Webbprofiler

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._07.56.09.png

En webbprofil skapas av kunden online, antingen i sista steget i köpprocessen eller via direktlänk (t.ex. https://tix.se/sv/login/).

Order

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.22.11.png 

Under fliken order så kan kunden se alla sina order, framtida och passerade. Hen har möjlighet att nå ordersida för respektive order och kan där lägga till produkter, se kvitto, byta datum/plats samt ladda ner sina biljetter/produktvoucher.

Redigera profil

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._08.10.47.png

Kunden kan här redigera sina uppgifter under fliken Profil. Det är även här möjligt för kunden att själva administrera eventuella samtycken.

Erbjudanden

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._09.57.31.png

Har kunden tillgång till erbjudanden så syns de under denna flik. Läs mer om detta i guiden om kampanjlänkar.


Koppling till kundkort


Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.09.28.png

När en kund skapar en webbprofil i samband med köp så skapas det också automatiskt ett kundkort i boxoffice med koppling till webbprofilen. 

Om kunden redan har ett kundkort i boxoffice och sedan skapar en webbprofil så kopplas ej dessa ihop automatiskt.

På kundkortet i boxoffice så kan man koppla kundkortet till en existerande webbprofil genom att trycka på knappen "Koppla webbprofil".