Hvorfor kommer ikke den nye forestillingen opp på min nettside?.

Billettsalget kobles til din nettside via et API. Dette er et verktøy som gjør det mulig for et kulturhus eller liknende å hente informasjon direkte fra Tix, slik at det integreres sømløst med nettsidene deres.

 

APIet oppdateres automatisk med nye forestillinger som legges inn i Tix og som kan selges og vises online. Mer informasjon om hvordan du tilgjengeliggjør forestillingen online finner du i administrasjonsguiden.

 

Når forestillingen ikke vises på nettsiden, og du har lagt den inn korrekt i Tix kan det handle om hvordan nettsiden din snakker med Tix-systemet. I APIene finnes det flere parametre som kan settes opp, slik at forestillingen vises korrekt. Om disse ikke er satt opp hos din nettsideleverandør, vil det kunne skje at noen av forestillingene ikke vises, at tidligere forestillinger (avholdte) fortsatt vises på nettsidene, at søkeord du benytter ikke fungerer, at knappen "kjøp billett" kommer frem på arrangementer med fribilletter osv.

Det er da din nettsideleverandør som må endre integrasjonen mot Tix API - og dokumentasjon for alle parametre, finner du i Tix Event API-informasjonen her.

 

Oppdager du problemer med å vise en forestilling på nettsidene, kan du sjekke om forestillingen ligger i Tix Event API ved å gå inn på www.tix.no og søke opp forestillingen. Ligger denne her, vil den være tilgjengelig i ditt API - og det er da integrasjonen gjort av deres nettsideleverandør som må rettes opp.

 

Problemløsning?

Om du har direkte feed til nettsiden med API fra oss:  finnes forestillingene korrekt i salg på tix.no?
Ligger de der, er utfordringen hos deres nettsideleverandør.

 

Om forestillingen ikke finnes på tix.no: Er forestillingen markert med "Synlig online" og salgsstart er rett? Har du lagt en billettype i online salg?


Om du legger inn kjøpslenken selv:  Har du lagt inn riktig kjøpslink?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettsiden viser ikke få billetter/utsolgt/kansellert?

I Tix API finner du parametren SaleStatus, som definerer om forestillingen er uten status, har få billetter etc:

0 = "No Status", 1 = "Few Tickets", 2= "Sold Out", 3 = "Cancelled", 4
= "Not Scheduled

 

Disse må kobles til på deres nettside for å vise dette.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

For mer informasjon om API, kontakt Tix Support.