Kundflaggor


Skapa kundflagga


Genom modulen för kundflaggor kan man skapa flaggor för att segmentera kunder (tex VIP) och ge kassapersonalen en tydlig indikation på att en viss kund har tillgång till en viss rabatt exempelvis. Det är också möjligt att koppla kampanjlänkar till en specifik flagga. En flagga syns bara internt.  

Modulen finns under Administration - Kunder - Kundflaggor

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.04.08.png

För att skapa ny kundflagga trycker man på Skapa kundflagga


Information

  • Namn: Namnet på flaggan, syns på kundkortet
  • Förkortning: Förkortning för flaggan, syns på kundkortet
  • Ikon: Ikon för flaggan, syns på kundkortet
  • Färg: Färg på flaggan, syns på kundkortet
  • Förfaller: Vid JA ställs förfallodatum in för flaggan. Det väljs antingen per fast datum eller baserat på antal dagar efter att flaggan har aktiverats på kund.

Koppla en flagga till en kund


Automatisk koppling

I fliken koppling vid skapande av flagga kan man ställa in så att en kund automatiskt får den aktuella flaggan vid köp av valda evenemang eller abonnemang.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._12.51.46.png


Via kundkortet

När man är inne på ett kundkort så kan man manuellt koppla en flagga till den aktuella kunden. I kundkortets översikt visas ikoner om det finns en kundflagga kopplad. För att se mer information eller ta bort en flagga trycker man på den dedikerade ikonen. För att koppla en ny flagga trycker man på plustecknet till höger om övriga knappar och väljer önskad flagga.

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.06.25.png


Flagga segment

Genom att skapa ett segment via segmenteringsverktyget kan man därifrån koppla en flagga till specifika kundgrupper. T. ex. alla som har spenderat mer än 5000 kronor det senaste året skall få flaggan VIP. Mer information om detta finner ni i avsnittet om segmentering här.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._12.52.52.png


Koppla flagga till erbjudande


Det är möjligt att koppla en flagga till en kampanjlänk så att kunder med denna flagga får tillgång till kampanjlänken i sin webbprofil. Läs mer om detta i guiden om kampanjlänkar.