Godex


Introduktion


Tixly kan integrera mot Godex DT4x.

Läs mer om dem nedan:

https://www.godexprinters.co.uk/desktop/dt4x

https://butikskassa.com/etikettskrivare/etikettskrivare-direkttermo-usb-seriell-lan-godex-ez-dt4x

https://www.streckkod.se/products/3999-dt4x-dt2x-for-transportetiketter-mm.aspx


Installation


Drivrutiner och mjukvara

Ladda ner och installera drivrutiner för Godex, GoLabel och Tixly Device Manager under nedladdning

GoLabel - Inställningar

Page Setup

Öppna GoLabel och gå först till Page Setup och justera följande inställningar i de olika flikarna: 

 • Media Size- Här ställs biljettämnets höjd och bredd in.
 • Layout - Välj Multi Sub-Label Mode.
 • Media Type - Här väljsden typen av biljettämne ni har. 
 • Label with gaps,biljettämnenmed utstansning. Ställ in gapets längd i mm.
 • I skrivaren finns en sensor med en pil, denna ska ställas in så att pilen hamnar mitt i gapet.
 • Label with marks,biljettämnen med blackmark på baksidan. I skrivaren finns en sensor med en pil, denna ska ställas in så att den inte träffar något svarta parti på baksidan av biljetten innan black mark.

Printer Setup

Ändra följande inställningar:

 • Printer Model: DT4x
 • Darkness: 15
 • Speed: 6
 • Tear-off Posistion (mm): 18
 • Rotate 180: ska vara ibockad

Printer Interface

I fliken Printer Interface väljs skrivaren, antingen genom USB-port eller LAN-port. Fyll i skrivarens IP-adress om den är ansluten via nätverkskabel.

Miscellaneous

I fliken Miscellaneous, vänta lite på att den hittar inställningarna själv och tryck på spara.

Device Manager 

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._10.08.06.png

Öppna Device Manager, en genväg till denna har lagts på skrivbordet vid installation. 

New device: Välj Godex 

 • Om skrivaren är kopplad via nätverkskabel fylls IP adressen i, vid kontakt blir rutan för IP-adress grön. 
 • Om skrivaren är kopplad via USB väljs skrivaren i dropdown menyn vid USB-select.

Felsökning


Kalibrera skrivaren

 1. Stäng av skrivaren.
 2. Håll inne den gula knappen på  skrivaren samtidigt som du slår på skrivaren igen, håll nere knappen tills den piper tre gånger.
 3. Skrivaren matar ut biljetter och gör självtester.
 4. När den slutat, tryck en gång till snabbt på den gula knappen, skrivaren matar då ut ytterligare biljett och ska stanna vid perforering. 

Skrivaren matar ut för lite eller för mycket av varje biljett 

Nedan beskrivet finns olika tips och inställningar att testa vid detta fel, efter att ha gjort varje punkt kan du åter testa att skriva ut biljetter.  

 1. Kalibrera skrivaren (beskrivet högst upp i felsökning) 
 2. Öppna programmet GoLabel och kolla så att alla inställningarna är inställda korrekt, dessa finns beskrivna under Inställningar i manualen. 

Biljett skrivs ut men saknar all eller viss text 

 1. Kalibrera skrivaren.
 2. Öppna programmet GoLabel, tryck på Print som är en egen knapp i den övre menyraden. Testa därefter att skriva ut en biljett igen. 

Inga biljetter skrivs ut

Nedan beskrivet finns olika tips och inställningar att testa vid detta fel, efter att ha gjort varje punkt kan du åter testa att skriva ut biljetter.

 1. Öppna programmet Device Manager, detta måste alltid vara igång i bakgrunden för att kunna skriva ut biljetter.
 2. Kolla att din skrivare är är inställd korrekt
 3. Om skrivaren är kopplad via IP-adress ska rutan där IP-adressen skrivs ha en grön ram, om den inte är grön kan du kalibrera skrivaren och fylla i den IP-adress som kommer ut på biljettämnet vid kalibrering.
 4. Om skrivaren är kopplad via USB-port ska det finnas en grön bock efter skrivarens namn. Om den saknas, kolla så alla sladdar sitter i.
 5. I BoxOffice övre högra hörn finns en skrivarikon, klicka på den och se till att Godex Printer är vald och  har en bock, om inte, klicka på den skrivaren.
 6. I samma ikon som beskrivet ovan finns More settings..., klicka där och se till så att den sista inställningen på den sidan Enable new Device Manager står på Ja.

Sk_rmavbild_2020-06-30_kl._10.08.43.png

ÅÄÖ saknas på biljetter

 1. Öppna programmet GoLabel
 2. Välj Printer Setup och gå till fliken Miscellaneous.
 3. Ställ Code Page till Win 1252