Administrera order


Reserverad order


Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._07.25.12.png

En reserverad order har gulmarkerad på kundkortet och innehåller biljetter, presentkort eller produkter som ännu inte fullt betalats. Finns det en delbetalning på ordern så är ordern fortfarande en reservation.

Biljetter

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.25.03.png

I fliken Biljetter presenteras en detaljerad vy över de biljetter, produkter, presentkort och eller medlemskap ordern innehåller. Här visas också det Leveranssätt ordern är kopplad till, t.e.x. "Leverans per post" om man använder sig av det.

Beskrivning

Intern notis & förfallodatum

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.01.10.png

Under fliken Beskrivning kan man granska och redigera orderns interna notis. Det är också möjligt att ändra orderns förfallodatum. Man ser också när den senast redigerades och av vem.

Alternativ leveransadress

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.56.48.png

Det är möjligt att lägga in en alternativ leveransadress. Denna adress syns på kvittot om det skrivs ut på A4-papper.

Skicka påminnelse innan reservation förfaller

mceclip0.png

Det är möjligt att ställa in att en påminnelse per automatik skickas om reservationen inte är betald x-antal timmar innan den förfaller. 

Betalning

mceclip1.png

Under fliken Betalning kan ordern delbetalas eller betalas i sin helhet. För att lägga till en delbetalning anger man summan på delbetalningen i korrekt betalsätt och trycker sedan på Lägg till betalning till höger om betalsättet Delbetalning.

POS

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.43.18.png

Har man koppling till betalterminaler så kan man använda fliken POS. Här väljer man summa och trycker sedan på Skicka till POS för att slutföra betalningen i terminalen.

Webbreservation

mceclip2.png

Under fliken Web kan man skicka en betallänk till kunden (s.k.a. "webbreservation") där kunden själv kan betala ordern online. Man gör sina val och trycker på Skicka så går e-postmeddelande iväg till kunden. Det är sedan möjligt att följa i orderns historik om meddelandet har öppnats/lästs av kunden, samt granska meddelandet och se hur det ser ut.

 • Länk: Detta är den länk som kunden kommer in på när hen trycker på "Betala order" ska betala sin order. Det är möjligt att kopiera den direkt här och skicka till kund i extern system om så önskas.
 • Språk: Välj språk på e-postmeddelandet förutsatt att layouter för Engelska finns skapade.
 • E-postmall: Välj vilken e-postmall som ska användas. Det går att ha en standard som default och även bestämma vilken ordning de olika mallarna hamnar. Kontakta Tix Support om ni önskar ändra något av detta. 
 • Meddelande: Förutsatt att man har med detta fält i e-postmallen kan man här skriva in ett personligt meddelande till kunden.
 • E-post: Vilken e-postadress ska meddelandet skickas till. Som standard syns kundkortets e-postadress här men det är går att byta till någon annan om så önskas.
 • Använd varukorg: Huruvida biljettköparen själv kan granska och redigera sin varukorg online.  Kan ställas till:
  • Nej - Biljettköparen kan se innehållet men inte redigera. 
  • Enkel - Biljettköparen kan aktivt välja att öppna varukorgen och där redigera dess innehåll (ta bort ett evenemang samt byta platser).  
  • Avancerad - Varukorgen öppnas per automatik (adderar ett steg i köpprocessen), biljettköparen kan granska och redigera (tex: ta bort ett evenemang samt byta platser) innan hen går vidare till betalning. 
   • Tillåt radera artiklar - Definierar om biljettköparen tillåts radera enstaka artiklar istället för hela evenemang. 
 • Abonnemangsförnyelse: Om ordern innehåller ett abonnemang kan anges här om ordern är en förnyelse eller ej. En reserverad order markerad som förnyelse syns på "mina sidor". 

Rabattera pris

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.52.33.png

Vill man rabattera biljetter direkt från ordern är det möjligt genom att markera önskade biljetter och längst ner i mitten ange antingen nytt pris (t.e.x. 100) eller en procentsats (t.e.x. 20%). Notera att om procentsats används ska procenttecknet anges efter siffran, vid rabatt i kronor anges endast siffror. Vid procentuell rabatt tillämpas även öresavrundning.

Lägg till biljetter, produkter eller presentkort

mceclip5.png

I första fliken Biljetter kan man trycka på Lägg till i order och därifrån addera biljetter, produkter, presentkort, medlemskap, abonnemang samt en orderavgift till order.

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._10.02.22.png

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._10.03.01.png

Väljer man Produkter eller Biljetter så föreslår systemet det eller de evenemang som redan ingår i ordern men det är även möjligt att söka efter andra evenemang eller om det gäller produkter att stänga rutan och lägga till produkter "stand-alone".

Skriv ut reservationsbekräftelse

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.58.00.png

I första fliken Biljetter kan man skriva ut en reservationsbekräftelse på A4-skrivare. Här är det möjligt att antingen inkludera eller exkludera beskrivningen på ordern.

Dela order

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._10.07.19.png

Man kan dela en order genom att markera de biljetter, produkter eller presentkort man önskar flytta till en ny order, trycka på Åtgärder nere till höger och välja Ny order. Då skapas en ny order på samma kundkort med ett nytt ordernummer.

Flytta order till ny kund

Sk_rmavbild_2020-06-04_kl._08.46.04.png 

Från första fliken i ordern Biljetter markerar man de biljetter man önskar flytta till en ny kund, trycker på Åtgärder och väljer Byt kund. Man blir ombedd att fylla i kunduppgifter, här kan man antingen lägga ordern på en helt ny kund genom att fylla i kunduppgifter och trycka på Byt kund eller söka upp en existerande kund och flytta biljetterna till denne. När man trycker på Byt kund plockas biljetterna ut från den ursprungliga ordern och läggs i en ny order med nytt ordernummer på den nya kunden.


Såld order


Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.05.31.png

På en såld order så visas kundinformation och försäljningsinformation högst upp. Till vänster syns kundens kontaktuppgifter och till höger information om när ordern såldes och av vem. Den streckkod och det streckkodsnummer som anges är kopplade till själva ordern.

Intern notis

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.13.39.png

Genom att trycka på info-symbolen längst upp till höger på ordern kan man visa och rediga en interna notisen på ordern. Notisen är fortfarande endast synlig för användaren och inte för kunden. Tryck på Spara efter att justering gjorts. Finns det en notis på ordern är symbolen grön, annars grå.

Byta betalsätt

Sk_rmavbild-2020-06-05-kl.-11.16.35.jpg

Man kan byta betalsätt på en såld order (kräver behörighet) genom att trycka på pennan till vänster om det registrerade betalsättet, välja ett nytt betalsätt och tryck på OK.

Produkter & avgifter

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.23.03.png

Om ordern innehåller avgifter eller datumkopplade produkter kan man hålla muspekaren över en av dessa för att se vilken biljett/plats den hör till.

Inpassering

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.31.58.png

På raden för varje biljett finns en pilsymbol. Om denna är grön betyder det att biljetten scannats. Om man håller muspekaren över symbolen kan man se när den scannades och av vem.

Skicka kvitto till kund

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.35.26.png

Längre ner på ordersidan kan man skicka en kvittokopia till kunden. Som standard visas den e-postadress som registrerats på kundkortet här men det går också att ändra till något annat. Man kan välja en önskad e-postmall och ange ett personligt meddelande i rutan längst ner. Strax ovanför visas också datum och tid för när det senaste e-postmeddelandet skickades till kunden.

Visa online

mceclip6.png

Man kan visa orderns ordersida online genom att trycka på Visa online. Detta är samma sida som kunden fått i ett e-mail efter att ordern betalats. Det går bra att kopiera sidans URL och skicka den direkt till kunden om man så önskar. Har man flera olika brandade köpprocesser kan man trycka på jordgloben på samma knapp för att välja vilket brand som sidan ska visas i.

Skriva ut biljetter

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.37.35.png

Trycker man på knappen Skriv ut får man en rad olika utskriftsval:

 • Skriv ut sedel: Kvitto på kvittoskrivare, t.e.x. Epson.
 • Skriv ut kvitto: Kvitto på termoskrivare, t.e.x. Godex, Intermec eller Markpoint.
 • Kvitto - A4: Kvitto på A4-skrivare.
 • PDF-biljett: Ladda ner alla biljetter som PDF.
 • PDF-produkt: Ladda ner alla produktvärdebevis som PDF.
 • Alla biljetter: Skriv ut all biljetter på termoskrivare, t.e.x. Godex, Intermec eller Markpoint.
 • Alla produkter: Skriv ut alla produktvärdebevis på termoskrivare, t.e.x. Godex, Intermec eller Markpoint.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.37.50.png

Man kan skriva ut biljetter en och en genom att trycka på skrivarsymbolen vid varje biljettrad. Vill man ladda ner biljetterna som PDF en och en trycker man på symbolen till höger om skrivarsymbolen.

Byta platser

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.03.17.png

För att byta platser på biljetterna i ordern markerar man de biljetter man önskar byta och trycker på Flytta/Till nya platser. Man kommer då att bli omdirigerad till salongsvyn för evenemanget.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.05.26.png

Existerande platser är gulmarkerade i salongen. Längst upp anges information om de biljetter som man håller på att flytta (antal, biljettyp, priszon och total summa). Man väljer sedan de nya platserna en och en och trycker på Spara.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.18.58.png

I nästa ruta kan man skicka ett e-postmeddelande till kunden med information om att hen har fått nya platser. Man kan också skriva ett personligt meddelande som hamnar i mailet. Om man har en bytesavgift kopplat till byten kan man här välja att antingen ta bort avgiften eller ändra den. När man godkänner bytet så skapas en ny order med bytesavgiften.

OBS! Man måste trycka på JA för att bytet ska genomföras.

Notera!

 • Man måste välja samma antal platser i salongen som man initialt valt. Har man valt att byta platser på 3 biljetter i ordern måste man välja 3 nya platser i salongen, inte färre och inte fler.
 • De nya platserna kommer ha samma pris som de ursprungliga. Vill man att kunden ska betala mellanskillnad kan man justera detta genom att justera bytesavgiften.
 • Vill man att kunden först ska betala bytesavgiften kan man skicka den nyskapade ordern som en webbreservation och vänta med att skicka e-postmeddelande till kunden med de nya biljetterna tills dess att denna är betald.

Byta evenemang

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.25.09.png

För att flytta biljetterna till ett nytt evenemang väljer man i första steget Till annat evenemang istället för Till nya platser. Man blir då ombedd att söka upp det nya evenemanget och genomgår sedan exakta samma procedur som för byte av plats.

Åtgärder

mceclip7.png

Tryckpris

Det är möjligt att skriva ut biljetter med ett annat pris och en annan biljettyp än den/det som finns registrerat på ordern.

T.e.x. om man har genererat ett antal fribiljetter till en tävling men vill att det på biljetten ska stå dess värde.

Markera de biljetter man önskar ändra Tryckpris på och tryck sedan på den blå knappen längst ner till vänster. Välj sedan den biljettyp och det pris som skall synas på biljetten när den skrivs ut. Detta gäller på alla typer av biljetter. Tryck på Spara.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.30.47.png

De biljetter som har ett annat tryckpris har nu en skrivarsymbol till höger om biljettypsnamnet. Om man håller muspekaren öven den så ser man vilket pris och vilket biljettyp som skrivs ut på biljetten.

Notera!

 • För att ta bort tryckpriset måste man markera de önskade biljetterna och byta tillbaka till ursprungspris och biljettyp manuellt. 

Dela order

Man kan dela en order genom att markera de biljetter, produkter eller presentkort man önskar flytta till en ny order, trycka på Dela. Då skapas en ny order på samma kundkort med ett nytt ordernummer.

Visa historik

Visar hela orderns fullständiga historik. För mer information, se Orderhistorik


Slå ihop order


Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.40.23.png

Man kan slå ihop order genom att markera dem och trycka på Slå ihop order längst upp till höger.

Notera!

 • Man kan inte slå ihop en reservation med en såld order
 • Ordernumret för den ihopslagna ordern är detsamma som den första ordern (den order med lägst ordernummer).
 • Finns det notiser på flera order i en sammanslagning flyttas alla notiserna till den sammanslagna ordern.

Orderhistorik


Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.52.48.png

En orders historik nås från kundkortet genom att man håller muspekaren över den aktuella ordern och trycker på symbolen för Orderhistorik.

Läs mer