Produkter

Produkter kan erbjudas som merförsäljning online eller tvingas till en biljettyp om man till exempel vill skapa ett matpaket innehållande biljett, mat och dryck. Produkter skapas primärt i modulen Produkter men kan också "snabbskapas" när ett paket med biljett + produkt byggs.


Skapa produkter


För att skapa en ny Produkt navigerar du till Administration - Produkter - Produkter och trycker på Lägg till produkt i övre högra hörnet.

Information

ScreenShot_2021-02-15_kl._11.25.43.png

 • Namn: Produktens namn
 • Beskrivning: Produktens beskrivning för webb. Beskrivningen syns bland annat genom att trycka på informationssymbolen i bildexemplet nedan.
 • SKU: Produktens artikelnummer.  
 • Kategori online: Välj en kategori för att gruppera produkter i köpprocessen online. I exemplet nedan är kategorin “Pausmeny".

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._14.39.57.pngBild från onlineköpflödet  för merförsäljning av produkter

 • Pris: Produktens pris.
 • Moms: Produktens momssats.
 • Har PDF: Vid Ja får kunden en PDF-voucher vid onlineköp. 
 • Lås till evenemang: Vid Ja kan produkten ej säljas utan att kopplas till ett evenemangsdatum.
  • Produkter som är låsta till evenemang är det möjligt att ta ut rapporter på för att kunna se hur många som är sålda till specifikt evenemang, tex hur många kunder som förköpt mat till en specifik dag. 
  • Produkter som ej är låsta till evenemang går att sälja även utan att koppla dem till ett specifikt datum, används normalt för tex försäljning av merch, tablettaskar, CD-skivor etc. 
 • Position: Används för att positionera produkterna så att de visas i en specifik ordning i köpflödet. Har alla produkter samma position sorteras de i bokstavsordning.
 • Kategori: Välj en kategori för boxoffice-försäljning. Vi rekommenderar att man håller antalet kategorier till ett relativt lågt antal 4 - 6 stycken för att göra det så överskådligt som möjligt vid försäljning. I detta exempel finns det fyra kategorier: CD-skrivor, Produkter, Mat & Dryck samt Administrativa avgifter. Kategorier skapas under Administration - Produkter - Kategorier.

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.12.24.png 


Bilder

I fliken Bilder laddas en bild upp som syns i köpprocessen online samt på PDF-voucher.

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._19.03.41.png 


Evenemang

I fliken evenemang anges de evenemang som man har knutit produkten till. Man kan se och ändra kvot samt när produkten ska sluta säljas online (X antal timmar före evenemangets start).

ScreenShot_2021-02-15_kl._11.31.20.png

 • Rekommendera i BoxOffice: Välj huruvida produkten ska rekommenderas vid reservation av biljetter knutna till evenemangen i nedanstående steg. 


Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.51.06.png

 • Standardkvot: Ange en standardkvot som alltid läggs till produkten när den kopplas till ett nytt evenemang. Kvoten kan sedan redigeras för varje evenemang om så önskas.
 • Standard X timmar innan: Ange ett standardvärde för hur många timmar innan evenemangsstart som produkten ska försvinna från köpprocessen. Detta kan också redigeras för varje evenemang om så önskas.
 • Lägg till evenemang: Skriv ett evenemangs namn i denna sökruta för att koppla produkten till nya evenemang.
 • Ta bort evenemang: Längst ut till höger för varje evenemang finns ett kryss som man kan trycka på för att ta bort produkten från evenemanget.

Språk

Här är det möjligt att ange eventuella översättningar för Namn, Beskrivning, Kategori online samt infotexter till engelska, danska eller norska.


Biljettlayout

I fliken biljettlayout kan element kring produktens voucher styras

ScreenShot_2021-02-15_kl._11.32.34.png

 • Infotext 1, 2, 3 & 4: Eventuell text som skrivs i dessa fält skrivs ut på produktvouchern, kan tex vara Restaurangen öppnar 2 h före evenemangsstart. 
 • Biljettlayout for PDF: Välj vilken layout som ska användas för produkten, klicka på Granska för att se en förhandsgranskning av vouchern. 
 • Biljettlayout för Godex, Markpoint, Intermec etc: Välj vilken layout som ska användas för de biljettskrivare som används till BoxOffice.  

Ekonomi 

För de som använder SIE-filer till ekonomi.
Här kan Ext. Ref. Nummer, Avdelning och Konto anges som avviker från fördefinierade standardvärden


Lager

I fliken lager kan ett lagersaldo anges samt granskas. Lager används när en produkt har ett totalt lager, tex en CD-skiva där ni köpt in X antal stycken. 

ScreenShot_2021-02-15_kl._11.33.35.png

 • Hantera lager Vid Ja aktiveras lager.
 • Lager Ange hur många produkter som finns i lager.
 • Sålt / Res. Här visas hur många produkter som är sålda respektive reserverade. I exemplet ovan är 8 sålda samt 33 reserverade. 
 • Lagersaldo Här visas hur stor andel av lagret som är tillgängligt. 

Skapa produktkategorier


För att ändra och lägga till nya produktkategorier navigerar du till Administration - Produkter - Kategorier och trycker på Lägg till produkt i övre högra hörnet. 

mceclip0.png

Information

 • Namn: Kategorins namn
 • Text till kvittosida: Den text som kunden ser på sitt kvittot när de ska lägga till produkter till en existerande order. "Lägg till mat & dryck" i nedan exempel.

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._19.09.34.png

 • Färg: Den färg som kategorin har vid försäljning i BoxOffice.
 • Position: Används för att positionera kategorierna så att de visas i en specifik ordning. Har alla produkter samma position sorteras de i bokstavsordning. I exemplet nedan har "Mat & Dryck" position 3.


Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.12.24.png


Språk

Här är det möjligt att ange eventuella översättningar för Namn, Beskrivning, Kategori online samt infotexter till engelska, danska samt norska. 


Hur kopplar man produkter till evenemang och biljettyper?


Det finns två sätt att använda produkter i samband med evenemang.

Som merförsäljning.
Som tvingad produkt till biljettyp.


Produkter som merförsäljning

Under fliken Produkter när man redigerar ett evenemang läggs de produkter till som ska erbjudas kunden i samband med biljettköp. Här kan kvot styras samt när den ska sluta säljas.

ScreenShot_2021-02-15_kl._11.36.22.png

 

Produktlänk till ett visst datum

I samma flik kan man ta en länk som går till produkterna kopplade till det aktuella evenemanget. På så sätt kan man erbjuda merförsäljning även till kunder som glömt eller ej ännu köpt produkter till sina biljetter.


Biljettyp med tvingade produkter

Under Sal och priser när man redigerar ett evenemang finns en produkt-ikon till höger om biljettpriset. Trycker man på den kan man koppla till en produkt som blir tvingande om kunden väljer denna biljett. I nedan exempel är produkten "Matpaket" för 200 kr kopplad till biljettypen "Paket" för 50 kr.  Man kan välja existerande produkter eller “snabbskapa” genom att trycka på Lägg till. Ange namn, pris, momssats och tryck på Spara. Produkten kan senare modifieras i produkt-modulen. Det pris som kunden sedan presenteras för i köpflödet online är det totala dvs. biljettpris + produktpris, i nedan exempel blir kunden presenterad ett pris på 250 kr. På produkt-ikonen syns nu en siffra som anger hur många produkter som kopplats till biljettypen.

Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._09.59.38.png