Biljettyper & Layouter

En biljettyp utgör namnet för för en priskategori, en biljettyp skapas en gång och kan sedan kopplas till önskade evenemang och prissättas individuellt per evenemang.

En biljettlayout definierar hur en utskriven biljett grafiskt presenteras. En specifik layout kan kopplas till enskilda evenemang samt ner på nivån enskilda biljettyper i ett evenemang.


Skapa biljettyper


För att skapa en ny Biljettyp navigerar du till Administration - Biljetter - Biljettyper och trycker på Lägg till biljettyp i övre högra hörnet.

ScreenShot_2021-03-10_kl._13.33.21.png

Information

 • Namn: Biljettypens namn som presenteras i försäljning (online och i BoxOffice), administration rapporter, samt på utskriven biljett*.
 • Grupp: I dagsläget har grupp-klassificeringen endast rapportmässiga skäl. Vi rekommenderar att gruppera sina biljetter minst efter: Ordinarie, Abonnemang, Fribiljetter, Erbjudande.
  Grupper skapas under Administration - Biljetter - Biljettgrupper.
 • Typ: Definierar om biljettypen ska användas till evenemang eller abonnemang. En biljettyp som är satt till Lösbiljett syns inte i abonnemangsförsäljning och vice versa.
 • Standard: Vid Ja visas biljettypen först vid försäljning online och i BoxOffice. Endast 1 biljettyp kan vara standard. 
 • Kvotregel online: Om en biljettyp alltid används med en och samma kvotregel kan den definieras här för att spara tid och slippa göra det på varje enskilt evenemang. Regeln kan ändå ändras inne i evenemanget.
 • Position: Positionerar i vilken ordning biljettyper presenteras i BoxOffice samt online. 

*möjligt att skriva avvikande namn på utskriven biljett, läs mer under rubriken nedan: Biljettlayout.


Biljettlayout

 • Utskriftsnamn: Om inget anges här används biljettypens namn som namn vid utskrift.
 • Infotext 1: Eventuell text som skrivs i detta fält skrivs ut på biljetten. I nedan exempel är texten: Maten som inkluderas i din biljett serveras i baren på plan 2.

Ska_rmavbild_2020-03-30_kl._13.17.10.png


Språk

Här är det möjligt att ange eventuell engelsk, norsk samt dansk översättning på köpflödet online för de som väljer att besöka sidan på ett annat språk. Innefattar Namn, Utskriftsnamn  och Infotext 1. 


Behörigheter

I fliken behörigheter är det möjligt att definiera vilka användare i BoxOffice som har tillgång till biljettypen. Om inga användare väljs här betyder det att alla med försäljningsbehörighet har tillgång till biljettypen förutsatt att användare har tillgång till evenemanget som biljettypen finns på.


Skapa biljettlayout


För att hitta modulen för biljettlayouter, navigerar till Administration - Layouter - Biljetter. Här är det möjligt att redigera i en befintlig layout samt skapa en ny.

För att skapa en ny, tryck på Lägg till biljettlayout i övre högra hörnet. I nästa steg väljs en existerande layout som mall till den nya. Ge biljettlayouten ett namn och tryck på spara.

För att redigera en layout, tryck på den layout du vill ändra i och därefter Redigera för att komma in i designmodulen.

Ska_rmavbild_2020-03-30_kl._16.06.36.png

Inne i modulen är det möjligt att redigera existerande fält liksom lägga till nya bild- och textelement. För att redigera befintligt element trycker man på det och redigerar i den högra menyn som uppenbarar sig. Beroende på om det är ett text eller bildfält kan något av följande redigeras:

 •  Text: Den text som ska synas. Antingen en fast text eller en dynamisk variabel. I ovan exempel är variablen #TITEL# vilket genererar ett evenemangs titel.
  För att se de olika dynamiska variabler som finns trycker man på symbolen i övre vänstra hörnet.
 • X: Anger fältets position på X-axeln (höger/vänster). 
 • Y: Anger fältets position på Y-axeln (upp/ner).
 • Height: Elementets höjd.
 • Width: Elementets bredd.
 • Size: Font-storlek eller storlek på rektangels kantlinje.
 • Position: Position om element ligger på varandra.;
  Tex: Element med postion 3 kommer synas över element med position 2.
 • Color: Färg på font eller rektangels kantlinje.
 • BackgroundColor: Bakgrundsfärg för rektanglar.
 • Font: Typsnitt.

Genom att trycka på symbolen “T” uppe till vänster får man fram en lathund över de olika biljettaggar som finns #TITLE# motsvarar till exempel evenemangets titel. När man är klar trycker man på Save layout.