Scanning.

For å scanne billetter kan du enten benytte scannere levert av Tix, eller appen Tix Scan, som du laster ned på din mobiltelefon (Android eller Apple).

Scanning fra mobil

Du logger inn med din Tix-bruker, eller din scannerbruker, og får opp kamera og scanningvinduet umiddelbart.

Det finnes tre knapper nederst; Scan, Events og Log out.

Scan

Her scanner du billetter. Hold kameraet over strekkoden for å scanne. Du får da flere mulige meldinger:

GODKJENT SCANNING:
mceclip0.png
Bildet viser her hvilken forestilling, tidspunkt og sal du har scannet til.

Den viser også billettype, seksjon, rad og sete.
I denne ordren er det scannet 1/2 billetter, kjøpt av Björn Steinar Árnason den 11.6.21 kl. 17.11, og scannet 10.8.21 kl. 14.08.

 

ALLEREDE SCANNET

mceclip7.png

Denne billetten er allerede scannet av Truls Liang 10.8.21 kl. 14.08. Det betyr at vedkommende allerede er inne med billetten du har scannet.

FEIL INNGANG

IMG_7892.PNG

Her har man scannet billett på feil inngang (definert i Settings).
Vedkommende skal til Område B, og henvises dermed hit.

 

FEIL SAL/SPILLESTED:

mceclip3.png

Her får du opp feil sal i scanneren. Det betyr at vedkommende ikke blir scannet inn, fordi du har valgt en annen sal å scanne til (i Settings).

SCANNING IKKE STARTET

mceclip4.png

Når du ikke har åpnet for scanning, vil dette bildet vises. Billetten blir ikke scannet.
For å åpne for scanning, kan dette gjøres under Administrasjon-Forestillinger, Rediger Forestilling. Du har da en fane Adgangskontroll som gjør at du kan definere når scanning starter og slutter på forestillingen.

 

Events

Viser hvilke events du kan scanne til.

 

Settings

Her kan du velge hvilken sal du skal scanne til, og hvilken inngang eventuelt du scanner billetter fra.

mceclip6.jpg