Hvordan få Teamviewer til å fungere på Mac.

 1. Gå til System Preferences, Security & Privacy, så Privacy, og til slutt Accessibility.
   
 2. Klikk på låseikonet for å gjøre endringer.
   
 3. Om TeamViewer allerede vises i fanen, klikk i boksen ved siden av for å gi tilgang.
   
 4. Om det ikke vises, trykk den lille +-knappen under fanen. Dette åpner Finder:
 5. Gå til din programfolder, velg TeamViewer, og trykk Åpne/Open.
   
 6. Nå skal du ha Teamviewer i fanen, med et kryss ved siden av: