Återbetalningar

Det är möjligt att återbetala samtliga eller utvalda order till ett specifikt evenemang köpta online med betalkort. Biljetterna blir annullerade i Tixly samt återbetalade genom PayEx eller Dibs till det betalkort som användes när biljetterna köptes. Det är möjligt att inkludera eller exkludera serviceavgifter samt evenemangskopplade produkter.  


1. Navigera till Administration - Evenemang - Återbetalningar.

2. Använd Evenemangsfiltret för att söka upp det evenemang där biljetter ska återbetalas, tryck därefter på Generera rapport.
OBS! 
det är möjligt att registrera återbetalningar för ett evenemang i taget. 

Skrmavbild_2020-03-16_kl._15.58.42.png

3. En rapport med alla order som är möjliga att återbetala genereras, samtliga är markerade per default men det är möjligt att markera eller avmarkera enstaka eller flera order. 

Skrmavbild_2020-03-16_kl._16.12.04.png

4. När de order som ska återbetalas är markerade väljs Send to refund längst ner i högra hörnet. 

5. I nästa steg väljs följande

  • Överst visas totalbeloppet som kommer återbetalas, detta ändras om avgifter och produkter inkluderas eller exkluderas.
  • E-post layout Välj den som heter Refund Message. Ett automatiskt mail kommer att skickas till biljettköparen med information om att pengarna kommer återbetalas. 
    Layouten och dess text kan granskas under Administration - Layouter - Epost, där kan ni också ändra i befintlig text alternativt maila in önskade ändringar till support-se@tixly.com 
  • Custom text Möjligt att skriva en specifik text i mailet som skickas till biljettköpare för just det dedikerade evenemanget. 
  • Refund fees Välj om serviceavgiften ska inkluderas eller exkluderas i återbetalningen. 
  • Refund products Välj om evenemangskopplade produkter ska inkluderas eller exkluderas i återbetalningen. 

När samtliga val är gjorda skrivs REFUND (med stora bokstäver) i bekräftelserutan och därefter bekräftar man ytterligare en gång genom att klicka på skicka. 

Skrmavbild_2020-03-16_kl._16.28.52_1.png

6. Rapporten för evenemanget visar nu samma order men de som just skickades till återbetalning är blå.
Grön = Återbetald 
Blå = Skickad till återbetalning
Vit = Möjlig att återbetala

Skrmavbild_2020-03-16_kl._16.41.19.png

7. Nedanför rapporten för det specifika evenemanget visas samtliga evenemang som skickats till återbetalning. Återbetalningsjobben körs nattetid vilket innebär att så länge en rad är blå är den möjligt att redigera/radera. 
När evenemanget är grönt är återbetalningarna genomförda och det är inte längre möjligt att ångra. 

8. När ett evenemang är återbetalat och således grönt visas om någon order inte kunde återbetalas i kolumen Failed.

Skrmavbild_2020-03-16_kl._16.56.40.png

För att få mer information om alla order i en "batch" används pilen bredvid soptunnan längst ut till höger på evenemanget, alternativt sök upp evenemanget som i steg 2 och samtliga order visas, de som inte återbetalats är markerade i rött och genom att föra muspekaren över krysset på den röda ordern ges mer information om varför den inte återbetalats.

Skrmavbild_2020-03-16_kl._17.00.15.png

I de enskilda orders historik visas att Tix Jobs annullerat biljetter genom Bulk refund och i kassarapporten visas beloppet som återbetalats under användaren Tix Jobs