Segmentering

Genom modulen för kundsegmentering kan man skapa kundsegment för utskick baserat på flera olika variabler såsom antal biljetter i order, antal köp under ett definierat tidsintervall eller antal dagar sedan senaste köp. Segmenteringen går sedan att ladda ner som en excel eller CSV-fil med kontaktuppgifter till de kunder som matchar skapat segment. Det är även möjligt att skicka en kampanjlänk till kunderna direkt från systemet eller skicka segmentet till Facebook eller externt e-postverktyg.

Modulen finns under Administration - Kunder - Segmentering


Skapa segment


För att skapa ett nytt segment trycker man på Skapa segmentering.

Information

Sk_rmavbild_2020-03-31_kl._10.53.30.png

 • Namn: Internt namn på segmentet.
 • Beskrivning: Intern beskrivning av segmentet.

Evenemang

Sk_rmavbild_2020-03-31_kl._10.50.45.png

 • Evenemangsfilter: Tryck på filtret för att välja vilka kunder man vill inkludera i segmentet.
 • Days back: Data hämtas som utgångspunkt från alla evenemang som ligger i framtiden men det är också möjligt att inkludera passerade evenemang genom att välja Days back. Ex. “120 days back” kommer att plocka kunddata från alla evenemang som ligger i framtiden samt på passerade evenemang som ägt rum 120 dagar tillbaka i tiden. Man kan sedan filtrera bort kunder genom att välja någon eller några av nedanstående filter.
  • Arrangör: Välj en arrangör för att endast hämta kunddata från en eller flera arrangörer.
  • Säsonger: Välj en säsong för att endast hämta kunddata från en eller flera säsonger.
  • Produktioner: Välj en produktion för att endast hämta kunddata från evenemang under en eller flera produktioner.
  • Evenemang: Välj evenemang för att endast hämta kunddata från ett eller flera evenemang.
  • Kategorier: Välj en kategori för att endast hämta kunddata från evenemang som kategoriserats med en eller flera specificerade kategorier.
  • Taggar: Välj en tagg för att endast hämta kunddata från evenemang som taggats med en eller flera specificerade kategorier.

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.10.47.png

Det är möjligt att kombinera alla olika filter för att få fram önskad data. När man fyllt i inställningarna trycker man först på Hämta data (antal kunder syns till vänster) och sedan på Spara för att spara segmentet.


Bearbeta segmentet


När man skapat ett segment innehållande önskad kunddata är det dags att bearbeta datan med olika filter för att kunna exportera en kundlista.

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._06.48.32.png

För det segment man önskar bearbeta trycker man på Åtgärder och väljer antingen Visa segment, Visa för evenemang eller Visa för produktion.

 • Visa segmentering inkluderar alla kunder i segmentet. 
 • Visa för evenemang exkluderar kunder till ett valt evenemang.
 • Visa för produktion exkluderar kunder till en vald produktion.

Filter

När man bearbetar segmentet så används de olika färgade rutorna för att filtrera bort oönskade kunder och slutligen få fram en kundlista som matchar önskade parametrar.

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.34.51.png

 • Avstånd: Avstånd till teatern/kulturhuset/konserthuset.
 • Kön: Välj mellan Kvinnor, Män & Kvinnor, Män eller Alla oavsett kön. Könstillhörighet bestäms utifrån kundernas förnamn. Det finns namn där ej könstillhörighet har kunnat bestämmas vilka då ingår i “Alla oavsett kön”.
 • Omsättning: Hur mycket kunden minst ska ha spenderat.
 • Order: Antal order som kunden gjort.
 • Försäljningstyp: Hur har kunderna köpt biljetter; online, biljettkassa eller online & biljettkassa.
 • Abonnemang: Kunder som är abonnenter eller lösbiljettköpare.
 • Senast köp: Antal dagar sedan senaste köp. Kan konfigureras att visa kunder som köpt biljetter de senaste x dagar sedan, exakt för x antal dagar sedan eller kunder som INTE köpt biljetter på x antal dagar sedan.
 • Biljetter: Antal biljetter som kunden köpt.
 • Evenemang: Antal evenemang som kunden köpt biljetter till.
 • Impulsiv: Kunder som köpt biljetter X antal dagar före evenemangets start. 

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._06.47.12.png

I tabellen till höger är det också möjligt att inkludera samt exkludera kunder som lämnat samtycken. T.ex. inkludera alla som har lämnat samtycke X men exkludera alla som lämnat samtycke Y.

För varje justering som görs så räknar varje box ut hur många kunder som innefattas av det val som gjorts.

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._06.46.32.png

Längst ner i tabellen anges totalt hur många kunder som innefattas av filtreringen och segmenteringen.

Vyer

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.40.05.png

När man är klar kan man välja att spara vyn, det är då möjligt att öppna upp exakt samma vy igen. Om nya kunder har tillkommit till segmentet och matchar filtreringen så kommer de att automatiskt inkluderas i aktuell vy.

Om man trycker på Öppna / Nytt så kan man öppna upp en tidigare sparad vy eller skapa en ny av samma segment och det är på så sätt möjligt att skapa flera olika vyer och filtreringar av samma segment.

Öppna sparad vy

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.18.42.png

För att öppna en tidigare sparad vy trycker man på raden rör det (den ska då bli gulmarkerad) och trycker på Öppna.

Skapa ny vy

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.18.55.png

För att skapa en ny vy ska ingen tidigare sparad vy vara markerad (raderna för vyer ska vara vita). Man väljer sedan nya filter och trycker på öppna.


Visa kunder och exportera

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.42.36.png

 • Visa kundlista: Granska kunder i segmentet, en lista genereras längst ner på sidan med alla kunder som matchar filtreringen.

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.31.31.png

 • Export: Ger följande val:
  • Ladda ner kundlistan med fullständiga kunduppgifter: för att t.ex städa och massuppdatera kundkort. Läs mer om att importera/uppdatera kundregister.
  • Ladda ner kundlista: Ladda ner kundlistan som CSV så som den ser ut i modulens vy.
  • Facebook Audience: Skicka kundlistan till Facebook för användande i Facebook-kampanjer
  • Externt e-postsystem: Skicka kundlistan till t. ex. Apsis eller Mailchimp.

Åtgärder

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.47.57.png

Trycker man på knappen Actions/Åtgärder kan man välja mellan att antingen flagga alla kunder ur vyn med en redan skapad flagga eller skicka en kampanjlänk direkt till alla kunder med e-postadress. Observera att kampanjlänk endast kan skickas om man valt Visa för evenemang eller produktion i första skedet.

Flagga kunder

Tryck på Flagga kunder och sedan Spara på raden för den flagga man vill ge kunderna i segmentet.

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.48.08.png

Kampanjlänk

  1. Skapa den kampanjlänk man ämnar skicka till segmentet.
  2. För det valda segmentet väljer man Åtgärder och Visa för evenemang eller Visa för produktion.

Sk_rmavbild_2020-08-17_kl._08.50.36.png

  1. Välj det evenemang eller den produktion som kampanjlänken är skapad för.

Sk_rmavbild_2020-08-17_kl._08.51.50.png

  1. Tryck på Åtgärder och välj Kampanjlänk.

Sk_rmavbild_2020-08-17_kl._08.53.36.png

  1. Välj kampanj, epost-layout (notera att det måste finnas en dedikerad layout för utskick av kampanjlänk, om ni saknar detta kontakta Tix Support), Text för ämnesrad i e-postmeddelandet samt en dedikerad text som kunden kan se i samma meddelande.
  2. Tryck på Skicka. E-postmeddelandet med kampanjlänken kommer nu att skickas inom 15 minuter.