Kampanjlänkar

Kampanjlänkar kan innehålla ett evenemang eller flera evenemang. I detta avsnitt går vi igenom hur man skapar och ställer in länkarna för olika ändamål. 


Skapa kampanjlänk


En kampanjlänk skapas initialt från en biljettyp på ett enskilt evenemang. På så sätt kan man snabbt skapa en kampanjlänk med ett rabatterat pris genom några få knapptryck.

1. Biljettyp

Det första som ska göras är att skapa en biljettyp (t. ex. “Halva Priset") om en sådan inte redan finns skapad. För en så kallad "pre-sale länk" används kanske biljettyper som redan finns skapade på evenemanget och då kan man gå vidare direkt till steg 4. 

Nya biljettyper skapas under Administration - Biljetter - Biljettyper. För mer information, läs här

2. Evenemang

Därefter navigerar man till Administration - Evenemang - Evenemang och öppnar upp det evenemang man ämnar använda i länken. 

3. Pris

I fliken Sal och priser kopplas biljettypen på och prissätts. (Biljettypen ska endast ha behörighetstyp Lokal försäljning). En biljettyp kan också kopplas på och prissättas på flera evenemang samtidigt genom funktionen Massändra

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._15.27.03.png

4. Generera länk

Navigera sedan till fliken Kampanjlänkar i evenemanget och tryck på stjärnan till höger om biljettypen som ska användas i länken och Generera länk. (Om flera biljettyper ska användas görs detta på en av biljettyperna, sedan läggs övriga biljettyper till redigeringsmodulen av länken). En länk har nu dykt upp bredvid stjärnan och det är denna länk som utgör själva kampanjlänken. 

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._14.05.14.png 


Avancerade inställningar


Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._08.52.23.png

Vill man göra ytterligare inställningar i länken, t.ex. ändra länkens giltighetstid, beskrivning eller lägga till fler biljettyper eller evenemang kan man antingen trycka på den blå stjärnan - Redigera eller navigera till Administration - Evenemang - Kampanjlänkar

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._14.06.52.png

Inställningarna som man kan göra för en länk finns beskrivna nedan.


Information

 • Namn: Namn på kampanjlänken som syns i listan över kampanjlänkar, för kunden och i rapporter.
 • Start & sluttid: Definierar mellan vilka tider det går att komma åt länken.
 • Beskrivning: Beskrivning som visas när man besöker länken innan dess starttid samt på eventuell landningssida. 
 • Länk: Den länk som leder till kampanjen och som ska distribueras ut.
  OBS! Viktigt att kopiera länken härifrån eller direkt från evenemanget under fliken kampanjlänkar och INTE från webbläsarens adressfält. En kampanjlänk slutar ALLTID med en krypterad ändelse, t.ex. https://tix.se/sv/specialoffer/ukfcur35n2oeq
 • Evenemang: Här är det möjligt att lägga till fler evenemang inom samma produktion i länken. 
  Tips: Om alla evenemang ska ha samma inställningar för min/max biljetter, kvotregler etc., sätt inställningarna i stegen nedan först och lägg därefter till evenemangen så kopieras samma inställningar per automatik.

Nedanför Evenemang syns de evenemang som för närvarande finns tillgängliga i länken. På evenemangen är det möjligt att ställa in:

 • Min & Max biljetter online: Min och Max antal biljetter som biljettköparen tillåts köpa online per köp. 
 • Allokation: Huruvida länken ska vara låst till platser med en viss allokation i salen eller till Alla lediga platser
 • Sittplatsvy: Välj om och hur "bästa möjliga plats" ska väljas. 
 • Notis (visas online): Notistext/informationstext som visas online under biljettyper. 
 • Lägg till biljettyp: Här är det möjligt att lägga till ytterligare biljettyper som ska vara tillgängliga för evenemanget via länken, tillagda biljettyper presenteras strax under drop-down listan. 

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._15.59.08.png

 • Kvotregel online:  Ange i absoluta tal eller intervall antal biljetter man måste köpa av biljettypen.
  • 0, 2, 4, 6, 8: Kunden kan köpa 0, 2, 4, 6 eller 8 biljetter. Ej 0, 1, 3, 5, 7, 9 osv.
  • 0, 8-20: Kunden kan köpa mellan 8 och 20 biljetter. Ej färre än 5 och ej fler än 10.
  • 0, 2, 4, 6, 10-20: Kunden kan köpa 2, 4, 6 eller mellan 10 och 20 biljetter.

Vill man ta bort en biljettyp trycker man på krysset längst ut till höger på raden för biljettypen. Vill man ta bort ett helt evenemang trycker man på krysset längst ut till höger på raden för evenemanget.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._08.48.21.png


Använd lösenord

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._10.09.00.png

Vill man lösenordsskydda kampanjlänken går man till fliken "Avancerat" och anger "Ja" framför "Använd lösenord". Om det till höger om fliken "Avancerat" finns ett grönt hänglås betyder det att kampanjlänken skyddas av ett lösenord.

mceclip0.png

 • Globalt lösenord: Ange ETT lösenord som används av samtliga som ska ha tillgång till länken. Utan lösenordet kommer man ej att kunna ta del av kampanjen.
 • Ladda upp lösenord: Ladda upp en fil i formatet CSV eller TXT med ett unikt lösenord per rad. Varje unikt lösenord kan då användas en gång för att komma åt kampanjlänken. När man laddat upp lösenord ser man högst upp hur många lösenord som finns aktiva på länken. Därifrån kan man också ladda ner dem.
 • Generera lösenord automatiskt: Här ges möjligheten att generera lösenord utifrån biljettnummer eller ordernummer på ett köp.

Det är också möjligt att se om ett lösenord används samt släppa upp det manuellt istället för att vänta på att det ska släppas automatiskt.

Ex. Om en kund köper biljetter till evenemang X får man tillgång till en kampanjlänk för evenemang Y.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._09.46.23.png

  • Evenemang: Man söker upp ett det eller de evenemang (det är möjligt att lägga till flera) som lösenord ska genereras ifrån.
  • Biljettyper: Man väljer en eller flera biljettyper, alternativt låter den vara tom för alla biljettyper.
  • Prefix: Det är möjligt att ange ett prefix till de genererade lösenorden. T. ex. "TIXLY".
  • Typ: Här anger man om det skall genereras ett lösenord per Order ID eller ett lösenord per Biljett ID. 

Ex. En kund köper Ordinarie biljetter till "ABBA - Dancing queen" och får tillgång till en kampanjlänk med lösenordet: "TIXLY273625" (vilket utgörs av prefixet + Order ID). Hade man istället valt Biljett ID och kunden köpt 4 biljetter, hade hen fått 4 lösenord som utgjorts av "(prefix)(biljettid)".

 • Kundflagga: Väljer man en kundflagga här får alla kunder med en webbprofil och denna flagga tillgång till kampanjlänken via "Mina sidor". Nedan kan man också välja hur många gånger kunden skall kunna använda erbjudandet. T. ex. 10 gånger. 

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._09.57.31.png

Ex. Denna funktion används ofta för att ge abonnenter tillgång till rabatterade priser för ordinarie evenemang. Alla abonnenter får en webbprofil kopplat till en abonnentflagga och kan sedan komma åt sina erbjudanden via "Mina sidor". Ett annat användningsområde är att distribuera ut personalbiljetter. Varje personal får en webbprofil kopplat till en kundflagga och man skapar sedan en kampanjlänk med fribiljetter för varje evenemang som de ska ha tillgång till. 


Avancerat

Nedanför "Använd lösenord" i fliken "Avancerat" finns ytterligare inställningar:

 • Landningssida: Om ja så kommer man först till en landningssida när man navigerar in på länken. Därifrån får man trycka sig vidare in i köpprocessen.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._09.03.55.png

 • Skriv över text: Om ja så har man möjlighet att ändra "Rubriktext online" och "Notistext online". Finns beskrivet i avsnittet om produktioner under "Avancerat".
 • Leveranssätt: Om man vill ha avvikande leveranssätt kan man ange det här. T. ex. om man endast vill att det skall gå att få biljetterna i länken levererade per post.
 • Betalningstyper: Om man vill ha avvikande betalningstyper anges det här. Obs! Kräver konfiguration från Tixly Support.

Språk

Här är det möjligt att översätta Namn och Beskrivning till engelska, norska och/eller danska. 


Queue-IT

Det är möjligt att koppla på kösystemet Queue-IT för en kampanjlänk. Läs mer om Queue-IT här eller kontakta Tixly Support.