Sälja produkter

Produkter kan antingen kopplas till ett evenemangsdatum eller säljas som fristående produkt. Produkter kan säljas som fristående order eller läggas till i en existerande order med biljetter. 


Lägga till produkter i en existerande reservation

Sök upp en reservation, navigera till fliken Biljetter (den första fliken) och tryck på Lägg till i order - Produkter.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._17.43.26.png


Skapa en ny order med produkter

För att sälja produkter som en fristående order används kortkommandot ctrl+shift+P eller så navigerar man till Försäljnings Dashboard och trycker på knappen Produkter uppe till höger.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._17.14.40.png

I nästa steg öppnas modulen för produktförsäljning. Här har man två val att göra. Antingen att koppla produkten till ett datum eller att sälja den fristående.


Produkt utan datum

Är man inte i behov av att koppla produkten till ett datum stänger man ner sökrutan som öppnas via krysset eller genom att trycka utanför den rutan, någonstans i det svarta fältet. Då visas alla produkter som är möjliga att sälja fristående. 

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._17.19.18.png

Välj hur vilka och hur många produkter som ska säljas, välj därefter Sälj/Reservera och sälj produkterna på samma sätt som en biljett säljs. 

Tips: Om ni tillhandahåller många olika produkter kan man i vyn på bilden ovan klicka på för att aktivera sökläget alternativt klicka i sökrutan i övre högra hörnet.  


Produkt kopplat till datum

I sökrutan som öppnas väljs det evenemang produkten ska kopplas till, därefter visas endast de produkter som finns kopplade till det aktuella evenemanget. 

Om produkten läggs till i existerande order med biljetter föreslås automatiskt de evenemang som finns i ordern. 

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._17.51.11.png

Välj hur vilka och hur många produkter som ska säljas, välj därefter Sälj/Reservera och sälj produkterna på samma sätt som en biljett säljs. 

Tips: Om ni tillhandahåller många olika produkter kan man i vyn på bilden ovan klicka på för att aktivera sökläget alternativt klicka i sökrutan i övre högra hörnet. 


Voucher

En voucher finns tillgänglig att skriva ut på biljettskrivare samt i PDF-format förutsatt att man har valt att det ska finnas tillgängligt för den specifika produkten. Dessa skrivs ut på samma sätt som biljetter, via skrivarikonen eller via knappen Skriv ut - PDF Produkt. 

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._19.03.41.png