Orderhistorik

För att se en orders historik navigerar man till ett kundkort och trycker på symbolen för orderhistorik på en order.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.02.17.png

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.12.23.png

Nu öppnas orderns historik där man kan se detaljerad information över varje enskild händelse som loggats på ordern över tid.

Nedan finns förklaringar för de olika typer av händelser som registreras i historiken. Notera att det alltid i vänster kolumn anges datum och klockslag för händelsen. Exemplen utgår som standard från biljetter men det kan också röra produkter, i sådana fall står det då Produkter skapades istället för Biljetter skapades men i övrigt ser historiken likadan ut.

Order skapad

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.12.19.png

Den första händelse som återfinns i alla order är när ordern skapades och blev en reservation

 • Filip Darj (lila): Namnet på den användare som skapat ordern. Om det är tix.se  betyder det att ordern skapades online.
 • Filip Darj (grön) (filip@tix.se): Namnet på kunden och kundens mailadress som angivits på ordern.
 • Förfallodatum: Datum och tid för när reservationen löper ut. Notera att det även på order skapade online läggs en förfallotid (vanligen 15 minuter från skapandet). Detta är den tid som kunden haft på sig att slutföra köpet. 
 • 2020.06.15 (röd): Tidpunkt för när händelsen loggades.

Biljetter skapade

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.21.13.png

 • Filip Darj: Namnet på den användare som lagt till biljetter i ordern (alltid samma som skapade ordern). Om det är tix.se  betyder det att ordern skapades online.
 • Innehåll: Nedanför rubriken ser man detaljerad information om vad som lagts i ordern. Biljetter, produkter, presentkort med mera

Online betalning påbörjad

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.24.21.png

Denna händelse loggar när betalningen online påbörjas. Den tidpunkt som kunden trycker på Fortsätt i sista steget i köpprocessen och slussas vidare till betalväxeln (DIBS/NETS, Swedbank Pay/PayEx).

Online payment authorization

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.26.33.png

Den tidpunkt då kunden fyllt i sina betalningsuppgifter och trycker på Betala (kan heta något annat beroende på betalväxel). Betalväxeln (NETS/Swedbank Pay) kontrollerar om det är möjligt att dra pengar från det angivna kortet.

Online payment capture

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.37.44.png

Pengar har dragits från kortet eller annat valt betalsätt. Betalningen är godkänd.

Online betalning avbruten

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.37.49.png

Betalningen har påbörjats men sedan avbrutits av någon anledning. Kortet kan ha nekats eller så har biljettköparen stängt ner betalningsfönstret.

Order såld

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.28.18.png

Den tidpunkt då en betalning registrerats i Tix System.

 • tix.se: Om ordern är betald online så står det tix.se och det betyder då att betalväxeln skickat "callback" till Tix att en betalning har mottagits och godkänts. 
 • Om ordern är betald i boxoffice så står det den användares namn som har godkänt betalningen.

E-post skickad

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.31.59.png

E-post har skickats från ordern. Även Trigger skickat via e-post.

 • Om användare är tix.se är e-postmeddelandet autogenererat, vanligen vid köp online. Om användaren är Tix Jobs är e-postmeddelandet en Trigger. I detta exempel är det en orderbekräftelse som automatiskt skickats ut från systemet när kunden genomfört betalningen online. Om e-postmeddelandet skickats från boxoffice så anges här istället namnet på den användare som skickat meddelandet.
 • Orderbekräftelse - Tix.se: Detta är namnet på den bekräftelse som skickats ut. Om man trycker på detta så öppnas meddelandet i ett nytt fönster och man kan se hur det ser ut för mottagaren.
 • Skickat till filip@tix.se: Anger vilken e-postadress som meddelandet är skickat till.
 • Email event history:
  • Processed: E-postmeddelandet är har skickats ut från systemet.
  • Delivered: Meddelandet har nått mottagaren.

SMS skickat

Sk_rmavbild_2020-06-22_kl._11.45.50.png

Trigger skickat via SMS innehållande vem som mottagit meddelandet (Skickat till 0730296981) samt innehållet i SMS:et.

Biljetter annullerade

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.50.00.png

Alla eller några biljetter har annullerats på ordern. Man kan se vad som annullerats samt vem som har utfört det.

 • Filip Darj: Den användare som har annullerat biljetterna.
 • Ville inte gå: Den beskrivning som angivits när biljetterna annullerats.
 • Innehåll: Vad i ordern har annullerats.

Plats ändrad

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.51.56.png

Platserna på biljetter i ordern har ändrats.

 • Filip Darj: Den användare som har utfört bytet.
 • Innehåll: Vilka biljetter i ordern har ändrats. Till vänster anges ursprungsplats och till höger anges den nya platsen.

Evenemang ändrat

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.53.48.png

En eller flera biljetter i ordern har ändrats till ett nytt evenemang.

 • Filip Darj: Den användare som har utfört bytet.
 • Innehåll: Vilka biljetter i ordern har ändrats. Först anges ursprungsevenemang och ursprungsplatser, sedan följer det nya evenemanget och de nya platserna.

Biljetter flyttade till ny order

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._12.55.28.png

Ordern har delats och en eller flera biljetter flyttats till en ny order.

 • Filip Darj: Den användare delat ordern.
 • Ny order: Den nya orderns ordernummer. Tryck på numret för att öppna den nya ordern.
 • Innehåll: Vilka biljetter har flyttats till den nya ordern.

Biljetter flyttade från order

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.00.31.png

Order har slagit samman med en annan order.

 • Filip Darj: Den användare slagit samman ordern.
 • Föregående order: Det föregående ordernumret. Tryck på numret för att öppna den nya ordern.
 • Innehåll: Vilka biljetter har flyttats till den nya ordern.

Pris ändrat

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.03.15.png

Prist har ändrats för en eller flera produkter eller biljetter i ordern

 • Filip Darj: Den användare som har ändrat priset.
 • Innehåll: Föregående pris anges till vänster och nytt pris anges till högern.

Beskrivning ändrad

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.05.58.png

Ordernotis har lagts till eller ändrats.

 • Filip Darj: Den användare som har ändrat beskrivningen.
 • Innehåll: Den uppdaterade beskrivningen

Biljetter utskrivna

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.09.42.png

Biljetter har skrivits ut på biljettskrivare.

 • Filip Darj: Den användare som har skrivit ut biljetterna.
 • Innehåll: Vilka biljetter har skrivit ut.

Biljetter skannade

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.12.02.png

Biljetter har skannats

 • Filip Darj: Den användare som har skannat biljetterna.
 • Innehåll: Vilka biljetter har skannats.