Evenemang

Ett evenemang utgör föreställningens specifika datum. Ett eller flera evenemang kopplas alltid till en produktion som utgör själva paraplyet och samlar evenemangen under en länk vid onlineförsäljning. 

För att skapa flera evenemang i en produktion skapas ett evenemang som sedan kan kopieras till obegränsat antal datum. 


Skapa evenemang


För att skapa ett nytt Evenemang navigerar du till Administration - Evenemang - Evenemang och trycker på Lägg till evenemang i övre högra hörnet.

Information

ScreenShot_2021-03-10_kl._13.44.47.png

 • Namn: Evenemangets namn, syns på biljett, i BoxOffice och online. 
 • Undertitel: Undertitel, syns på biljett, i BoxOffice och online. 
 • Säsong: Används för att segmentera rapporter
  Skapas under Administration - Säsonger. 
 • Arrangör: Syns på biljetten och i den interna evenemangsinformationen i BoxOffice. 
  En arrangör kan snabbskapas här alternativt via Administration - Evenemang - Arrangörer där de också kan redigeras i efterhand. 
 • Start & Sluttid: Evenemangets start och sluttid. Evenemanget är synligt i BoxOffice fram till sluttid. 
 • Gratis: Används för gratisevenemang där ingen biljett krävs. Informationen skickas med i Event Service API och är synligt i BoxOffice. 
 • Bekräftad: Vid Nej blir evenemanget rödlistat för försäljningspersonal men man kan fortfarande gå in i salongsvyn och sälja biljetter. Biljetter säljs till ett obekräftat datum och såldes får de inte ett datum tryckt vid utskrift. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._09.58.40.png

 • Försäljningsstatus: Status som syns i köpprocessen online samt i BoxOffice. Detta är automatiskt ställt till Ja om inställningen gjorts för er användargrupp. 
 • Väntelista: Aktivera väntelista för ett utsålt evenemang.   
 • Automatisk status: Vid Ja ändras Försäljningsstatus  automatiskt till "få biljetter" och "utsålt" samt aktiverar "väntelista" om den är ställd till ja. Vid vilken tillgänglighet dessa visas definieras tillsammans med Tixly Support. 
 • Längd: Evenemangets längd som är synlig för försäljningspersonal i evenemangets informationsruta samt i Tixly Event API.
 • Intern notis: Intern information som är synlig för försäljningspersonal i informationsrutan. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._10.00.37.png

 • Produktioner: Välj vilken eller vilka produktioner evenemanget ska kopplas till. 
 • Kategorier: Välj en eller flera kategorier. Används i Tixly Event API samt för att skapa segment baserat på typ av evenemang. 
 • Taggar: Lägg till befintlig eller skapa en ny tagg. Används för att skapa segment. En tagg är också sökbar i ctrl+E. Ett evenemang kan ha obegränsat antal taggar. 
  I nedan exempel är en tagg på evenemanget "dirigentens namn". 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._10.05.53.png

 • Moms: Välj momsats
 • Presentkort grupper: Om ett dedikerat presnetkort ska vara giltigt för detta evenemang anges det här. 

 


Sal och priser

 • Arena: Arenan evenemanget äger rum på. 
  Arenor skapas under Administration - Arenor - Arenor. För mer information, läs här
 • Sal: Salen evenemanget äger rum i. 
  Onumrerade salar skapas under Administration - Arenor - Salar. För mer information, läs här
  Numrerade salar skapas av Tixly Support. 
 • Konfiguration: Konfigurationen för evenemanget. En numrerad sal kan ha olika konfigurationer med olika fördelning av priszoner, ranking ingångar och fördefinierade allokationer. 
 • Priser / Avgifter: Endast för de arenor som använder serviceavgift. Se vidare förklaring i bildexemplet nedan. 
 • Biljettyper: Välj vilka biljettyper som ska användas för evenemanget. Välj i listan eller skriv för att söka. Biljettyperna prissätts sedan för varje zon i salen. 
  Nya biljettyper skapas under Administration - Biljetter - Biljettyper. För mer information, läs här

I nästa steg fylls pris per biljettyp och priszon i för evenemanget. 
För de som använder serviceavgift ändras inställningen Priser/Avgifter till Avgifter för att därefter ange serviceavgiften per biljettyp och priszon. Stjärnikonen bredvid biljettyperna som indikerar huruvida det är en Lösbiljett, Abonnemangsbiljett eller Båda.

ScreenShot_2021-03-10_kl._16.13.56.png

 


 Behörigheter

 • Försäljnings & Rapportbehörigheter:  Ska externa användare, tex en Arrangör ha tillgång till evenemanget väljs Lokala & specifika användare.
 • Behörighetsstyrning: Om Lokala & specifika användare är valt anger man här de externa användarna med hjälp av deras e-postadress. 
  • Behörighet för BoxOffice-användare för en biljettyp ställs in under Administration - Biljetter - Biljettyper. 
 • Försäljningsbehörighet: Välj om biljettypen ska vara tillgänglig online genom Lokal försäljning + Internet eller endast för Lokal försäljning.  
 • Kvot: Här anges en eventuell totalkvot för biljettypen. 
 • Kvotregel online:  Ange i absoluta tal eller intervall antal biljetter man måste köpa för av biljettypen.
  • 0, 2, 4, 6, 8: Kunden kan köpa 0, 2, 4, 6 eller 8 biljetter. Ej 0, 1, 3, 5, 7, 9 osv.
  • 0, 8-20: Kunden kan köpa mellan 8 och 20 biljetter. Ej färre än 8 och ej fler än 20.
  • 0, 2, 4, 6, 10-20: Kunden kan köpa 2, 4, 6 eller mellan 10 och 20 biljetter.

Detta kan till exempel användas om man vill erbjuda gruppbiljetter online eller skapa ett 2 för 1 erbjudande.  

ScreenShot_2021-03-10_kl._16.15.40.png

Stjärnikonen bredvid biljettyperna som indikerar huruvida det är en Lösbiljett, Abonnemangsbiljett eller Båda.

 

Hur tidsstyr man en biljettyp? 

En biljettyp tidstyrss genom att trycka på klocksymbolen till höger om biljettypen (se bild ovan). Där anges mellan vilka tidpunkter biljettypen ska finnas tillgänglig online. Den vänstra datumväljaren anger start och den högra slut. 

 

Hur lägger man in en rabattkod? 

Rabattkod läggs till genom att trycka på symbolen som liknar ett visitkort till höger om biljettypens namn. Koden kan då användas av kunden i sista steget av köpprocessen online för att får en rabatterad biljettyp. 

Nedan finns en steg för steg förklaring där en ny rabattkod ska skapas. Rabattkoden i exemplet ska gälla vid köp av Ordinarie biljettyp och ge x antal kronor rabatt. 

1. Se till att du har en biljettyp  kopplad till evenemanget med det rabatterade priset. I vårt exempel heter den rabatterade biljettypen Kampanj. Den rabatterade biljettypen ska endast ligga till Lokal försäljning.

2. Skriv vad du vill att koden ska kallas internt alternativt sök efter en befintlig kod.

3. Om du skapar en ny, klicka på Lägg till ny.

4. Fyll i Namn: Internt namn, Rabattkod: Koden kunden anger online och Biljettyp: Vilken biljettyp Ordinarie "förvandlas" till  när rabattkoden anges. Klicka därefter på spara. 

Din rabattkod kan nu användas till flera biljettyper, tex Pensionär eller på andra evenemang där biljettypen Kampanj finns kopplad. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._11.38.34.png

 


Internet

 • Tillgängligt online: Definierar om evenemanget ska vara tillgängligt online vid någon tidpunkt eller ej. 
 • Försäljningstart & stopp: Mellan vilka tider onlineförsäljningen ska vara öppen. 
 • Synligt online: Ange när evenemanget ska synas online och skickas med i Tixly Event API. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._12.58.25.pngEvenemang som är synligt online men med en schemalagd försäljningsstart längre fram. 

 • Skin: Välj brand/skin för länk nedan.
 • Länk: Länk till förställningens köpprocess online.
 • Min & Max antal biljetter: Min och Max antal biljetter som biljettköparen tillåts köpa online per köp. 
 • Sittplatsvy: Välj om och hur "bästa möjliga plats" ska väljas. 
 • Välj platser först: Definierar huruvida kunden ska välja plats eller biljettyp först vid onlineköp. 
 • Aktivera 360: Har man implementerat 360-vy aktiveras det här. 
 • Bästa alternativ: Endast aktuellt vid väldigt högt tryck under ett biljettsläpp och önskar styra hur bästa möjliga plats väljs. 
 • Datumvisning: Ange om man i köpprocessen ska presentera evenemangets datum & tid eller endast datum. 
 • Leveranssätt: Välj vilka leveranssätt som erbjuds online.  
 • Samtycken: Välj vilka samtycken sm ska kopplas till evenemanget. Ett samtycke som är kopplat till den säsong evenemanget läggs till per automatik men det är också möjligt att lägga till evenemangsspecifika samtycken. 
 • WebTrackers: Ange trackers för tex Facebook pixel eller google analytics. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._13.53.42.png

 

Internet+

 • Kundflagga:Kunder med vald kundflagga kan få tillgång till evenemanget före ordinarie försäljningsstart och/eller en biljettyp (biljettypen kopplas till flaggan samt evenemanget).
 • Notis (visas online): Notistext/informationstext som visas online under biljettyper. 
 • E-postmall: Välj om annan e-postmall än den som är satt som standard ska användas. 
 • Extra kundinformation: Vid Ja adderas ett extrafält med kunduppgifter för onlinekunder. Kan tex vara för att uppge skolklass, medlemsnummer etc.
  • Beskrivning: Används för att delge kund om vilken information som önskas.
  • Svar krävs: Vid Ja är fältet obligatoriskt för kunden.
 • Kundinformation på varje biljett: Vid Ja kräver varje biljett i en order en unik kund, antigen via e-postadress eller namn. Uppgifterna fylls i av kunden som ett sista steg i köpprocessen efter att ordern betalats. Biljetterna delas då upp i nya unika order på de unika personerna. 
 • Position: Om man önskar positionera evenemang i en produktion kan det göras genom att sätta olika nummer här. Evenemang som har samma position hamnar i datumordning. 
 • Tillåt presentkort: Inaktiveras om presentkort ej är tillåtet som betalsätt på evenemanget.

Kampanjlänk

Här kan en kampanjlänk skapas på valfri biljettyp.

Läs mer


Produkter

Här kopplas föreställningsbundna till evenemanget.
Nya produkter skapas via Administration - Produkter - Produkter.

Läs mer


Biljettlayout 

 • Biljettitel: Om inget anges här används evenemangets namn som titel. 
 • Undertitel: Om inget anges här används evenemangets namn som titel. 
 • Infotext 1-3: Eventuell text som skrivs i dessa fält skrivs ut på biljetten, kan tex vara Foajén öppnar 2 h före evenemangsstart. 
 • Biljettlayout för PDF: Välj om annan layout än den som är satt som standard ska användas. 
 • PDF-biljettbild: Här laddas den bild upp som används på PDF-biljetten. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._15.29.04.png 


Språk

Här är det möjligt att ange eventuell engelsk, norsk samt dansk översättning på köpflödet för de biljettköpare som väljer att besöka sidan på ett annat språk. Innefattar Namn, Undertitel, Längd, Biljettitlar, Infotexter samt Notis (online)


SMS/Mail 

Skapa triggade meddelanden via sms och mail.

Läs mer


Betalningstyper

Aktiveras om endast specifika betalningstyper i BoxOffice ska vara tillåtna på evenemanget.  


Skanning

Om Anpassade inställningar ställs till Ja är det möjligt att ange en annan tidsinställning för när evenemangets biljetter kan skannas än den förinställda standardtiden som definierats tillsammans med Tixly Support.  


Ekonomi

Om ekonomiexport används skrivs eventuellt ext. ref nummer, avdelning och konto här.