Reservera biljetter


Hitta evenemang


Dashboard

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._09.19.02.png

I Dashboard - Försäljning listas 50 evenemang som ligger närmast i tiden. För att reservera biljetter till ett av dem trycker man på det och kommer in i salongsvyn. Man kan filtrera på säsonger uppe till höger.

Söka efter evenemang

För att söka efter evenemang trycker man antingen på Hitta evenemang uppe till höger i dashboard eller använder kortkommandot Ctrl + E.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._17.10.32.png

Sökbara termer är: 

  1. Evenemangsnamn
  2. Veckodag (måndag eller mån, tisdag eller tis osv.).
  3. Månad (januari eller jan, februari eller feb osv.).
  4. Exakt datum (2018.12.09)
  5. Sal/arena

Man kan kombinera termerna och t.ex. söka efter: “Abba fre apr” för att visa alla evenemang med Abba som äger rum på en fredag i april. 

Man ser hur mycket som är sålt i procent och hur mycket som är ledigt i absolut tal. 760 lediga platser, 6% sålt på evenemanget.

De gröna cirklarna med siffror indikerar om det finns bra platser bredvid varandra från 2-6 stycken. Mer information om detta förklaras i nästa stycke.

Söka efter nytt datum inne i ett evenemang

Inne i salongsvyn för ett evenemang kan man trycka på pilarna uppe till höger för att hoppa till nästa eller föregående datum. 

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._17.18.29.png

Trycker man på de tre strecken i mitten av pilarna öppnas en sökfunktion upp med som visar tillgänglighet för x antal personer för samtliga evenemang i produktionen. 

 Ska_rmavbild_2018-01-29_kl._13.34.52_1.png

Här får man en överblick över tillgängligheten för alla evenemang i produktionen. Kolumnerna visar platser bredvid varandra. För varje datum kan man då se hur många variationer av platser som finns tillgängliga. Håller man över en ruta ser man vilka de bästa tillgängliga platserna är.

Ex. tisdagen 6:e februari finns det 39 varianter i salongen med 2 platser bredvid varandra, 24 varianter med 3 platser, 19 varianter med 4 platser osv.

Färgspektrat visar hur bra platserna är baserade på salongens ranking. Grön färg indikerar att det är bra platser (högt rankade) och Röd färg dåliga (lågt rankade).

Man kan filtrera listan genom att använda sökrutan uppe till höger. Här kan man söka på månad och veckodag. T.ex. Om man vill se hur tillgängligheten ser ut för fredagar i februari skrivare man “fredag februari” eller endast “fre feb”. För att gå till evenemanget trycker man sedan på raden för datumet.


Välja platser


Numrerad salong

I en numrerad salong ser man alla platser i form av runda ringar. Se nedan för förklaring.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.33.20.png

 

unnamed.png
Platsen är såld. Tryck för att se information om ordern. Tryck på “åtgärder” för att visa order eller annullera biljetten. Det är då den enskilda biljetten som annulleras och inte hela ordern. Färg kan ändras efter eget önskemål.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.36.13.png

Platsen är ledig. Håll muspekaren över platsen för att se rad och stolsnummer samt ordinarie pris.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.36.19.png

Platsen är reserverad. Tryck för att se information om ordern. Tryck på “åtgärder” för att visa order eller annullera biljetten. Det är då den enskilda biljetten som annulleras och inte hela ordern. Färg kan ändras efter eget önskemål.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.37.02.png

Platsen är allokerad. Håll muspekaren över för att se information om allokeringen.

unnamed__1_.png

Olika färger symboliserar olika priszoner. Färg kan ändras efter eget önskemål.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.37.10.png

Platsen har en notis. Håll muspekaren över för att se mer information

För att välja platser använder man lassofunktionen genom att hålla ner och dra över platserna med muspekaren. Antalet valda platser visas uppe i höger hörn tillsammans med priset för ordinarie biljetter. För att ändra antalet valda platser trycker man antingen på en plats i taget för att välja bort dem eller Rensa uppe i höger hörn och väljer platserna på nytt.

Lassofunktionen går också att använda för att selektera allokerade platser:

  • Genom att hålla nere ctl + lasso väljs endast allokerade platser. 
  • Genom att hålla nere shift + lasso väljs endast platser utan en allokation.
  • Det är också möjligt att snabbt välja samtliga platser på en rad genom att dubbelklicka på en stol på raden. Raden avmarkeras genom att återigen dubbelklicka på en stol.
  • Genom att använda piltangenterna (upp och ned) kan man byta mellan biljettyper och sedan trycka på nummertangenterna för att välja bästa tillgängliga platser av valt antal.

Onumrerad salong

Antalet platser väljs antingen genom att man trycker på respektive siffra eller genom att trycka på + eller -. Antalet man väljer adderas till ordern, 5 tryck på “10” ger således 50 biljetter osv. För att ta bort biljetter rensar man och börjar om eller trycker på minustecknet.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._17.55.31.png


Sälj / Reservera biljetter


Efter att man har valt platser går man vidare i processen genom att trycka på knappen Sälj/Reservera. Då öppnas en ny dialogruta.

1. Biljetter

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._09.33.00.png

Här kan man byta biljettyp på valda platser genom en drop-down-meny, antingen en och en eller markera alla/flera och byta för dem samtidigt. Man kan ta bort enstaka platser genom att trycka på krysset till höger för respektive plats.

2. Beskrivning

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._09.32.43.png

Här kan man lägga en beskrivning kopplad till ordern samt ställa in reservationens förfallodatum. 

3. Kund

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._09.33.18.png

Här väljer man vilken kund som biljetterna ska reserveras till. Antingen genom att skriva in nya kunduppgifter eller genom att söka efter en existerande kund. Första fältet Förnamn är också sökfält. Sökbar information är: Förnamn, Efternamn, E-postadress och Telefonnummer.

När man hittat och valt en kund så syns dennes namn uppe till vänster. Vill man byta kund trycker man på det röda krysset till höger.

Om man sökt upp en kund och ändrar uppgifterna i detta fönster kommer de ändringar man gör att sparas på kundkortet.

När man är klar med valen trycker man på Reservera längst ner i dialogrutans högra hörn. När man tryckt på knappen reserveras ordern och man blir omdirigerad antingen till evenemanget eller till kundens order beroende på hur systemet är konfigurerat.


Webbreservation


En webbreservation är en reserverad order som skickas till en kund för denne att betala själv på nätet. Kunden får ett e-postmeddelande med en betallänk som hen trycker på och kommer då till sista steget i köpprocessen där hen endast behöver slutföra köpet.

Läs mer


Vidare till sälja biljetter ->