Hvorfor kommer ikke den nye forestillingen opp på min nettside?

Billettsalget kan kobles til din nettside via Tixlys Event-API. Dette er et verktøy som gjør det mulig for nettsiden på et kulturhus å hente informasjon direkte fra Tixly, slik at informasjon om forestillingen fra systemet integreres.

Event-APIet oppdateres automatisk med nye forestillinger opprettet i Tixly når de kan selges og vises online. Mer informasjon om hvordan du tilgjengeliggjør forestillinger online finner du i administrasjonsguiden.

Hvis forestillingen er lagt inn i Tixly og likevel ikke vises på nettsiden, kan det handle om hvordan nettsiden din snakker med Tixly-systemet. I APIene finnes det parametere som kan endres slik at forestillingen vises riktig. Om oppsettet for overføring mellom Tixly og din nettsideleverandør ikke er riktig gjort, kan det hende at noen forestillinger ikke vises, at tidligere (avholdte) forestillinger fortsatt viser på nettsidene, at søkeord du benytter ikke fungerer, at knappen "kjøp billett" kommer frem på arrangementer med fribilletter osv.

Det er din nettsideleverandør som må endre integrasjon mot Tixlys Event-API for å ordne opp i noen slike tilfeller. Dokumentasjon for alle parametre deler du med leverandøren. Du finner i Tixlys Event API-informasjonen her.

Problemløsning

Oppdager du problemer med å vise en forestilling på nettsidene, kan du sjekke om forestillingen ligger i Tixly Event API ved å først gå til Administrasjon - Integrasjoner - Api Keys. Åpne APIet som nettsidene dine bruker og åpne Lenker-fanen. Høyreklikk Standardlenken og åpne lenken i ny fane ved å klikke "Gå til..."

I den nye fanen vil du se mye tekst, dette er all informasjonen som Event-APIet sender til nettsiden din. Trykk Ctrl + F for å åpne søkefunksjonen i Chrome, og søk etter navnet på forestillingen. Finner du forestillingen i teksten betyr det at Event-APIet sender informasjon om denne forestillingen.

Om du finner forestillingen i Event-APIet men ikke på nettsidene dine må du kontakte din nettsideleverandør for å løse dette.

Om forestillingen ikke finnes i Event-APIet kan du selv sjekke noen innstillinger på forestillingen og prisene:  Er forestillingen markert med "Synlig online"? Er salgsstart satt riktig? Har du lagt minst en billettype tilgjengelig for nettsalg?

Om du legger inn kjøpslenken på nettsidene selv:  Har du lagt inn riktig kjøpslenke?

Nettsiden viser ikke få billetter/utsolgt/kansellert?

I Event APIet finner du parameteren SaleStatus, som definerer om forestillingen er uten status, har få billetter etc:

0 = No Status
1 = Few Tickets
2= Sold Out
3 = Cancelled
4 = Not Scheduled

Disse må kobles til på deres nettside for å vise dette.

For mer informasjon om Event-APIet, kontakt Tixly Support.