Promotører som bruker Tixly

Denne artikkelen er laget som en mini-manual for promotører og arrangører som setter opp forestillinger til konserthus/kulturhus som bruker Tixly til billettsalg.

Hvert hus som bruker Tixly har kun tilgang til sine egne data. Det er ikke mulig å flytte data fra én gruppe til en annen, noe som betyr at hvert hus må opprette egne forestillinger, og laste opp egne bilder til bruk i nettsalg.

Din bruker i Tixly

Adgang til salgstall for en forestilling er begrenset til den gruppen (eller konserthuset) forestillingen tilhører. Det betyr at hvis du som Promotør har fått satt opp en bruker hos et konserthus, må du henvende deg til det samme huset som har satt opp din bruker for å få tilsendt rapporter, endre passord, mailadresse eller liknende.

Hvis du har tilgang til forestillinger over flere hus, er det ikke slik at brukeren er satt opp på alle husene. Det er konserthuset som opprettet din bruker som har adgang til å endre på den. Det er viktig å huske på dette, så du som er Promotør henvender deg til riktig sted hvis du for eksempel trenger et nytt passord.

Din bruker kan legges til blant spesifikke brukere som har tilgang til salgstall på forestillingene dine, også for andre hus enn de som har opprettet brukeren. Hvert hus legger til Promotør-brukeren som får tilgang via nettleser og/eller app. Det er samme e-postadresse som blir brukernavn over alt.

Tilgang til dine data via web

Alle som har en bruker i Tixly kan logge på web. Adressen er https://bo.tix.no.

For Promotører som har fått tilgang til forestillinger på forskjellige hus, vil disse samles i et Dashboard. Har du tilgang til flere Dashboard kan disse velges fra menyen øverst.
mceclip1.png
Hvis du ønsker å ta ut en rapport for å grave deg ned i detaljer finner du den rapporten som passer best i menypunktet Rapporter. Der kan du se på salgstall over tid eller sortere på Tidsintervaller og spesifikke kulturhus eller forestillinger. Alle rapporter kan eksporteres til PDF, Excel eller .csv-format så du kan jobbe videre med dataene.

Hvis språket ikke passer kan man velge annet språk øverst til høyre. Der kan du også logge ut.

Merk: Dersom det mangler forestillinger i listen, tar du ta kontakt med det kulturhuset forestillingen skal spilles på. Tixly support kan ikke gi deg tilgang, det må avtales mellom deg som er arrangør og kulturhuset.

Tilgang til dine date via app

Tixly Stats appen lar deg følge dine salgstall fra mobilen. Denne finner du ved å søke opp “Tixly Stats” i app-katalogen på din Android- eller IOS-baserte telefon. Brukernavn og passord er det samme som på web.

Metoden for lagring av passord varierer etter de innstillingene du selv har konfigurert på telefonen.

Tilgang til dine data via tilsendt rapport

Det er mulig for Promotører å få tilsendt rapport automatisk på ønskede tidspunkt.

For de på kulturhuset som administrerer automatiske rapporter ser det slik ut:
mceclip0.png
Dager og tidspunkt for tilsending er valgfritt, og kan redigeres fortløpende. Det som er lagt inn her vil gjelde for alle tall fra alle forestillinger du har tilgang til.

Merk: Adgang til salgstall avtales mellom hver enkelt Promotør og kulturhus. Tixly Support har ikke anledning til å gi slik adgang, så hvis forestillinger mangler i listen må du ta kontakt med det kulturhuset der forestillingen skal være.

 

Webtrackers

Tixly støtter webtracking i kjøpsprosessen.

Det er bare Meta (Facebook) Pixel som sporer alle step i kjøpsprosessen. De andre trackerne har bare data på start og fullført kjøp.

Disse er støttet per i dag:
● Google AdWords
● Google Tag Manager
● Fb-pixel
● Twitter Conversion

Alle hus har tilgang til å legge inn trackere selv uten å involvere Tixly Support.

Etter at trackeren er opprettet må den legges til forestillingen slik at data blir sporet. Det betyr også at trackere kan gjenbrukes for Promotører som kommer tilbake med ny forestilling til hus hvor det allerede er satt opp tracking.

For å legge inn en Webtracker må de lokale Tixly-Administratorene gå inn på:
Administrasjon > Integrasjoner > Web trackers

mceclip2.png

Når den først er opprettet må den legges inn på de utvalgte forestillingene under Internett-fanen.

Tilgang til publikumsdata 

Personvernforordningen (GDPR) gir ikke kulturhusene mulighet til å gi ut publikumsdata til arrangører (Promotører) uten samtykke. Tixly har anledning til å plassere det inn som en del av kjøpsprosessen. En administrator-bruker for spillestedet oppretter et nytt slikt samtykke - følg lenken for mer om dette.

Nyhetsbrev

For at kunder skal kunne abonnere på et nyhetsbrev, må kunden samtykke til dette i kjøpsprosessen. Dette gjøres ved hvert enkelt hus. Den lokale administrator-brukeren i Tixly kan kontakte Tixly Support for å få hjelp til dette.

Det mest brukte er MailChimp, og en synkronisering mellom et samtykke og MailChimp går flere ganger i timen.

Merk: Dersom du som Promotør ønsker synkronisering av publikummere som har samtykket til å motta nyhetsbrev, må du ta kontakt med det kulturhuset der forestilingen skal være. Tixly support kan ikke gi slik adgang på kulturhusets vegne.