Medlemskap / Donationer

Ett medlemskap ger dig möjligheten att ge kunden en rad förmåner beroende på vilket medlemskap dom har. 

Medlemskapet kan säljas både online och i BoxOffice. 


Lägg till medlemskap / donation


För att skapa ett medlemskap eller en donation navigerar du till Administration - Medlemskap - Medlemskap och klickar på Lägg till medlemskap i övre högra hörnet. 

Information

mceclip0.png

 • Namn: Namnet på medlemskapet/donationen. Syns både i BoxOffice och online.
 • Organisation: Medlemskapet/donationen kan kopplas till en organisation i de fall dom används. 
 • Förkortning: Förkortning av medlemskapet/donationen.
 • Pris: Försäljningspriset.
 • Moms: Välj momssats.
 • Färg: Välj färg på medlemskapet/donationen. 
 • Typ: Välj om det är ett medlemskap eller en donation (en donation kan t.ex. användas vid inställt evenemang, kunden kan välja att donera sina pengar istället för att få en återbetalning. Se mer under Evenemang).
 • Tagline: Säljtext för medlemskapet. Syns i köpflödet online.
 • Kort beskrivning: En kort beskrivning av medlemskapet.
 • Lång beskrivning: En längre beskrivning av medlemskapet.
 • Förmåner: Välj antalet förmåner på ditt medlemskap. När du har valt antalet kan du beskriva dina förmåner med fritext, även dessa visas online.

Number 

mceclip2.png

 • Use sequence: om Ja, så används nummerföljd. Om nej, genereras nummerna i slumpmässig ordning. 
 • Number start: Bestäm vilket nummer sekvensen ska börja på. 
 • Number end (only visible when 'use sequence' is set to no): Bestäm det högsta möjliga numret i sekvensen.
 • Number length: Bestäm hur många siffror numret ska bestå av.
 • Prefix: Här kan du ge numret en prefix.
 • Postfix:Här kan du ge numret en postfix.
 • Example: Ett exempel på ett nummer från sekvensen. 

Giltighet / Förnyelse

mceclip0.png

 • Renewal: Förnyas medlemskapet årligen, en gång i månaden eller inte alls.
  • Renew time: Är medlemskapet giltigt från inköpsdatum eller från ett bestämt datum. 
   • Day of the month: Välj vilket datum i månaden som medlemskapet ska förnyas.
   • Month of the year: Vilken månad som medlemskapet förnyas årligen.
  • Valid time: Om medlemskapet inte förnyas kan du ange hur länge medlemskapet ska vara giltigt.
   • From purchase date: Ange hur många månader efter inköpsdatum som medlemskapet ska gälla.
   • Fixed date: Ange vilket datum som medlemskapet ska förfalla. 
 • Description: Visas i sista steget av köpflödet online.

Automatisk förnyelse är för närvarande endast tillgängligt i Benelux genom Mollie. 


Internet

mceclip1.png

 • Försäljningsstart: Välj om medlemskapet ska vara tillgängligt online.
 • Försäljningsstopp: När försäljningen startar online.
 • Synligt online: När försäljningen slutar online.
 • Visible online: När medlemskapet blir synligt online.
 • E-postmall: Välj vilken e-postlayout som skickas vid köp online.
 • E-postmall vid gåva: Välj vilken e-postlayout som ska skickas när kunden väljer att ge bort medlemskapet.

Finance

You can add an external reference number, department and account, which will be added to your finance export.

It is also possible to create translations of the membership, by choosing Translations.

Ekonomi

Du kan välja att lägga till ett ext.ref.numb, avdelning och konto som kommer att visas i ekonomiexporten. 

Det är också möjligt att lägga till översättningar på medlemskapet under Språk.

 


Medlemskapsgrupper

När du har skapat ett medlemskap skapar du sedan en Medlemskapsgrupp för att kunna sälja medlemskapet online. Det är via gruppen onlinelänken genereras. 

Detta gör du under Administration - Medlemskap - Grupper.

 


Information

mceclip1.png

 • Namn: Namnet på medlemskapsgruppen.
 • Organisation: Välj organisation.
 • URL: Ange hur medlemskapsgruppen ska skrivas ut i URL:en.
 • Tillgängligt online: Välj om det ska vara tillgängligt online.
 • Skin: Välj vilket skin som ska användas när medlemskapet säljs online.
 • Länk: Länk till försäljning online.
 • Titel: Rubrik, syns online.
 • Beskrivning: En generell beskrivning av medlemskapen i gruppen.
 • Välj medlemskap: Välj vilka medlemskap som ska säljas via länken. Detta görs genom att klicka på medlemskapet i vänstra kolumnen så att det flyttas över till höger.
 • Position: Positionerar medlemskapen.

Medlemskapen vi skapat i denna artikel kommer se ut enl nedan. 

 

mceclip0.png

 

Om du klickar på "Click here to view all benefits" syns den långa beskrivningen du angett på medlemskapet.

 

För mer information om medlemskap, kontakta Tix Support.