Daglig försäljning

Rapporten Daglig försäljning är den mest användbara rapporten i systemet för att ta fram försäljningsstatistik specificerat per evenemang eller per produktion. Rapporten kan användas för att se sålda biljetter under en specifik transaktionsperiod (när köp gjordes), för en specifik spelperiod (när evenemanget äger rum) eller dessa två i kombination med varandra, t.ex. biljetter köpta i januari för evenemang som äger rum i juni. 


Navigera till Rapportering - Daglig försäljning

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._18.26.26.png

Datum

Välj önskat datumintervall du önskar generera rapporten för. 

Evenemangsfilter

Här väljs de evenemang som ska ingå i rapporten. Görs inga val inkluderas samtliga evenemang inom datumintervallet. 

Rapporttyp 

Här väljs om rapporten ska genereras för Transaktionsperiod eller Spelperiod samt (per evenemang = en rad per evenemangsdatum) eller (per produktion = en rad för samtliga evenemang inom varje produktion)

  • Spelperiod: Visar den totala försäljningen för evenemang som äger rum (spelas) inom valt datumintervall.
  • Transaktionsperiod: Visar hur många biljetter som sålts och annullerats inom valt datumintervall.

 


Transaktionsperiod

Grafen visar Omsättning och Biljetter. För att dölja en av linjerna så trycker man på Omsättning eller Biljetter (beroende på vad man vill visa) i den lilla vita rutan till vänster. Grafen kan exporteras genom de tre strecken uppe till höger.

Vill man ändra sina parametrar efter att rapporten genererats trycker man på det översta fältet där rapportens namn och tidsintervall syns. Då synliggörs de val man kan göra och man kan generera rapporten med nya val.

Ska_rmavbild_2018-01-31_kl._12.02.21.png

Nästa del visar försäljningen per evenemang eller produktion beroende på hur man valt att Gruppera. Längst uppe till vänster kan man öka antalet rader som rapporten visar. Längst uppe till höger kan man filtrera rapporten med hjälp av sökfältet samt exportera rapporten till excel, pdf eller print. Det enklaste sättet att exportera är att öppna ett nytt kalkylblad i excel, trycka på copy i rapporten och klistra in det i det tomma excelarket. Längst ner till höger kan man växla sida ifall rapporten innehåller fler rader än vad som kan visas. Vid export till excel, CSV, PDF eller print kommer alla sidor automatiskt med.

Ska_rmavbild_2018-01-31_kl._13.08.51.png