Projeksjonsrapport

Projeksjonsrapporten kan bli brukt for å estimere salg på kommende forestillinger.

For å åpne rapporten, klikk på Rapporter - Projeksjonsrapport.

mceclip0.png

Rapporten har to parametere du kan sette:

  • Forestilling: Velg forestillingen du vil estimere salg for.
  • Filtrer forestillinger: Velg en eller flere forestilling du vil basere salg på. Tallene i den genererte rapporten vil bli basert på salg for disse valgte forestillingene. Dette er valgfritt, og må ikke endres.

mceclip1.png

Første seksjon viser Prissone salg. Juster for hver prissone for å endre distribusjon mellom dem. På samme måte er det mulig å endre og forutse hvor mange av hver Billettype som kommer til å bli solgt. Til slutt vil du se en tabell som viser tilgjengelige seter per prissone, hvor mange som er solgt eller reservert nå, omsetning frem til nå, estimert omsetning og total.