Sälja biljetter

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.09.54.png

Efter att man har valt platser går man vidare i processen genom att trycka på knappen Sälj/Reservera (För mer information om platsval se artikeln Reservera biljetter).


Direktförsäljning


Försäljning UTAN namn (Expressförsäljning)

Om Expressförsäljning är aktiverat kan man i rutan direkt trycka på Expressförsäljning. Ordern blir då såld på kundkortet Försäljning utan namn med det betalsätt som man angett som standard och biljetterna skrivs ut på skrivaren förutsatt att man har en sådan konfigurerad.

1. Biljetter

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.14.01.png

Här kan man byta biljettyp på valda platser genom en drop-down-meny, antingen en och en eller markera alla/flera och byta för dem samtidigt. Man kan ta bort enstaka platser genom att trycka på krysset till höger för respektive plats.

2. Beskrivning

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.33.05.png

I flik 2 kan man lägga in en intern Beskrivning/Notis på ordern som går att se på ordern samt i kundrapporten.

4. Betalning

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.34.28.png

Denna flik är endast synlig om Expressförsäljning är aktiverat. Här väljer man vilket betalsätt som kunden önskar bruka. Man kan dela upp betalningen på olika betalsätt genom att dela upp beloppet i de olika fälten.

När man är klar med valen trycker man på Expressförsäljning längst ner i dialogrutans högra hörn. 

Försäljning MED namn (Expressförsäljning)

3. Kund

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.36.22.png

Om man vill ha en specifik kund på ordern väljer man detta i fliken Kund. Antingen genom att skriva in nya kunduppgifter eller genom att söka efter en existerande kund i första fältet “Förnamn”. Sökbar information är: Förnamn, Efternamn, E-postadress och Telefonnummer.

När man hittat och valt en kund så syns dennes namn uppe till vänster. Vill man byta kund trycker man på det röda krysset till höger.

Om man sökt upp en kund och ändrar uppgifterna i detta fönster kommer de ändringar man gör att sparas på kundkortet.

När man vill slutföra ordern trycker man på Sälj nere till höger. Ordern säljs då med det betalsätt som angivits som standard förutsatt man inte ändrat det i fliken Betalning.

Notera!

  • Om man väljer kund i steg 3 och går tillbaka till steg 1 samt trycker på Expressförsäljning kommer ordern fortfarande säljas på kundkortet Försäljning utan namn.
  • Att ändra reservationstiden i fliken Beskrivning påverkar inte försäljningen av en order.

Vanlig försäljning


Om Expressförsäljning är inaktiverat klickar man sig istället vidare via knappen Reservera efter att kunduppgifter fyllts i. 

När man tryckt på knappen reserveras ordern och man blir omdirigerad till kundens order.

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.40.44.png

I nästa steg byter man till fliken Betalning. Här väljer man vilket betalsätt som kunden önskar bruka. Man kan dela upp betalningen på olika betalsätt genom att dela upp beloppet i de olika fälten.


Ta betalt med betalterminal (POS)


Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.42.42.png

Har man integrerat mot betalterminaler (POS / Point-Of-Sale) väljer man fliken POS i en reserverad order. Det belopp som ska betalas är ifyllt, man trycker sedan på Skicka till POS och slutför försäljningen i betalterminalen. När så är gjort skickas ett godkännande tillbaka från terminalen till systemet och ordern markeras som såld.

Notera!

  • Det är inte möjligt att använda POS vid expressförsäljning.

Fakturaförsäljning


Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.44.48.png

Man gör en reservation enligt tidigare avsnitt och väljer Faktura som betalsätt under fliken Betalning. Ordern blir då specificerad i kassarapporten som fakturaförsäljning.

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.45.19.png


Delbetala order


Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.48.49.png

Man gör en reservation enligt tidigare avsnitt och väljer det betalsätt som man önskar delbetala med under fliken Betalning och trycker på Lägg till betalning längst ner i dialogrutan. Delbetalningen lägger sig då under Delbetalningar och räknas av från vad som är kvar att betala på ordern.


Lösa in presentkort


mceclip0.png

Man gör en reservation enligt tidigare avsnitt och skriver in presentkortsnumret framför Presentkortsnummer under fliken Betalning och trycker på Hämta. Värdet räknas då av på ordern. Finns det kvarvarande belopp betalas det med valfritt betalsätt. 

Notera!

  • PIN behöver inte anges i boxoffice.
  • Om presentkortet löpt ut kan det lösas in ändå i boxoffice men INTE online.

Skicka biljetter till kund


För att skicka biljetter till en kund via e-post går man inte på dennes order. Längst ner kan man skicka en kvittokopia till kunden. Som standard visas den e-postadress som registrerats på kundkortet här men det går också att ändra till något annat. Man kan välja en önskad e-postmall och ange ett personligt meddelande i rutan längst ner. Strax ovanför visas också datum och tid för när det senaste e-postmeddelandet skickades till kunden. Från detta e-postmeddelande (beroende på vilket e-postmall som angivits) kan kunden sedan nå sin ordersida online och ladda ner sina biljetter som PDF eller mobilbiljett.

Läs mer