Google Analytics 4 - GA4

Introduksjon

Mange som jobber med markedsføring på nett er mer kjent med de engelske begrepene som brukes på området. Denne artikkelen er oversatt blant annet for å gi et overblikk på norsk over hvordan vår løsning fungerer. Les artikkelen med mer kjente begreper i den engelske utgaven av manualen.

Tixly støtter sporing av transaksjoner gjennom Google Analytics 4. Dette fungerer gjennom en kombinasjon av din Google tag manager-kode og din egen løsning for informasjonskapsler (cookies).

Løsningen kan beskrives slik:

På ditt skin-oppsett i nettbutikken plasserer vi et GA4-kompatibelt datalag med ordredetaljer. Herfra sender vi e-handelshendelser (e-commerce events), og her plasserer vi en Google Tag Manager-beholder (GTM-beholder).

Ditt markedsføringsteam eller ditt eksterne byrå konfigurerer GTM-beholderen som bruker informasjon og hendelser fra dette datalaget. Du kan gi koden til denne GTM-beholderen til Tixly support, som kan plassere den på ditt skin-oppsett.

Forklaring på elementene som er med

GA4 er versjon 4 av Google Analytics. GA3 er avviklet fra juli 2023. Vi har tidligere brukt versjon 3. Alle nettsporingskoder for Google som starter med "UA-" hører til versjon 3.

Datalaget er et sted i minnet til besøkerens nettleser hvor handlekurven er tilgjengelig i et format som kan brukes av markedsføringsverktøy. Fra våre Tixly-sider sender vi data til datalaget, for eksempel hva som finnes i handlekurven - "To billetter til Konsert X i kurven  med en totalverdi på 700 kr". Vi kan også sende hendelser til datalaget for å informere markedsføringsverktøy om at noe har skjedd, for eksempel "noe ble lagt til ordren" eller "salget ble fullført".

Google Tag Manager er et system fra Google som vi kan se på som et slags "innholdsystem (CMS) for markedsførings-tagger" som gjør det mulig for markedsførere å sette opp hvilke markedsføringsverktøy, tagger og nettsporingskoder som brukes på hvilke sider. Dette kan være en chatbot, Google Analytics, Facebook-sporinger osv. (Tag Manageren er den skråstilte blå firkanten i diagrammet under.) Disse verktøyene for sporing kan bruke informasjon og hendelser som kommer fra datalaget.

Både GA4 og den eldre GA3-løsningen kan arbeide med datalaget, men oppsettet og hendelsene som kan spores er ikke helt de samme i de to løsningene. Derfor har vi laget en GA4-versjon av datalaget. Kombinasjonen av de to er ikke støttet av oss, og kan føre til uønskede resultater.

Forberedelser for Tixlys kunder

Det Tixlys kunder må gjøre, er å lage en Google Tag Manager-beholder som har ansvar for følgende: 

  • Laste inn kode som håndterer informasjonskapsler, for eksempel en kapsel-robot (cookie bot) eller et kapsel-knutepunkt (cookie hub) som reagerer på besøkende på nettstedets handlinger.
  • Plassere GA4-kode for å sende sporingsdata til Google Analytics (GA), inkludert sidevisninger eller andre hendelser vi ikke sender fra Tixly.
  • Laste inn andre markedsføringsverktøy du vil bruke, for eksempel Facebook pixels (Meta pixels), undersøkelser, eller chatbots.

Gi GTM-koden for denne beholderen til Tixly support.

Sette innstillinger i Tixly

Det Tixly gjør, er å plassere det GA4-kompatible datalaget med ordredetaljer på skin-oppsettet deres og vi sender e-handelshendelser og plasserer din GTM-beholder.

I Tixlys nettsporingsmodul lager vi en ny nettsporing av type "GTM and DataLayer", og setter inn GTM-koden din, for eksempel "GTM-NQK7R5". (Jepp, navngivingen er litt forvirrende her.)

Så gjør vi følgende på skin-oppsettet:

  • Koble fra Tixly-trackere
  • Koble fra informasjonskapsel-advarsler (Cookie warnings)
  • Fjern andre sporingsmetoder
  • Legg til den nye "GTM and DataLayer"-sporingen

Denne sporingen av typen "GTM and DataLayer" bør nå være den eneste Google-sporingen på skin-oppsettet.

Og ettersom det ikke er noen andre sporinger satt opp, vil Tixly ikke laste inn andre markedsførings-skript som bruker informasjonskapsler.

Alle trackere, dvs. Google Analytics men også Facebook/Meta og andre, må nå håndteres av deg som er kunde gjennom Google Tag Manager.

Og for å oppfylle GDPR-kravene må løsningen din spørre om kundens samtykke for å laste inn sporingen. Fordelen er at du kan bruke samme løsning for informasjonskapsler både på ditt egen nettsted og i Tixlys nettbutikk.

Vi gir altså deg som bruker Tixly til å selge billetter på nett både muligheten til og ansvaret for å styre dette selv.

Detaljer om datalaget

På alle sider som bruker ditt skin-oppsett lastes det inn et datalag, og på flere steder i kjøpsprosessen sendes e-handelshendelser.

På siden i nettbutikken som viser produksjoner 

Hendelsen view_item_list sendes, med Tixlys produksjons-ID (event_group_id) og produksjonsnavnet (event_group_name). Et objekt items med alle enkeltkonsertene sendes også.

 

{
"event": "view_item_list",
"event_group_id": "22587",
"event_group_name": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_list_id": "event_group",
"item_list_name": "event group",
"ecommerce": {
"value": 0,
"currency": "EUR",
"items": [
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-17-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66939,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 0,
"item_category4": null,
"price": 22.5
},
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66941,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 0,
"item_category4": null,
"price": 22.5
},
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-19-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66943,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 0,
"item_category4": null,
"price": 22.5
}
]
}
}

Ved valg av en enkeltkonsert sendes view_item med enkelthendelsen som vises i items-objektet.

Når nettsiden lenker direkte til en enkeltkonsert, sendes både view_item_list og view_item rett etter hverandre.

Når en billett legges til en ordre

Når brukeren legger billett(er) til i ordren sendes hendelsen add_to_cart.

Det sendes også et e-handelsobjekt som viser hva som er lagt til.


{
event : "add_to_cart",
ecommerce : {
value : 65
currency : "EUR",
items : [
{
item_name : "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
item_id : 66941,
price : 32.5,
original_price : null,
item_brand : "Senf Theaterpartners",
item_category : "Slapstick - The roaring twenties",
item_category2 : "Mary Dresselhuys",
item_category3 : 661,
item_category4 : 22587,
item_variant : "Regulier"
},
{
item_name : "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
item_id : 66941,
price : 32.5,
original_price : null,
item_brand : "Senf Theaterpartners",
item_category : "Slapstick - The roaring twenties",
item_category2 : "16 - Mary Dresselhuys",
item_category3 : 661,
item_category4 : 22587,
item_variant : "Regulier"
}
]
}
}

Visning av handlekurven

På /buyingflow/order/ ser sluttkjøperen sin ordre. Da sendes view_cart med e-handelsobjektet som inneholder alle enkeltartiklene i ordren. Dette objektet inkluderer leveringsmåte og eventuelle transaksjonsavgifter som har blitt lagt til ordren.

Fortsett til utsjekking

Når brukeren fortsetter til betaling, sendes hendelsen begin_checkout. Brukeren kan få mulighet til å velge leveringsmåte.

Om hen velger det og fortsetter, sendes hendelsen add_shipping_info. Legg merke til at om brukeren kommer tilbake flere ganger i løpet av et kjøpsforløp, sendes disse hendelsene flere ganger.

Eksempel på datalag:

{
"event": "add_shipping_info",
"ecommerce": {
"value": 72.7,
"currency": "EUR",
"items": [
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66941,
"price": 32.5,
"original_price": null,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 661,
"item_category4": 22587,
"item_variant": "Regulier"
},
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66941,
"price": 32.5,
"original_price": null,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 661,
"item_category4": 22587,
"item_variant": "Regulier"
},
{
"item_name": "Transactiekosten",
"item_id": "SERVICES-0",
"price": 3.5,
"item_variant": 5
},
{
"item_name": "Postbezorging",
"item_id": "DELIVERY-82",
"price": 4.2,
"item_variant": 82
}
]
}
}

Overføring til ekstern betalingstilbyder

Når brukeren går til betaling, sendes hendelsen add_payment_info.

Eksempel på datalag:

{
"event": "add_payment_info",
"ecommerce": {
"value": 72.7,
"currency": "EUR",
"transaction_id" : 118781,
"items": [
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66941,
"price": 32.5,
"original_price": null,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 661,
"item_category4": 22587,
"item_variant": "Regulier"
},
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66941,
"price": 32.5,
"original_price": null,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 661,
"item_category4": 22587,
"item_variant": "Regulier"
},
{
"item_name": "Transactiekosten",
"item_id": "SERVICES-0",
"price": 3.5,
"item_variant": 5
},
{
"item_name": "Postbezorging",
"item_id": "DELIVERY-82",
"price": 4.2,
"item_variant": 82
}
]
}
}

Fullføre ordren

Når betaling er mottatt og kvitteringssiden åpnes, sendes hendelsen purchase. Et e-handelsobjekt som inneholder hele bestillingen sendes også.

Eksempel på datalag:

{
"event": "purchase",
"ecommerce": {
"value": 72.7,
"currency": "EUR",
"transaction_id" : 118781,
"items": [
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66941,
"price": 32.5,
"original_price": null,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 661,
"item_category4": 22587,
"item_variant": "Regulier"
},
{
"item_name": "Slapstick - The roaring twenties-18-1-2023 20:00:00",
"item_id": 66941,
"price": 32.5,
"original_price": null,
"item_brand": "Senf Theaterpartners",
"item_category": "Slapstick - The roaring twenties",
"item_category2": "16 - Mary Dresselhuys",
"item_category3": 661,
"item_category4": 22587,
"item_variant": "Regulier"
},
{
"item_name": "Transactiekosten",
"item_id": "SERVICES-0",
"price": 3.5,
"item_variant": 5
},
{
"item_name": "Postbezorging",
"item_id": "DELIVERY-82",
"price": 4.2,
"item_variant": 82
}
]
}
}

Forklaring på egenskaper salgsartikler har i datalaget

item_name
For billetter: ”Event name - Date Time”.
For andre salgsartikler viser navnet på abonnementet, produktet, medlemskapet eller donasjonen.


item_id
Når salgsartikkelen er en billett, er denne egenskapen lik Tixlys forestillings-ID.
For andre artikler settes typen artikkel foran ID-nummeret. For eksempel er DELIVERY-82 leveringsmåten med ID 82. Tilsvarende betegner DONATION-12 en donasjon med ID 12.


price
Prisen kunden betaler for denne salgsartikkelen.


original price
Viser den originale prisen på billetter når en handlekurvregel endrer prisen.


item_brand
For billetter: Navnet på forestillingens arrangør.
For andre salgartikler er dette artikkelens typenavn på engelsk (gift card, product, subscription).


item_category
Forestillingsnavn

Tom dersom artikkelen ikke er en billett.


item_category2
Spillestedets ID - Salens navn

Tom dersom artikkelen ikke er en billett.

item_category3
Salens ID

Tom dersom artikkelen ikke er en billett.


item_category4
Produksjonens ID

Tom dersom artikkelen ikke er en billett.


item_variant
Dersom salgsartikkelen er en billett: Navn på billettype
For andre artikler: Artikkelens ID

 

Testing

Før du slår på sporingen på skin-oppsettet du bruker i salg, ønsker du nok å teste oppsettet ditt av GTM-beholderen og Google Analytics.

En enkel tilnærming er å bruke et midlertidig skin-oppsett i Tixly for å gjøre testene.

Lag et nytt skin med følgende innstillinger. Alle innstillinger som ikke er nevnt her kan stå tomme, eller kan beholde grunninnstillingene slik de står.

Fanen "Informasjon"

Organisasjon = din organisasjon eller la den være blank

SkinUrl = Test1 (eller et annet navn, du trenger dette i URLen)

Hosted Skin = Nei

Posisjon = et høyt tall, da unngår du at det dukker opp på toppen av valg-listene i BoxOffice

Fanen "Avansert"

Web trackers = velg sporingen (web trackeren) du har laget av typen [Ga4 datalayer]

DisableTixlyTracker = sett til Ja hvis du skal teste at ingen sporingskapsler er satt

Custom login = Ja

CustomLoginSkinId = sett denne til skin-oppsettet du bruker til vanlig. Dette gjør det mulig å bruke samme innlogging på testen som på det vanlige oppsettet.

 

Nå kan du bruke dette skin-oppsettet med alle forestillinger du har lagt ut for salg. URLen du skal bruke kan for eksempel se slik ut: https://tix.se/sv/Test1/buyingflow/tickets/12877/61741

Med denne URLen kan du teste Google Tag Manager-oppsettet ditt.

Bruker du triggere i GTM for å sende tagger på bare noen nettadresser (URLer), forviss deg om at de sendes også på test-oppsettets URL.

Google Tag Manager har en god debuggings-modus (se et eksempel), men du kan også kjøre enkle sjekker med for eksempel Chrome-utvidelsen GTM/GA Debugger (Chrome extension)

 

Hvis testingen er vellykket kan du plassere trackeren for [GTM and DataLayer] på ditt vanlige skin-oppsett, fjerne de andre trackerne, og slette skin-oppsettet du har brukt for testing.