Tixly Scanner

Tixly Scanner är tillgänglig för iOS- och Android-enheter. På Android stöds ett brett utbud av skannrar från bland annat Datalogic, Wepoy och Zebra, men det är också möjligt att skanna med en mobiltelefon med hjälp av kameran. Mer information om hur du installerar appen finns här.

Öppna appen, logga in med en aktiv Tixly-inloggning (se användare) och välj rätt land. Det rekommenderas att skapa en användare per skanner för bättre spårning, men det fungerar också att använda en och samma användare för alla enheter.

Appen loggar direkt in på sidan för skanning och är redo att skanna. Som standard kan man skanna alla evenemang som användaren har tillgång till och som faller inom den skanningsperiod som är inställd i Box Office.


Evenemang

Om flera evenemang äger rum samtidigt är det möjligt att välja specifika evenemang för skanning. I det nedre vänstra hörnet, tryck på kalenderikonen för att se vilka evenemang som kan skannas nu och/eller senare.

För att välja specifika evenemang, tryck på Redigera i det övre högra hörnet och växla knappen till aktiv eller inte aktiv bakom ett evenemangsdatum. Tryck på Spara och återgå till skanningsfliken, som finns bakom streckkodikonen, för att börja skanna.

IMG_9967.PNG

Om evenemanget inte syns kan skanningstiderna justeras i Box Office. Se avsnittet om skanning i manualen för att skapa evenemang.


Inställningar

Genom att trycka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet öppnas inställningar. Här kan flera olika inställningar konfigureras.

Entrance Validation

Det är möjligt att välja Sal(ar) och Entréer för att konfigurera skannern att skanna specifika biljetter.

Om arenan har flera salar kan en eller flera specifika salar väljas.

IMG_0138.jpg

Om salen har flera ingångar kan skannern konfigureras att endast acceptera biljetter med en eller flera specifika ingångar.

IMG_0139.jpg

Konfigurationen som görs sparas på enheten och inte på användaren.

Skanningsinställningar

IMG_0141.PNG

Biljetter & Produkter

Det är möjligt att konfigurera enheten för att skanna både biljetter och produktstreckkoder, eller endast en av dessa.

Kameraposition (Endast på mobiltelefoner)

Det finns möjlighet att definiera vilken kamera som ska användas (fram eller bak).

Kioskläge (Endast på Android-enheter)

Kioskläge gör det möjligt att låsa appen i ett läge så att den kan användas för att skanna biljetter utan att någon behöver hantera enheten.

Funktionaliteten skiljer sig något från normal skanneroperation. Skärmen visar t.ex. inga personuppgifter och efter en kort timeout återgår skannern till sitt urprungsläge.

En pinkod måste ställas in för att kunna använda kioskläget. För att lämna kioskläget trycker man med två fingrar på skärmen och anger pinkoden i den dialogruta som visar sig.

Streckkodstyper (Endast på telefoner)

Det är möjligt att välja vilka streckkodstyper som ska kunna skannas. De streckkoder som Tixly använder är Code128, vilket appen har som standard. Men mobila biljetter kan visas som en QR-kod, beroende på vilken app kunden använder för att lagra biljetterna.

Om externa streckkoder har importerats för skanning är det möjligt att aktivera den streckkodstyp som krävs. För att öka appens prestanda rekommenderas att endast välja de streckkodstyper som man ämnar använda.

Appinställningar

IMG_0141 copy.PNG

Dessa inställningar ändrar appens språk, utseende, haptik och ljud. De påverkar inte vad som kan skannas.


Skanning

Tryck på Tryck för att skanna för att skanna en biljett med kameran, håll kameran över streckkoden och vänta på att appen läser av streckkoden. När du använder en hårdvaruskanner, rikta lasern mot streckkoden.

För att mata in streckkoder manuellt, tryck på tangentbordsikonen i det övre vänstra hörnet.

Screenshot 2024-06-12 at 16.31.57.jpeg

Efter att biljetten är skannad så kan flertal meddelanden visas.

 

Biljett skannad

Det här är en giltig biljett som ger tillgång till evenemanget.

IMG_0144.jpg

Biljett redan validerad

Den här biljetten har redan blivit validerad.
Svep upp för att se när den skannades.

IMG_0146.PNG

Ogiltig Biljett

Den här streckkoden är inte längre giltig som biljett i systemet.
De är möjligt att biljetten har blivit annullerad. 

IMG_9981.PNG

Fel Evenemang 

Besökaren är vid fel ingång eller entré eller så har skannern fel ingång/entré inställd.

IMG_9980.PNG

Skanning har inte börjat 

Den presenterade biljetten tillhör ett evenemang där skanningen ej har startat.

IMG_9979.jpg

Skanning Avslutad

Den presenterade biljetten tillhör ett evenemang som inte längre är skanningsbart.

IMG_0234.jpg

Skanna flera biljetter i samma order snabbt

Om ordern innehåller fler biljetter för samma evenemang visar appen x av y skannade biljetter och den gröna boxen med information om biljetterna ser ut som en kortlek. Genom att trycka på boxen kommer en lista med alla biljetter visas. Det är då möjligt att markera individuella biljetter som skannade genom att trycka på dem eller skanna alla biljetter genom att trycka på Skanna Alla Biljetter i botten. 

IMG_0145 2.jpg

Skanning av produkter

I skannerns inställningar kan skanning av produkter aktiveras. När biljetten är skannad som även har produkter i ordern visas dessa genom att svepa uppåt.

IMG_0235.jpg

Produkter kopplade till evenemang kan bara skannas om skanning för evenemanget har börjat.
Produkter som inte är kopplade till evenemang kan skannas när som helst. 

Skanning av medlemskap

När de är konfigurerat i Box Office kan medlemskap skannas för att ge tillgång till onumrerade (otilldelade) evenemang.

IMG_0226.jpg

Skanning av ett medlemskap skapar en fribiljett i Box Office under evenemanget som medlemskapet är kopplat till. Enbart en fribiljett kan skapas för varje medlemskap som skannas, skannas samma medlemskap fler gånger skapas inga fler fribiljetter.

Vector.png

Medlemskaps skanning är bara möjligt när endast skanning för evenemanget som medlemskapet är kopplat till är aktivt för skanning.

Skanner notifikationer 

Notifikationer på kundtaggar, tilldelningar och biljettyper kan figureras i Box Office.
När en biljett skannas med notifikation dyker de konfigurerade meddelandet upp på toppen av skärmen.

IMG_0329.jpg

Skanna ut biljetter

Det är möjligt att skanna ut biljetter efter att de har skannats in. Detta kan till exempel användas när besökare ska kunna lämna teatern för att måste hämta något från bilen.
Aktivering av funktionen kan göras på Work Group-nivå för att vara aktiv på alla evenemang, eller styras på på varje enskilt evenemang under fliken Skanning.

För att skanna ut en biljett, skanna biljetten igen. Tryck sedan på unscan varpå ett meddelande kommer visas överst på skärmen.

 

IMG_9984.PNG

IMG_9985.PNG

När man tittar på listan över biljetter i samma order kan biljetter skanna ut genom att trycka på de enskilda biljetterna.

Det är endast möjligt att skanna ut biljetter, inte medlemskap eller produkter.


Sök efter kund 

Förstoringsglaset i det nedre högra hörnet öppnar en sida där man kan söka efter kunder. Detta gör det möjligt att manuellt skanna in besökare som har glömt eller skadat sin biljett, alternativt för att använda appen som en gästlista.

IMG_9969.PNG

Efter att ha tryckt på kundnamnet visas en lista med alla kundens oirder.
Klicka på en order för att öppna listan med biljetter och tryck sedan på biljetterna för att skanna in dem.

Längst upp på sidan visas eventuella meddelanden som finns kopplade till kundens kundflaggor.

Screenshot 2024-06-25 at 17.30.20.jpeg

Listan som visas när du klickar på förstoringsglaset är de senaste gjorda skanningarna av användaren, så om du använder samma användare på flera skannrar är samma lista synlig på alla skannrar.