Billetter kommer ut uten dato og klokkeslett

Kommer kjøpte billetter ut uten dato og klokkeslett? Og er hele forestillingen markert i rødt i salgsdashbord?