Sälja abonnemang

Det finns två olika abonnemang i Tixly. Fast abonnemang där kunden köper biljetter till ett förutbestämt antal evenemang som äger rum i samma sal där kunden sitter på samma plats. Flexabonnemang där kunden själv väljer hur många evenemang hen vill ha biljetter till.


Tillgängliga abonnemang finns att hitta högst upp i Försäljnings Dashboard. För varje abonnemang anges en ikon, namn, vilka evenemang som ingår samt hur många evenemang som ingår.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._18.23.59.png


Fast abonnemang


För att sälja abonnemanget trycker man på det i Försäljnings Dashboard och slussas in i salongsplanen. Här väljs platser och ordern reserveras eller säljs på samma sätt som vid biljettförsäljning i numrerad salong. Kunden tilldelas samma plats/platser på samtliga evenemang i abonnemanget. Biljettyper väljs och byts på samma sätt som vid försäljning av lösbiljetter.

Innehåller abonnemanget tre evenemang och man väljer tre platser så indikerar antal biljetter i högra hörnet således nio biljetter.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._18.27.54.png

Välj platser ett evenemang i taget

Om man trycker på den gula symbolen längst ner i salongsvyn så delas evenemangen i abonnemang upp och man får möjlighet att välja platser, ett evenemang i taget. Notera att det ej är möjligt att slå ihop evenemangen igen.

Ska_rmavbild_2020-06-02_kl._09.13.01.png


Flexabonnemang


För att sälja abonnemanget trycker man på det aktuella abonnemanget i Försäljnings Dashboard varpå alla för abonnemanget tillgängliga evenemang visas.

Därefter väljer man vilka evenemang som ska ingå genom att bocka i dem till vänster. Man kan söka efter evenemang och se datum, tid, tillgänglighet etc. För att gå vidare trycker man sedan på Bekräfta.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._18.33.57.png

Salongsplanen visas för det första evenemanget i serien och man väljer sedan platser för ett evenemang i taget. Längst ner visas de evenemangen som är valda och man går vidare till nästa genom att trycka på någon av de andra evenemangen. Grön bakgrundsfärg indikerar att platser har valts, Gul färg indikerar det evenemanget man är inne på och Röd färg indikerar att platser ej har valts.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._18.36.51.pngSka_rmavbild_2020-03-31_kl._18.37.21.png

När platser är valda går man sedan vidare till försäljning eller reservation på samma sätt som vid vanlig biljettförsäljning. Byte av platser och evenemang samt orderadministration sköts även det samma sätt.