Betalings problemer på nett. Gode spørsmål å spørre kunden. .

Forslag om spørmål til kunder med tanke på betalingsproblemer.
(Viktig å skille mellom innlogging og betaling)

Gode spørsmål til kunder som sliter med å betale:

Er det Kort betaling:

  • Hvor eksakt stopper det?

- Før eller etter kortinformasjon?

- Før eller etter bankID verifisering?

- Har de tatt screenshot? Kan de ta screenshot? Bilde?

Send epost til ecom-no@nets.eu med den informasjonen du har fått på kunden. (Dere har selv kontrakt med nets, derfor skal hevendelsen gå dit)

 

Er det vippsbetaling:

  • Hvor eksakt stopper det?

- Før eller etter varselet kommer på telefonen?

- Er kjøpet godkjent på telefon?

- Har de tatt screenshot? Kan de ta screenshot? Bilde?

- Send epost til support@tix.no, med informasjonen du får fra kunden(dere har kontrakt med Vipps gjennom partneravtale med oss, derfor skal vi ha henvendelsen.)

 

Gode spørsmål til kunder som sier de er trukket penger, men ikke fått billetter, eventuelt dobbelt trukket:

  • Sjekk først om kunden har billetter i billettsystemet, sjekk gjerne også på annullerte ordre på kunden.
  • I ordrehistorikken kan dere se om betalingen er godkjent og tidspunktet fra den, hvis en betaling er i orden skal den ligge som engang påbegynt og en gang godkjent
  • Be noen på økonomi sjekke i betalingsgatewayen https://payment.architrade.com/login/login.action, hva historikken er der. 

 

- Har kunden tatt screenshot? Kan de ta screenshot?

- Send epost til ecom-no@nets.eumed den informasjonen du har fått på kunden.