Arenor & Salar

En arena och sal utgör evenemangets spelplats, vanligtvis är arenan själva spelstället, t.ex. Ankeborgs konserthus. I konserthuset finns det sedan flera salar, t.ex. Stora scenen, Lilla scenen osv. I arenan definieras adressinformation och i salen definieras antal platser.


Skapa en arena


Navigera till Administration - Arenor - Arenor och tryck på Lägg till arena i övre högra hörnet. 

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.36.31.png

Namnge arenan, ge den en förkortning och fyll i dess adress, tryck därefter på antigen Spara eller Spara och skapa sal.

Notera!

 • Man kan använda Find location för att hitta arenas koordinater baserat på dess adress.
 • Arenans namn och adress kan redigeras i efterhand. 

Skapa en sal


Skapa numrerad sal

Numrerade salar skapas av Tixly Support. 

Skapa onumrerad sal

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.38.43.png

För att skapa en sal, navigera till Administration - Arenor - Salar och tryck på Lägg till sal

Salen behöver ett NamnInternt namn en Förkortning, koppla den till rätt Arena, ange Antal biljetter (salens kapacitet) samt Konfigurationsnamn

Det är också möjligt att under Språk ange eventuella översättning för salens namn samt ingångar  till engelska, norska och danska. 

Notera!

 • Backdrop image är endast för numrerade salar. 
 • Om Är numrerad är satt till Ja (endast för numrerade salar) kan man här ange om platsnummer visas på platserna i salongsvyn eller inte.

Redigera en sal


Under Administration - Arenor - Arenor kan en arenas namn eller adress ändras. 

Under Administration - Arenor - Salar kan man ändra namn  samt internt namn på salen, byta en konfigurations namn samt på numrerade salar lägga till ingångar eller döpa om befintliga ingångar och på onumrerade ändra salens grundkapacitet

För enskilda evenemang kan man göra en del ändringar som endast är giltiga för det specifika evenemanget. 

Onumrerad sal

Ändra kapacitet

Ska_rmavbild_2020-03-30_kl._17.08.53.png

För att ändra kapacitet för ett onumrerat evenemang navigerar man in i försäljningsläget och trycker på Redigera längst ner i högra hörnet, ange den nya kapaciteten för evenemanget och tryck på Spara

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.42.28.png

Numrerad sal

För att göra ändringar i ett evenemang navigerar man in i försäljningsläget, markerar de platser man vill ändra och trycker därefter på Redigera längst ner i högra hörnet. 

Ska_rmavbild_2020-03-30_kl._17.23.15.png

Lägg till platsnotis

Under rubriken Platsnotis kan lägga till en notis som blir synlig för försäljningspersonal i BoxOffice och för biljettköpare i köpprocessen online samt på biljett. För att göra så trycker man på Redigera, skriver in önskad notis (ex. “Skymd sikt”) och trycker på Spara.

mceclip1.png

En plats med platsnotis presenteras i Boxoffice med ett "i". 

mceclip2.png

Online presenteras en tydlig notis.  

 

Ändra priszon och ingång

I samma ruta kan man också ändra Priszon och Ingång för de platser man har valt. Detta sker på samma sätt som när man lägger till eller ändrar platsnotis.

Vill man till exempel lägga till en priszon på ett redan skapat evenemang gör man först denna justering i salongsvyn, därefter navigerar man in i administrationen för evenemanget (Administration - Evenemang - Evenemang eller genom att hålla nere ctrl och trycker redigera-knappen), går till fliken Sal & Priser och lägger till ett pris för den nya priszonen. OBS, finns inget pris inlagt i zonen går det ej att välja platserna i salongsvyn. 

Ta bort platser

Det sista man kan göra i denna vy är att ta bort platserna helt från salongsplanen. Dessa platser kan i efterhand inte läggas till utan försvinner helt från evenemanget. Det kan därför vara mer lämpligt att blockera platserna istället för att ta bort dem.

Kopiera eller skapa ny konfiguration

Det är också möjligt att göra ovan ändringar i en sal och därefter kopiera dessa till andra evenemang eller till salens grundkonfiguration. Det är också möjligt att skapa en helt ny konfiguration baserat på ändringarna. 

Kopiera konfiguration

Navigera till försäljningsläget och gör de ändringar som önskas. Välj därefter om samtliga platser i salen ska kopieras (alla evenemangspecifika ändringar skrivs i så fall över) eller om det gäller specifika platser, markera i så fall dessa.

Ska_rmavbild_2020-03-30_kl._17.26.55.png

Tryck sedan på kugghjulet strax till vänster om siffran som visar hur många platser som valts och därefter Kopiera konfiguration.

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.51.39.png

 • Alla eller valda platser
  • Alla platser: Samtliga platser inkluderas och en identisk kopia skapas
  • Valda platser: Endast de stolar som markerats i salongsöversikten kopieras.
 • Välj vad som ska kopieras: Här väljs vad som ska kopieras till övriga evenemang, tex, väljs Allokationer kopieras endast dessa.
 • Var ska konfigurationen kopieras: Här väljs till vilka evenemang kopieringen går till, samtliga evenemang, alla evenemang i samma produktion, utvalda evenemang (användaren väljer till vilka) eller till salens grundkonfiguration.

Skapa ny konfiguration

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._07.52.39.png

Ändra salen så om du önskar och navigera därefter till kugghjulet strax till vänster om siffran som visar hur många platser som valts och välj Ny konfiguration. Välj vad konfigurationen ska heta och spara. Den är nu valbar nästa gång ett evenemang skapas.