Slå ihop kunder

För att komma till modulen för att slå ihop kunder navigerar man till Administration - Kunder - Dubletter.

 Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._13.26.09.png

Här kan man antingen välja att söka på efter en specifik kund man vill få bort dubbletter från eller välja att gå igenom dubbletter i kundregistret baserat på ett utav fälten (Namn, E-post, Mobil, Hemnummer).

Sök efter kund

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._13.30.58.png

Söker man efter en kund kan man söka på namn, e-post, mobil etc. Till vänster väljer man ett kundkort som utgör Master samt de kundkort man vill ska ingå i ihopslagningen. Antingen väljer man sedan att Slå ihop kunderna, alla order på de valda kundkortet hamnar då på det kundkort som ställts in som Master eller så väljer man Rätta och slå ihop. Alla kundkort flyttas även då till Master men man får möjligheten att först redigera kunduppgifterna (Namn, e-post, adress etc.) på kundkortet.

Notera!

Vid ihopslagning flyttas alltid kundflaggor och webbprofil med till masterkundkortet. 

Utgå från fält 

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._13.36.53.png

Om man väljer ett av de fördefinierade fälten på kundkorten visar systemet den första dubbletten (den med lägst kundnummer). Nu har man tre val, antingen Slå ihop, Rätta och slå ihop eller Hoppa över. Väljer man Hoppa över görs följaktligen ingen ihopslagningen. Man kommer sedan till nästa dubblett och kan på så sätt arbeta sig igenom kundregistret och eliminera antalet dubbletter.