HTML

Dato- og klokkeslettformat:

Dato og/eller klokkeslett kan vises på forskjellige måter i e-post og på e-billetter. Når du bruker variabler som viser tidspunkt, som #STARTDATE()# eller #EXPIRES( )#, er det mulig å angi formatet for tidspunktet med følgende koder:

 • Ukedag
  • ddd - dagens navn forkortet
  • dddd - dag utskrevet i heltekst
 • Dato
  • d - ensifret (1)
  • dd - tosifret (01)
 • Måned
  • MM - siffer i måneden
  • MMM - månedens forkortelse
  • MMMM - hele månedsnavnet
 • År
  • yy - siste 2 sifre i året
  • yyyy - hele året med 4 sifre
 • Tid
  • HH - timer
  • mm - minutter

Det er også mulig å sette inn fritt valgt tekst. Bruk da omvendt skråstrek "\" hvis du skal bruke bokstaver som også brukes til å angi format. For eksempel:

  • \k\l. - setter inn "kl."

EKSEMPEL: Følgende variabel og format-kode viser tidspunkt med forkortet ukedag, forkortet månedsnavn og klokkeslett i e-post eller på billett:

#STARTDATE(ddd d. MMM yyyy \k\l. HH:mm)

viser som

ti. 8.aug. 2023 kl. 12:06

Sett inn lenke

For å sette inn en klikkbar lenke, skriv inn følgende kode:

<a style="text-decoration:none; color: #000000;" href="URL to link to">Klikkbar tekst i e-posten</a>

Nyttige tagger

Noen nyttige tagger for å formatere teksten i e-poster:

<strong>Fet</strong>
<em>Kursiv</em>
<br> for fast linjeskift <br>
mellom to setninger

NB! Glem aldri å lukke tagger.