Abonnemang

Det finns två olika abonnemang i Tixly. Fast abonnemang där kunden köper biljetter till ett förutbestämt antal evenemang som äger rum i samma sal där kunden sitter på samma plats. Flexabonnemang där kunden själv väljer hur många evenemang hen vill ha biljetter till.


Skapa abonnemang


Förutsättningen för att skapa ett  abonnemang är att man först skapat önskat antal biljettyper (av typen abonnemang) och att dessa sedan prissatts i de evenemang som ska ingå i abonnemanget. 
Biljettyper skapas under Administration - Biljetter - Biljettyper. För mer information, läs här.

Exempel: 

Abonnemang X innehåller Event 1, Event 2 och Event 3. De tre evenemangen innehåller biljettyper (av typ Abonnemang) Ordinarie X som har priset 200 kr. Totalpriset för abonnemanget blir då 600 kr. 

För att skapa abonnemang navigerar man till AdministrationAbonnemang - och trycker på Lägg till abonnemang upp till höger.

Information

 • Namn: Abonnemangets namn. 
 • Förkortning: Förkortning av abonnemanget som syns i order och försäljningsvyn. 
 • Säsong: Syns i rapporter. 
  Ny säsong skapas under Administration - Säsonger.
 • Typ: Välj Fast eller Flex
  • Samma plats: Används vid Fast och definierar om abonnemanget innehåller en och samma plats på samtliga evenemang eller ej. 
 • Färg: Färg som syns tillsammans med Förkortning i order och i försäljningsvyn 

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._11.20.19.png
Abonnemangets "etikett" med förkortning och namn som visas vid försäljning av abonnemanget, vid försäljning av de evenemang som ingår i abonnemanget samt på ordrar som innehåller abonnemanget. 

 • Visa etikett: Ange om etiketten ska visas i dashboard eller inte.
 • Beskrivning: Syns i köpprocessen online. 

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._14.00.31.png

Beskrivning i köpprocessen online. 

 • Min evenemang: 
  • Vid Flex: Minst antal evenemang kunden måste välja.
  • Vid Fast: Minst antal evenemang kvarvarande i abonnemanget innan försäljningen stoppas. 
   Ex: Ett abonnemang innehåller 5 evenemang, min ställs till 3. Abonnemanget är möjligt att köpa så länge det finns minst 3 evenemang som ännu ej ägt rum. 
 • Max evenemang: Används vid Flex och definierar max antal evenemang kunden kan välja. 
 • Min & Max biljetter: Definierar minst och max antal abonnemang kunden kan köpa per köp. 
 • Biljettlayout: Definierar om en dedikerad biljettlayout ska användas till varje ansluten skrivartyp. 

Evenemang

 • Biljettyper: Välj vilka biljettyper som ska knytas till abonnemanget. Valbara finns till vänster och valda till höger. 
  • Standard: Om flera biljettyper väljs definierar denna inställning vilken biljettyp som visas först i vid försäljning online och i BoxOffice. 
 • Produktioner: Välj från vilka produktioner evenemang ska kunna läggas till i abonnemanget. Valbara finns till vänster och valda till höger. 
 • Evenemang: Välj vilka evenemang som ska ingå i abonnemanget. Valbara finns till vänster och valda till höger. 

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._14.14.11.png


Internet 

 • Tillgängligt online: Definierar huruvida abonnemanget ska vara tillgängligt online eller inte. 
 • Försäljningsstart & stopp: Mellan vilka tider onlineförsäljningen ska vara öppen. 
 • Synligt online: Ange när abonnemanget ska synas online. Kunden kommer inte se någon information kring abonnemanget utöver när försäljningsstarten är. 
 • Leveranssätt: Välj de leveranssätt som erbjuds. 
 • Typ av abonnemang: Definierar hur abonnemanget benämns online, som abonnemang, säsongskort, säsongsbiljetter eller paket. 
 • Typ av evenemang: Definierar hur evenemang benämns online, som evenemang, konsert eller föreställning. 

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._14.49.01.png

Onlineförsäljning av ett abonnemang där Typ är satt till Säsongskort + Konsert

 • Länk: Länk till försäljning online. 
 • Gruppera biljetter: Vid Nej visas varje enskilt evenemang med rad, plats, pris etc. Vid Ja visas en rad för hela abonnemanget. 
  OBS! Flex i kombination med Ja tar bort möjligheten att välja plats själv online.

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._15.11.40.png

Varukorgen i onlineköpflödet där Gruppera är satt till Ja. Korgen visar en rad per abonnemang. 

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._15.14.02.png

Varukorgen i onlineköpflödet där Gruppera är satt till Nej.  Korgen visar En rad per abonnemang och plats.

 • Tillåt byte: Om abonnenter tillåts byta evenemang online. 
  OBS! Denna inställning måste också sättas på säsongen via Administration - Säsonger. 
  • Byte utanför abonnemang: Om byte till annat evenemang inom samma produktion tillåts.
   OBS! Vid Ja måste abonnemangsbiljettypen kopplas till samtliga evenemang inom produktionen som det ska vara möjligt att byta till samt ha behörighet "lokal + internet" eller så behöver inställningen Skriv över biljettyp stå till Ja på säsongen. 
 • Visa priszoner: Om priszon ska visas eller inte som platsval i köpprocess. 
 • Sittplatsvy: Välj om och hur "bästa möjliga plats" ska väljas. 
 • Samtycken: Välj om det ska kopplas några abonnemangsspecifika samtycken till abonnemanget. 
 • E-postmall: Välj om annan e-postmall ska användas än den som är satt som standard. 

Internet + 

 • Kundflagga: Om kunder med till en dedikerad flagga ges tillgång till en avvikande försäljningsstart av abonnemanget och/eller en dedikerad biljettyp som i så fall definierats i fliken "Förmåner" på kundflaggan.
 • Allokationer: Välj om abonnemanget ska säljas till en vald allokation i salongen. 
  • Inställningar: Huruvida abonnemangsförsäljningen ska vara kopplad Enbart till allokerade platser eller till både Allokerade och lediga platser. Vid Allokerade och lediga väljer systemet automatiskt en allokerad stol först (om sådan finns kvar), i salongsvyn kan kunden sedan själv välja valfri plats. 
 • Föreslå vid evenemang: Om biljettköpare vid köp av enskilt evenemang inom abonnemanget ska bli tipsad via en popup om att köpa ett abonnemang.  
   • Rubrik: Rubriken för pop-upen
   • Beskrvining: Informationsruta i pop-upen. 

5c55937adb8d0_Srmavbild_2019-02-02_kl._13.06.15.png

 • Kundinformation på varje biljett: Vid Ja kräver varje biljett i en order en unik kund, antigen via e-postadress eller namn. Uppgifterna fylls i av kunden som ett sista steg i köpprocessen efter att ordern betalats. Biljetterna delas då upp i nya unika order på de unika personerna. 

 


Behörigheter

I fliken Behörigheter möjliggörs massändring av försäljningsbehörigheter för biljettyper valda i abonnemanget. Via fliken är det också möjligt att tidsstyra biljettyper kopplade till abonnemanget samt koppla en rabattkod.  


Produkter

Här kan produkter kopplas till abonnemanget utan att vara kopplade till evenemangen det innehåller. 


Förnyelse

Här anges om abonnemanget är en förnyelse från ett tidigare abonnemang och i så fall vilket sam vilka biljettyper som ska förnyas mot vilka etc. 

OBS! Vid förnyelse, kontakta Tixly Support. 


Språk

Här är det möjligt att ange eventuell engelsk, norsk samt dansk översättning på köpflödet för de biljettköpare som väljer att besöka sidan på ett annat språk. Innefattar Namn och Beskrivning. 

Abonnemanget är nu klart och kan säljas i BoxOffice från Dashboard Försäljning!