Hvorfor viser BoxOffice negativt antall ved salg (korona)?

Noen ganger kan det hende at det står et negativt antall under tilgjengelig, ved salg i BoxOffice.

Dette skjer når de normale setene er utsolgt, og du har solgt seter fra en allokasjon merket Blokkert.
De blokkerte setene vil da være unntatt tilgjengelig kapasitet, og vil derfor trekkes fra om de blir solgt, uten at det påvirker totalkapasiteten.