Handlekurvregler

Handlekurvregler i Tix er et verktøy for fleksibel prissetting og andre handlekurvendringer. De åpner en ny måte å gi fordeler til utvalgte kunder på, og på spesifikke ordre.

En handlekurvregel består av Conditions/vilkår (forhold som trenger å være sanne) og Actions/Handlinger (det du vil skal skje). Om vilkårene i regelen er sanne, vil regelens handlinger inntreffe.

Du kan ha regler med handlinger som endrer prisen på ting i handlekurven, sette betalings- og leveringsmetoder, eller vise meldinger. Eksempler på funksjonaliteter du kan opprette som handlekurvregler er:

 • Kjøp 5 billetter - få en gratis billett.
 • Ikke betal transaksjonsgebyr om du er et medlem.
 • Kjøp 4 billetter i desember, få 50 % rabatt på to drikkeenheter.
 • Vis en melding til kunder med flere enn 10 billetter i en transaksjon om at de ikke er medlemmer, for at de skal melde seg inn og motta 5% rabatt. La de legge til medlemskapet, og motta rabatten i samme transaksjon.

Reglene fungerer online og i box office. Online vil handlingene skje automatisk, mens i box office vil du se reglene som forslag.

Merk!

Har du en kompleks workgroup med flere organisasjoner, kan reglene gjelde for utvalgte organisasjoner og skin. Legger du ikke til en organisasjon på regelen, vil den gjelde for alle organisasjoner.


Opprette handlekurvregel


For å opprette en ny Handlekurvregel, gå til Administrasjon - Basket Rules, og trykk Add rule øverst i høyre hjørne.

Informasjon

mceclip0.png

 • Name: Sett et navn som benyttes for intern bruk.
 • Organisation: Her må du legge til organisasjonen, om du har flere av disse med egne skins. Dette gjør at regelen kun fungerer på skins som er lenket oppmot denne organisasjonen. Om du ikke velger noe, vil det fungere for alle skins..
 • Priority: Dette er hvordan regelen vil fungere. Lavere tall vil være den første regelen som inntreffer, osv.
 • Has valid dates: Gir deg mulighet til å sette en tidsbegrensning for når regelen er aktiv.
 • Is active: Regelen er ikke i bruk, om ikke denne er satt til Ja.

Conditions / Vilkår

Et vilkår/ condition er et sett med logiske erklæringer som blir satt på transaksjonens innhold, og kunden som handler. 
Dette blir gjort i handlekurven og i Boxoffice hver gang noe er lagt til/fjernet eller endret i handlekurvn.

Vilkårene i alle aktive handlekurvregler blir vurdert, og når alle disse er sanne, vil handlekurvregelen bli lagt på.

Eksempel på et vilkår/condition:

Du ser nå to linjer med vilkår:

 • Det første vilkåret sier hvilke forestillingsbilletter som skal sees på i handlekurven.
 • Det andre vilkåret viser at du må ha minst tre av disse.

Fordi de to vilkårene er koblet sammen via en AND, vil hele vilkåret kun matche om du har billetter i handlekurven til forestillinger 01-01-2022 eller tidligere, OG når du har flere enn tre av disse.

Det finnes både en AND(OG) og en OR(ELLER) mulighet. Forskjellen er:

 • AND:  alle vilkår (eller grupper av vilkår) som er koblet til trenger å være sanne. Slik som i eksempelet over.
 • OR: hvis hvilken som helst av vilkårene som denne kobler til er sanne, vil vilkåret være sant.

Se eksempelet nedenfor, som ser om kunden har et utvalgt kundeflagg, eller et utvalgt aktivt medlemskap:

Parametre:

Følgende parametre kan benyttes i vilkårene. De er kategorisert etter følgende tabell:

Kategori

Parameter

Forklaring

General

Count

Kan benyttes i kombinasjon med nesten alle andre vilkår for å evaluere antall ganger dette skjer. Om du ikke setter et tall her, vil [Count]>=1 bli benyttet.

Tickets

Event

En spesifikk forestilling

 

Promoter

En spesifikk arrangør

 

Primary event group

Billetter til spesifikke forestillinger med en produksjon som primærproduksjon.

 

Secondary event group

Billetter til spesifikke forestillinger med en produksjon som sekundærproduksjon.

 

Event start date

Billetter til forestillinger med forestillingsstart

 

Ticket type

Billetter med en utvalgt billettype

 

Ticket price

Billetter med en spesifikk billettpris

 

In specific subscription

Billetter i et spesifikt abonnement

 

In subscription

Billetter i abonnement generelt

Events

Events with primary event group

Forestillinger med en produksjon som primærproduksjon.

 

Events with secondary event group

Forestillinger med en produksjon som sekundærproduksjon.

 

Events with promoter

Forestillinger med en spesifikk arrangør

 

Hours to first event

 

 

Event start date

Forestillinger som starter et gitt tidspunkt

Subscriptions

Subscription

Abonnement

 

Promoter

Abonnement med en spesifikk arrangør

 

Number of events in subscription

Antall forestillinger i abonnementet

Products

Product

Spesifikt produkt i handlekurven

Memberships

Membership

Spesifikt medlemskap i handlekurven

 

Donation

Spesifikk donasjon i handlekurven

Giftcards

Giftcard group

Spesifikke gavekortgrupper i handlekurven

Customer

Customer has tag

Kunden har et spesifikt kundeflagg

 

Customer has active membership

Kunden har et aktivt medlemskap

 

Customer has active donation

Kunden har en aktiv donasjon

Order

Environment

Box office | Online

 

Salemode

In person | Remote

 

Box Office user

Spesifiser spesifikke personer

 

Has cookie

Brukt for spesielle integrasjoner

 

Number of tickets per event

Ser etter alle forestillinger i ordren, om de matcher dette nummeret.
Eks. minst 2 billetter pr forestilling.

 

Number of tickets

Antall billetter i ordren

 

Number of subscriptions

Hvor mange abonnement du kjøper totalt. 

 

Number of subscriptions per subscription type

Ser på alle abonnementstyper i ordren, og returnerer et minimumsantall abonnement

 

Number of unique subscription types

Antall unike abonnementstyper i ordren

 

Number of unique events

Antall unike forestillinger i ordren

 

Number of donations

Antall donasjoner i ordren

 

Number of products

Antall produkter i ordren

 

Number of unique products

Antall unike produkter i ordren

 

Number of memberships

Antall medlemskap i ordren

 

Number of unique memberships

Antall unike medlemskap i ordren

 

Number of giftcards

Antall gavekort i ordren

 

Number of unique giftcards

Antall unike gavekort i ordren

 

Delivery type

Leveringstype

 

Delivery price

Pris for levering

 

Delivery method

Leveringsmetode

 

Total price of the order

Total ordresum

 

Subscription renewal

Om noen av abonnementene i ordren er en fornyelse

 

Promo code

Når benyttet i regelen, vil en kampanjekodeboks vises ved utsjekk.

 

Det er best om du benytter parametre i en kategori i en gruppe. Du kan mikse disse som du ønsker, men det er mye enklere å forstå de, om du holder de i separate handlekurvregler.

Example:  A condition with group (1) that has four statements about Events and a group (2) with two statements about the customer.

Hver parameter kan sammenlignes med en verdi. Når man sammenlikner en parameter med en numerisk verdi, har du disse valgene (kalt comparison operators):

 • less or equal (mindre enn, eller likt)
 • less (mindre enn)
 • not equal (ikke likt)
 • greater (større)
 • greater or equal (større eller likt)

Example:  To test if an Order contains two or more products you make this statement: [Number of products]  [greater or equal] [2]

Andre parametre kan være:

 • equal (like)
 • not equal (ikke like).

Eksempel: [Customer has active membership] [equal] [Friends of the Opera]


Handlinger

Når en Condition er nådd - at alt du setter i regelens conditions er sanne, vil regelens handlinger bli utført.

Hver regel må ha minst én handling, men du kan ha så mange handlinger du ønsker.

Følgende handlingstyper er tilgjengelige:

 • Discount: for å endre prisen i ordren, enten i prosent, sette ny pris, eller en rabatt i kr.
 • Message: for å vise en meldingsboks med informasjon eller mersalg.
 • Change delivery price
 • Change order fee
 • Override delivery options
 • Override payment options
 • Set payment interval options

Her kan du se en regel med to handlinger, hvor #1 er en melding, og #2 er en rabatt til utvalgte forestillingsbilletter.

Her er et ekspempel på hvordan en Melding vil vises i handlekurven. Dette tilbudet kan inneholde flere forskjellige forestillinger. Klikker kunden "Legg til" åpnes et ny fane hvor kunden enkelt kan legge til forestillingen til handlekurven.


Priority

Alle regler evalueres etter rekkefølge. Reglene med kun rabatter eller meldinger vil bli gjennomført. For regler som har en av de andre handlingene, vil kun den første regelen for dette bli utført.

Eksempelvis, om du har en kurv som matcher regelen på toppen (#40), og vil også matche regelen i bunnen (#35), vil kun den øverste regelen bli utført. Dette sker om de begge har en "override delivery options" handling, som du kan se som det grønne lastebilikonet.

Dette betyr at de andre handlingene i nederste handlekurvregel heller ikke blir gjennomført.

Tips!

Det er en god vane å ha regler med spesifikke forhold høyere på listen, med lavere prioritetsranking, og ha regler som er mer generelle med bredere definisjon lavere på listen.

 


Examples


AND og OR, vanlige feil

Se dette eksemplet. Det er et forsøk på å sjekke om noen kjøper for en av forestillingene og har en bestemt tagg. Måten dette er satt opp utløser handlingene for mange flere ordrer enn tiltenkt.

mceclip0.png

Den første gruppen har [OR] på to vilkår, dette vil også gjelde på den nedre gruppen med [Customer has tag] vilkåret. Den nedre gruppen har bare ett vilkår, derfor er veksleknappen [AND|OR] inaktiv, du kan se dette på fargene og fordi den ikke svarer på klikk.


Effekten er at nå for hver kunde med denne taggen eller for alle med en av disse forestillingene vil handlingene i denne regelen utføres.


Riktig oppsett er slik:


mceclip1.png

Her ser du at [Customer has tag]-vilkåret OG at gruppen nedenfor må være sann. Gruppen nedenfor er sann hvis en av de to forestillingene er i handlekurven.

 

Reklamere mot personer som ikke har et bestemt medlemskap

Du ønsker å reklamere for et medlemskap til personer som kjøper noe. For eksempel personer som kjøper 10 eller flere billetter, men er ikke har et bestemt medlemskap. Din første tanke kan være å sette den opp slik:

mceclip0.png

Reglene blir forstått bokstavelig og det ovennevnte faktisk gjør er:

- Sjekker om kunden har et aktivt medlemskap som ikke er lik typen [Goldmember]

OG

- Sjekker om kunden har et aktivt medlemskap som ikke er lik typen [Silvermember]

 

Dette fungerer så lenge kunden har et medlemskap som ikke er det samme som de to nevnte. Men du vil treffe alle uten disse medlemskapene, også personer uten noen medlemskap som helst.

 

Den riktige måten å gjøre dette på er slik:

mceclip1.png

Her sjekkes det om kunden har null medlemskap av typen [Silvermember]. Dette fungerer også for kunder uten medlemskap.  Dette gjøres også for den andre medlemstypen.

Du kan også sjekke om kunder ikke har et bestemt kundetagg. Dette bør settes opp på en lignende måte.