Användare

Varje användare är unik i Tixly och kan ha behörighet att se endast tilldelade delarna av systemet. Här redogör vi för de olika behörigheterna som kan sättas upp samt de vanligaste exemplen på användare och vad de bör ha tillgång till. 


Lägg till användare


Information

För att lägga till en ny användare navigerar du till Administration - Användare och trycker på Lägg till användare i övre högra hörnet.

Det är också möjligt att kopiera en användare genom att i listan med användare klicka på Åtgärder - Kopiera användare för att skapa en ny användare med exakt samma behörigheter som en annan. 

Ska_rmavbild_2020-03-10_kl._14.00.54.png

Ge användaren ett namn, e-post och lösenord. Ange vad för typ användaren är (administratör, försäljning, rapportering etc.), språk samt vilken Dashboard som användaren skall ha som standard när hen loggar in i systemet.

Om Ändra lösenord vid första inloggning är satt till Ja kommer användaren att bli uppmanad att ändra sitt lösenord första gången hen loggar in.

Glöm inte att ställ in så att användaren är Aktiv.


Behörigheter

Under fliken "Behörigheter" anges vilka moduler, rapporter och dashboard som användaren ska ha tillgång till.

Ska_rmavbild_2020-03-10_kl._14.38.52.png


Funktioner

ScreenShot_2021-03-10_kl._13.22.26.png

 • Visa klocka: Vid Ja visas en klocka i övre högra hörnet av BoxOffice.
 • Byt pris: Vid Ja kan användaren byta pris på en biljettyp oavsett vilken pris som ursprungligen angetts för biljettypen. 

Ska_rmavbild_2020-02-24_kl._14.29.19.png

 • Byt försäljning: Vid Ja får användaren tillåtelse att dela såld order, flytta biljetter i såld order samt ändra utskriftspris på sålda biljetter

Ska_rmavbild_2020-03-10_kl._18.33.49.png

 • Allokera platser: Vid Ja får användaren tillåtelse att skapa och rensa allokationer i ett evenemang
 • Redigera sal: Vid Ja får användaren tillåtelse att ta bort platser, byta ingångar, skapa platsnotiser för evenemang i numrerad sal samt ändra kapacitet för evenemang i onumrerad sal. 
 • Korrigera betalsätt: Vid Ja tillåts användaren redigera betalsätt på såld och återköpt order x antal dagar efter transaktion. Antal dagar ställs in av er tillsammans med Tixly support. 
 • Ändra biljett efter evenemanget: Vid Ja tillåts användaren flytta datum samt återköpa biljetter till passerade evenemang. (Då ett evenemang har försäljningsstatus Inställt tillåts även de användare med Nej annullera biljetter) 

Evenemangsbehörighet

I fliken Evenemangsbehörighet anger man vilka evenemang som användaren ska komma åt. 

 • Evenemang
  • Alla evenemang Kan se samtliga evenemang. 
  • Specifika evenemang Kan se specifika evenemang, användaren behöver läggas till som behörig i ett evenemang för att kunna se det. 
 • Behörighet
  • Full behörighet Kan öppna salongsvy.
  • Arrangörsbehörighet Kan ej öppna salongsvy.
  • Produktbehörighet Kan endast sälja produkter.
 • Visa kund: Om en användare tillåts att se kundinformation eller inte. Vid "Nej" försvinner kortkommando och genvägar för att söka efter kund, reserverade och sålda ordrar är ej klickbara i salongsvyn, ordernummer är ej klickbart i kundrapport etc.
 • Sälja biljetter: Huruvida en användare med “Full behörighet” tillåts sälja/reservera biljetter. 
 • Sälja presentkort
 • Produktförsäljning
 • Sälja abonnemang

Massändra användare 


Genom att bocka i två eller fler användare går dessa nu att massändra och på så sätt lägga till eller ta bort en funktion eller behörighet på befintliga användare. 

Notera att användarna du massändrar bör ha samma behörigheter från start.

Skrmavbild_2020-08-18_kl._15.23.07.png


Användartyper


Administratör

 • Typ: Administratör
 • Dashboard: Försäljning
 • Behörighet: Allt
 • Funktioner: Allt
 • Evenemangsbehörighet: Alla evenemang, Full behörighet, Visa Kund, Sälj biljetter, Sälj presentkort, Produktförsäljning, Sälj abonnemang

Biljettförsäljning

 • Typ: Försäljning
 • Dashboard: Försäljning
 • Behörighet: Dashboard: Försäljning & Arrangör, Rapporter: Kassarapport & kundrapport
 • Funktioner: Byt pris, Byt försäljning
 • Evenemangsbehörighet: Alla evenemang, Full behörighet, Visa Kund, Sälj biljetter, Sälj presentkort, Produktförsäljning, Sälj abonnemang

Extern arrangör

 • Typ: Arrangör
 • Dashboard: Arrangör
 • Behörighet: Dashboard: Arrangör, Rapporter: Daglig försäljning & Evenemangsöversikt
 • FunktionerInget
 • Evenemangsbehörighet: Specifika evenemang, Arrangörsbehörighet

Ekonomi

 • Typ: Rapportering
 • Dashboard: Arrangör
 • Behörighet: Dashboard: Försäljning & Arrangör, Rapporter: Daglig försäljning, Kundrapport, Evenemangsöversikt, Abonnemangsrapporter, Kassarapport, Produktförsäljning, Korttransaktioner, Presentkort och eventuellt Serviceavgifter 
 • Funktioner: Inga
 • Evenemangsbehörighet: Alla evenemang, Full behörighet, Visa Kund

Marknad

 • Typ: Rapportering
 • Dashboard: Arrangör
 • Behörighet: Dashboard: Försäljning & Arrangör, Rapporter: Daglig försäljning, Kundrapport, Evenemangsöversikt, Abonnemangsrapporter, Produktförsäljning, Veckoförsäljning, Samtycken, Kampanjlänkar, Administration: Kunder - Segmentering & Kundflaggor
 • Funktioner: Inga
 • Evenemangsbehörighet: Alla evenemang, Full behörighet