Produktioner

En produktion utgör själva paraplyet till vilken man sedan kopplar evenemang där evenemanget utgör föreställningens specifika datum. Har man en produktion med 30 föreställningar i skapar man således en produktion och 30 evenemang, ett för varje speltillfälle. Börja alltid med att skapa produktion och skapa därefter evenemang. 

I denna guide behandlas samtliga inställningar som går att göra i en produktion, i de flesta fall används endast inställningarna i flikarna Information och Bilder, övriga inställningar är mindre generella och används således mer sällan.  


Skapa produktion


För att skapa en ny Produktion navigerar du till Administration - Evenemang - Produktioner och trycker på Lägg till produktion i övre högra hörnet.

Information

ScreenShot_2021-02-15_kl._11.43.02.png

 

 • Namn: Produktionens namn - vanligtvis samma som evenemangets namn. 
 • Undertitel: Undertitel för produktionen
 • Tillgängligt online: Välj huruvida produktionen ska bli synligt i Event API om er egen hemsida är integrerat mot det.  
 • Visa tillgänglighet: Välj huruvida tillgänglighet visas online i färger. Grön för god tillgänglighet, gul för få biljetter och röd för utsålt.

  Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._12.02.53.png

 

 • Visa evenemangsfilter:  Aktivera filter i köpprocessen online. Kunden kan då filtrera bland evenemangen på följande parametrar: Antal biljetter, veckodag, ranking. 
  I exemplet nedan är funktionen aktiverad och biljettköparen har filtrerat fram evenemang där det finns 2 biljetter lediga på en onsdag. 

  Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._12.07.38.png

   

 • Beskrivning: Beskrivning för evenemangssidan på Event Service API. Beskrivningen återfinns också under evenemangsinformation i försäljningsvyn i BoxOffice. 
 • Skin: Brand till köpprocess. Om man har flera väljs de här för att generera länken med rätt brand. 
 • Länk: Länk till köpprocess. Detta utgör ordinarie försäljningslänk för produktionen och är den som används för egen hemsida.

Bilder

Här laddas en bild för produktionen upp, i regel laddas samma bild upp i fältet Evenemang och Utvald. 

Bilderna används på flera ställen i köpprocessen så som abonnemangs-/paketförsäljning, landningssida för kampanjlänk, "du kanske också är intresserad av" etc. 

Bildens totala storlek får inte överskrida 2 mb och det finns inga rekommenderade mått utöver att de helst ska vara i liggande format. 


Språk

Här är det möjligt att ange eventuella översättningar för Namn, Undertitel, Beskrivning etc till engelska, danska eller norska.


Avancerat

 • Ext. Ref. Nummer: Används för interna produktionsnummer för tex export till ekonomifiler. 
 • Återkommande: Definierar ifall evenemangen ska döljas i Dashboard eller ej. Tex. vid guidade visningar. Evenemangen är sökbara men döljs i evenemangslistan. 
 • Rubriktext online: Fylls i för att informera biljettköpare i köprocessen. I nedan exempel är rubriktexten "Åldersrekommendation"   
 • Notistext online: Fylls i för att informera biljettköpare i köprocessen. I nedan exempel är notistexten "Rekommenderas från 8 år."   Obs, en rubrik måste finnas för att notistext ska synas. 

Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._13.04.16.png

 • Text vid produktförsäljning: Fylls i för att informera biljettköpare i köpprocessen för produkter. 
 • Omdirigera till produktion: Välj en annan produktion som man önskar dirigera till. 
 • Tillåt byte: Definierar reglerna om man tillåter biljettköpare att själva byta sina platser till annat datum i efterhand. 
 • Tillåt byte till denna produktion: Huruvida biljettköpare med biljetter till en produktion eller abonnemang där "Tillåt byte till alla produktioner / med samma arrangör" får lov att byta till just denna produktion eller ej. 

Betalningstyper

Aktiveras om endast specifika betalningstyper i BoxOffice ska vara tillåtna på evenemangen kopplade till produktionen.


Queue-IT

Queue-IT är en virtuell kö som sätts upp vid stora biljettsläpp där trafiken väntas bli hög för att ge alla biljettköpare en bra köpupplevelse genom att släppa in ett begränsat antal i processen åt gången. Om ni vill använda queue-it för en virtuell kö, kontakta Tixly support.  

 • Kö aktiv: Huruvida kö är aktiv eller ej.
 • Kö-URL: Här skrivs kö-url 

Massändra produktion


Genom att markera två eller fler produktioner i administrationslistan är det möjligt att massändra en rad inställningar för flera produktioner samtidigt. För att se alla inställningar som är möjliga att massändra, gör ett mellanslag i sökrutan. 

ScreenShot_2021-02-12_kl._13.31.06.png