Handlekurvregler - eksempler

Eksempler på handlekurvregler.

AND og OR, vanlige feil

Se dette eksemplet. Det er et forsøk på å sjekke om noen kjøper for en av forestillingene og har en bestemt tagg. Måten dette er satt opp utløser handlingene for mange flere ordrer enn tiltenkt.

mceclip0.png

Den første gruppen har [OR] på to vilkår, dette vil også gjelde på den nedre gruppen med [Customer has tag] vilkåret. Den nedre gruppen har bare ett vilkår, derfor er veksleknappen [AND|OR] inaktiv, du kan se dette på fargene og fordi den ikke svarer på klikk.


Effekten er at nå for hver kunde med denne taggen eller for alle med en av disse forestillingene vil handlingene i denne regelen utføres.


Riktig oppsett er slik:


mceclip1.png

Her ser du at [Customer has tag]-vilkåret OG at gruppen nedenfor må være sann. Gruppen nedenfor er sann hvis en av de to forestillingene er i handlekurven.

 

Reklamere mot personer som ikke har et bestemt medlemskap

Du ønsker å reklamere for et medlemskap til personer som kjøper noe. For eksempel personer som kjøper 10 eller flere billetter, men er ikke har et bestemt medlemskap. Din første tanke kan være å sette den opp slik:

mceclip0.png

Reglene blir forstått bokstavelig og det ovennevnte faktisk gjør er:

- Sjekker om kunden har et aktivt medlemskap som ikke er lik typen [Goldmember]

OG

- Sjekker om kunden har et aktivt medlemskap som ikke er lik typen [Silvermember]

 

Dette fungerer så lenge kunden har et medlemskap som ikke er det samme som de to nevnte. Men du vil treffe alle uten disse medlemskapene, også personer uten noen medlemskap som helst.

 

Den riktige måten å gjøre dette på er slik:

mceclip1.png

Her sjekkes det om kunden har null medlemskap av typen [Silvermember]. Dette fungerer også for kunder uten medlemskap.  Dette gjøres også for den andre medlemstypen.

Du kan også sjekke om kunder ikke har et bestemt kundetagg. Dette bør settes opp på en lignende måte.