 • Tillgängliga nummer: Här ser man antalet tillgängliga presentkortsnummer för boxoffice respektive webb. Vill man öka detta så kan man kontakta Tixly Support.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._10.26.18.png


Tillgänglig online

I nästa flik anger man huruvida presentkort ska finnas tillgängliga online.

 • Tillgängligt online: Ja för att aktivera försäljning av presentkort online.
 • Skin: Vilket skin/brand/grafiska profil ska användas i köpprocessen.
 • Länk: Länk till köpprocessen för presentkort online.
 • Beskrivning: Beskrivning som syns online i köpprocessen för presentkortet.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._10.35.20.png

 • Leveranssätt: Ange leveranssätt för presentkort.
 • E-postmall: Ange den e-postlayout som kunden får vid köp av presentkort online.
 • Värden: Lägg till de fördefinierade värden som man önskar ska presenteras online. Lämnar man ett "tomt" värde så läggs fritt val till och kunden kan själv välja värde på presentkortet.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._10.45.28.png

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._10.46.04.png

 • Text vid inlösen: Ange en text som syns i sista steget i köpprocessen när kunden ska lösa in/betala med ett presentkort

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._10.36.40.png


Biljettlayout

I sista fliken kan man ange vilken layout som ska användas för PDF respektive utskrift på biljettskrivare (t. ex. Godex, Markpoint, Intermec etc.)

För PDF kan flera layouter läggas till och sorteras vilket ger presentkortsköparen online möjligheten att själv välja ett motiv hen föredrar.  Läs här hur layouter läggs till/ändras. 

ScreenShot_2021-03-10_kl._11.45.27.png

Genom att lägga till variabeln #CUSTOMTEXT# på layouten ges möjligheten att skriva ett personligt meddelande på en av er förvald yta av presentkortet. 


Språk

Här är det möjligt att ange eventuell engelsk, norsk samt dansk översättning på köpflödet online för de som väljer att besöka sidan på ett annat språk. Innefattar Namn, Beskrivning  och Text vid inlösen online. 


Grupper


Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._10.50.36.png

Under Administration - Presentkort - Grupper kan man skapa avvikande typer av presentkort giltiga för specifika evenemang. T. ex. ett presentkort som bara är giltigt under 2 månader från inköpsdatum för specifika evenemang eller en specifik produktion. För att skapa ett nytt presentkort tryck på Lägg till grupp uppe till höger. För att redigera ett existerande presentkort trycker man på raden för gruppen eller på Åtgärder - Redigera.

Detta avvikande presentkort går att sälja online via egen länk (om man aktiverar försäljning online) samt i boxoffice vid den vanliga försäljningsmodulen för presentkort.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._11.02.41.png

För att aktivera presentkortet för ett evenemang går man in i Administration - Evenemang - Evenemang, väljer det evenemang man vill presentkortet ska gälla för och lägger till presentkortsgruppen längst ner i fliken Information.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._11.19.12.png

Notera!

 • Presentkortet är endast giltig på de evenemang där den läggs till.
 • Det går att massändra presentkort på evenemang för att lägga till det för en hel produktion eller säsong.

Information

 • Namn: Ange namn på presentkortet
 • Prefix: Ange ett prefix som föregår presentkortsnumret (t.ex. DARJ).
 • I försäljning: Ange om presentkortet ska kunna säljas eller inte.
 • Giltighetstid (månader): Ange hur många månader från försäljningsdatum som presentkortet ska vara giltigt.
 • Betalningstyp: Anger att presentkortet är av betalningstypen Presentkort. Kan inte och ska inte ändras.
 • Position: Ange position för att positionera olika presentkortsgrupper i boxoffice.

Tillgängligt online

 • Tillgängligt online: Ja för att aktivera försäljning av presentkort online.
 • Skin: Vilket skin/brand/grafiska profil ska användas i köpprocessen.
 • Länk: Länk till köpprocessen för presentkort online.
 • Beskrivning: Beskrivning som syns online i köpprocessen för presentkortet.
 • Leveranssätt: Ange leveranssätt för presentkort.
 • E-postmall: Ange den e-postlayout som kunden får vid köp av presentkort online.
 • Värden: Lägg till de fördefinierade värden som man önskar ska presenteras online. Lämnar man ett "tomt" värde så läggs fritt val till och kunden kan själv välja värde på presentkortet.

Biljettlayout

Här kan man ange vilken layout som ska användas för PDF respektive utskrift på biljettskrivare (t. ex. Godex, Markpoint, Intermec etc.)


Språk

I sista fliken är det möjligt att ange eventuell engelsk, norsk samt dansk översättning på köpflödet online för de som väljer att besöka sidan på ett annat språk. Innefattar Namn och Beskrivning.