Kundkortet

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.13.41.png

Kundkortet innehåller en kunds alla order (sålda, reserverade, annullerade), all samlad kundinformation (kontakt, flaggor, notiser) samt all orderhistorik. 


Kundinformation


Kontaktuppgifter

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.16.42.png

Genom att trycka längst upp i kundkortet (se röd prick) fälls kontaktuppgifterna ut och man kan här granska och redigera dem. När man är klar trycker man på Spara.

Alternativa e-postadresser

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.24.43.png

På kundkortet kan man lägga in alternativa e-postadresser som också syns i kundrapporten.

Beskrivning

Beskrivning är en är en intern notis som kan skrivas i samma sektion och är endast synlig på kundkortet för dem som arbetar i systemet. Det är inget kunder själv kan se

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.22.49.png

När det finns en intern notis på en kundkort syns en grön i-symbol längst upp till höger på kundkortet. Håller man muspekaren över symbolen så visas notisen.


Kundflaggor


Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.28.48.png

För att lägga till en kundflagga till en kund trycker man på +-symbolen strax under kundinformationen, väljer den flagga man vill lägga till och trycker på Spara.

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.30.12.png

Vill man ta bort en flagga trycker man på den flagga man vill ta bort och väljer Ta bort.

Läs mer


Samtycken


Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.34.45.png

För att redigera en kunds samtycken trycker man på brevsymbolen strax under kundinformationen

Läs mer


Webbprofil


Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.37.25.png

Om kunden har en webbprofil så syns en jordglob uppe till vänster vid raden för kundnamn. Om man vill koppla en webbprofil eller ändra trycker man på den blåa knappen Koppla webbprofil.

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.55.11.png

En rutan kommer upp och man söker efter en webbprofil med hjälp av e-postadress, väljer den man önskar koppla till och trycker på Koppla till kund.

Läs mer


Order


Ska_rmavbild_2020-06-03_kl._07.25.12.png

På kundkortet visas alla order som hör till kunden. Om ordern har en gul symbol är den en reservation, är symbolen grön, är det en såld order. Är symbolen en jordglob, har den sålts online och har den en person eller telefon som symbol är den såld/reserverad i boxoffice. På orderkortet syns även innehåll, ordernummer, pris och eventuella abonnemangstaggar.

Ska_rmavbild_2020-06-03_kl._07.26.11.png

Under kundinformationen finns två knappar. Evenemang visar order med kommande eller passerade evenemang (tryck på kalendersymbolen för att välja). Annullerade order visar reserverade eller sålda order som annullerats (tryck på papperskorgssymbolen för att välja).

Läs mer


Sälja/Reservera


Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._11.15.03.png

Om man vill sälja/reservera biljetter, produkter eller presentkort från kundkortet direkt till den aktuella kunden kan man trycka på Sälj/reservera. Tryck på prislappssymbolen för att välja mellan biljetter, produkter och evenemang. 

Läs mer om att sälja biljetter eller reservera biljetter