Hur ändrar man en kunds webbprofils lösenord?

Ska_rmavbild_2020-03-09_kl._08.57.37.png

1. Navigera till webbprofiler i BoxOffice och sök upp den aktuella kunden.

 

Ska_rmavbild_2020-03-09_kl._09.01.57.png

2. Vid lösenord kan du fritt ändra till ett nytt lösenord. Observera att det ej går att byta lösenord om kunden skapat sin webbprofil med Facebook, Google eller Twitter.