Gjennomførte forestillinger på kundekortet?.

Inne på kunden er det noen aktive knapper.

Klikker du på forestillinger så kan du få avsluttede forestillinger opp, klikker du på søppelbøtte kan du velge mellom annullerte solgte eller reserverte ordre.