Automatiska SMS & mail

Det är möjligt att kommunicera med biljettköpare till ett specifikt evenemang via både SMS och e-post, utskicket kan sättas upp när som helst och triggas att skickas vid en specifik tidpunkt eller ställas in att skicka direkt. Utskicket kan sättas upp att skickas till alla kunder eller till alla kunder med ett dedikerat samtycke.


Skapa utskick


För att skapa ett utskick, navigera till Administration - Evenemang - Evenemang och öppna upp det evenemang du önskar skapa utskicket för. Tryck på fliken "SMS / Mail".


Vilka kunder ska få utskicket?

 • Typ: Det finns tre typer beroende på syftet med utskicket
  • Alla kunder
  • Alla kunder som köpt produkter
  • Alla kunder som inte köpt produkter

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._10.30.38.png

 • Samtycken: Här väljs vilka kunder utskicket ska göras till styrt av samtycke.
  • Alla kunder oavsett samtycke
  • Alla samtycken
  • Välj samtycken
   • Samtycke att inkludera
   • Samtycke att exkludera 

 Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._10.41.04.png

Ute till höger kan man se hur många kunder som utskicket kommer att gå ut till (grön) baserat på ovan gjorda val samt hur många kunder som utskicket inte kommer att gå ut till (röd).


Hur ska utskicket se ut?

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._10.43.36.png

 • Typ: Välj huruvida det är SMS eller e-post som ska skickas. 
 • E-post / SMS-mall: Välj vilken layout som ska kopplas till utskicket.
 • Typ: Här väljs när utskicket ska skickas, antingen x-antal timmar före eller efter evenemanget eller om det ska skickas nu. OBS! Vid  skicka nu skickas det inom 15 minuter. 
 • När: Om utskicket ska göras i förhållande till evenemangets starttid ställs regeln in här. Man skriver en siffra för hur många timmar innan / efter evenemanget det ska skickas. 
  Exempel:
  24 = 24 h innan evenemanget 
  -24 = 24 h efter evenemanget 
 • Meddelande: Skriv ett dedikerat meddelande som hamnar i utskicket förutsatt att man har lagt in #CUSTOMTEXT# i sin layout.

Det är möjligt att koppla ett obegränsat antal sms / mail till varje evenemang.