Promotører som bruker Tix.

Denne artikkelen er laget med tanke på å være en mini-manual for promotørere som setter opp forestillinger til konserthus/kulturhus som bruker Tix til billettsalg.

For hvert hus som bruker Tix har de tilgang til sine egne data. Det er ikke mulig å flytte data fra èn
gruppe til en annen. Som betyr at hvert hus må opprette egne forestillinger og laste opp bilder tilhørende forestillingene til bruk for nettsalg. 

 

Din bruker i Tix

Salgstall er begrenset til den gruppen(eller konserthuset) den tilhører, og det betyr også at hvis du som Promotør har fått satt opp en bruker, må du henvende deg til det huset for å få satt opp tilsending av rapporter, endring av passord, mailadresse el.l.

Det er ikke mulig å henvende deg til sist brukte hus for å få noe endret. Dette må Promotørene
huske på selv.
Andre hus enn de som har opprettet Promotør-adgang kan derimot legge til en Promotør for at
Promotøren skal få tilgang via Web eller App. Dette gjelder for samme mailadresse over alt.

 

Tilgang til dine date via Web

Alle som har en bruker i Tix kan logge på web. Adressen er https://bo.tix.no .
For promotører som har fått tilgang til forestillinger på hvert hus vil disse samles i et Dashboard.
Slik ser Dashboardet ut. Har du tilfeldigvis tilgang til flere Dashboard kan disse velges fra menyen
øverst.
mceclip1.png
Hvis du ønsker å ta ut en rapport for å grave deg ned i detaljer finner du den rapporten som passer
best i menyen; Rapporter. Der kan du kikke på salgstall over tid eller sortere på Tidsintervaller og
spesifikke venues eller forestillinger. Alle rapporter kan eksporteres til PDF, Excel eller .csv-format
for å jobbe ytterligere med dataene.
Hvis språket ikke passer kan man velge annent språk øverst til høyre. Der kan du også logge ut.

Merk: Dersom det mangler events i listen kan du ikke kontakt Tix-Support. Da må du ta kontakt med det kulturhuset der eventet skal være. 

 

Tilgang til dine date via App

Det er mulig å installere en App for å følge salgstall. Denne finner du ved å søke opp “Tix Stats” i
app-katalogen.
Brukernavn/passord er det samme som på web.
Passord huskes på samme måte som i en browser og kan dermed variere ift de instillingene du selv
har satt eller er konfigurert på telefonen.

Tilgang til dine data via tilsendt rapport

Det er mulig for Promotører å få tilsendt rapport autmatisk på ønskede tidspunkt. 

For de på Kulturhuset som administrerer automatiske rapporter ser det slik ut:
mceclip0.png
Dager og tidspunkt er valgfritt og kan redigeres fortløpende. Det som er lagt inn her vil gjelde for alle tall fra alle events du har tilgang til.

Merk: Dersom det mangler events i rapporten kan du ikke kontakt Tix-Support. Da må du ta kontakt med det kulturhuset der eventet skal være.

 

Webtrackers

Tix støtter webtracking ift kjøpsprosess.
Det er bare fb-pixel som tracker alle step i kjøpsprosessen. De andre trackerne har bare data på
start og fullført kjøp.
Disse er pt støttet:
● Google AdWords
● Google Tag Manager
● Fb-pixel
● Twitter Conversion
Alle hus har tilgang til å legge inn Trackere selv uten å involvere Tix Support.
Som nevnt over har alle hus kun tilgang til sine data og en tracker på dermed opprettes for hvert
hus. Etter at trackeren er opprettet må den legges til forestillingen slik at data blir sporet.
Det betyr også at trackere kan gjenbrukes for Promotører som kommer tilbake med ny forestilling til
hus de allerede har satt opp tracking.

For å legge inn en Webtracker må de lokale Tix-Administratorene gå inn på:
Administrasjon > Integrasjoner > Web trackers

mceclip2.png

Når den først er opprettet må den deretter legges inn på de utvalgte forestillingene under Internet-tab'en.

Tilgang til publikumsdata 

Ihht GDPR har ikke kulturhusene mulighet til å gi ut publikumsdata til arrangører(Promotører). Men Tix har èn løsning på dette også. 

For at promotører skal kunne få tilgang til publikumsdata må hver enkelt publikum tillate dette. Hvis Tix-Administratorer skal opprette et Samtykke

Nyhetsbrev

For at kunder automatisk skal havne inn som subscriber av et nyhetsbrev, basert på å ha haket av samtykke til dette i kjøpsprosessen må dette settes opp. 

Dette gjøres enkelt ved hvert enkelt hus og den lokale Tix-Administratoren kan kontakte Tix-Support for å få hjelp til dette.

Det mest brukte er MailChimp og en synkronisering mellom et Samtykke og MailChimp foregår flere ganger i timen. 

Merk: Dersom en Promotør ønsker synkronisering av publikummer som har samtykket til å motta nyhetsbrev nytter det ikke å kontakt Tix-Support. Da må du ta kontakt med det kulturhuset der eventet skal være.