Rapportoversikt

Tixly har mange standardrapporter for forskjellige behov og formål. I denne artikkelen forklarer vi enkelt disse rapportene:

Daglig salg

Image_2020-11-03_kl._15.04.43.png

Den vanligste salgsrapporten. Viser billettsalg for forestillinger basert på transaksjonsperiode eller gjennomføringsperiode, eller en kombinasjon av begge (eks. alt salg i Januar for forestillinger holdt i februar). Kan vise moms. Denne rapporten inkluderer ikke billettavgift.

Inkluderer

 • Salg per forestilling eller produksjon
 • Salg per billettype
 • Salg per bruker
 • Salg per dag
 • Fribilletter per forestilling eller produksjon

Kunderapport

Image_2020-11-03_kl._15.07.49.png

Kunderapporten i Tixly. Viser en liste med kunder ut fra valgte forestillinger og rapporttype. Denne kan genereres med:

 • Solgte billetter
 • Reserverte billetter
 • Alle billetter (både solgt og reservert)
 • Ikke utskrevne billetter
 • Fribilletter
 • Annullerte billetter
 • Kunde- og seteinformasjon
 • Reserverte med seteinformasjon

Alle rapporttypene viser en rad per ordre, unntatt Kunde- og seteinformasjon og Reserverte seteinformasjon som viser en rad per billett.

Rapporten inkluderer all informasjon om kunden og ordren, som kundeinformasjon (Navn, adresse, telefonnummer, epost etc.), lenke til online kvittering, innslippsinformasjon (er billetten scannet, av hvem og når), samtykke, betalingstype og alternative e-postadresser.


Geografisk rapport

Image_2020-11-03_kl._15.16.01.png

Den geografiske rapporten viser antall solgte billetter per forestilling delt på land. Normalt brukt av arrangører for internasjonale produksjoner.


Forestillingsoversikt

Image_2020-11-03_kl._15.24.08.png

Forestillingsoversikt blir oftest brukt for å se salg etter en forestilling har blitt avholdt. Den kan genereres for enkeltforestillinger eller flere forestillinger på en gang, og filtreres etter transaksjonsdato.

Inkluderer

 • Salg delt mellom normalt salg, abonnementssalg og gratisbilletter i normale forestillinger og abonnement
 • Salg etter billettype
 • Salg etter pris
 • Salg etter prissone
 • Salg etter bruker
 • Salg etter seksjoner
 • Salg etter organisasjon
 • Billettavgift
 • Allokeringer etter type
 • Reserverte billetter etter billettype og pris

Rapporten kan også filtreres for å vise kun salg i abonnementer, og kan vise kolonner for moms.


Abonnement

Tixly har 3 forskjellige rapporter for abonnement, som blir beskrevet nedenfor:

Abonnementssalg

Image_2020-11-03_kl._15.42.12.png

Abonnement - salgsrapport viser abonnementssalg per abonnement basert på transaksjonsperiode.

Inkluderer

 • Totalt abonnementssalg delt på salgstype (faste seter, plukk og miks, osv)
 • Salg per produksjon som er en del av et abonnement
 • Salg per forestilling som er en del av et abonnement
 • Salg per produksjon som IKKE er en del av et abonnement
 • Salg per forestilling som IKKE er en del av et abonnement

Abonnement - kunderapportImage_2020-11-03_kl._21.23.27.png

Kunderapporten for abonnement er lik den vanlige kunderapporten og viser en kundeliste basert på valgte abonnementer. Den kan vise:

 • Solgte billetter
 • Reserverte billetter
 • Ikke utskrevne billetter
 • Kunde og seteinformasjon (en rad per billett)

I tillegg til dette, kan man, om man har valgt faste forestillinger, vise originale seter kunden har, uten å ta hensyn til endringer. Dette blir normalt brukt for fornyelse av abonnementer.

Abonnement - Statistikk

Image_2020-11-03_kl._21.35.56.png

Image_2020-11-03_kl._21.34.28.png

Denne viser statistikk basert på valgte abonnementer. Rapporten viser også i et diagram hvordan kunder flytter seg når de fornyer.


Daglig oppgjør/Kasserapport

Image_2020-11-05_kl._09.21.53.png

Viser alt salg gjort av valgte brukere i en valgt datoperiode. Kan genereres for å vise alle ordre (rapporttype) gjort av de valgte brukerne i den valgte datoperioden.

Viser salg:

 • Per type (billetter, produkter, abonnementer, gebyrer, gavekort osv.).
 • Per forestilling eller produksjon.
 • Per produkt.
 • Per betalingstype.
 • Per bruker/selger.
 • gjort som faktura.
 • gjort som delbetaling.

OBS!

 • Velges ingen brukere, vil rapporten vise salg for alle brukere.
 • Brukeren tix.no vil vise alt salg gjort online.
 • Brukeren Tix jobs vil vise refunderinger.
 • Ordrelisten viser både salg og refunderinger.

Produkt salgsrapport

Image_2020-11-06_kl._15.48.32.png

Viser solgte eller reserverte (eller begge) produkter basert på transaksjonsperiode eller forestillingsdato for forestillingstilknyttede produkter. Rapporten kan genereres som "simple", normalt brukt av restauranter for å få en liste over "kveldens middagsgjester".


Salgsoversikt

Image_2020-11-06_kl._15.49.33.png

Viser detaljert salg basert på transaksjonsperiode, delt per dag, uke eller måned. Normalt brukt for å se salg over lengre tid.

Inkluderer salg av:

 • Billetter
 • Fribilletter
 • Abonnementsbilletter
 • Gavekort
 • Solgt online
 • Solgt i boxoffice

Korttransaksjoner

Image_2020-11-06_kl._16.07.45__kopia_.png

Transaksjonsliste over alle betalinger gjort via POS og online (kort og mobilbetaling) basert på transaksjonsperiode og brukere. Er brukerfeltet tomt, vil den vise alle brukere.


Salg per uke

Image_2020-11-06_kl._16.16.07.png

Viser salg per uke basert på transaksjonsperiode. Salg er vist per produksjon. Jo grønnere boks, jo flere billetter har blitt solgt.


Projeksjonsrapport

Image_2020-11-07_kl._07.28.41.png

Verktøy for å forutse omsetning for en forestilling. Tallene kan vises basert på salg på en tidligere forestilling.


Samtykke

Image_2020-11-06_kl._19.06.35.png

Brukes for å laste ned alle billettkjøpere som har gitt samtykke eller fravalgt et gitt samtykke. Listen kan lastes ned som CSV med navn, e-post eller telefon og tidspunkt for samtykket. Rød boks inkluderer samtykke til epost og blå boks SMS/mobilsamtykke.

Les mer


Gavekort

Image-2020-11-06-kl.-19.11.45.png

Viser alle solgte, benyttede og utløpte gavekort basert på et definert dato- og tidsintervall. Det er også mulig å vise status til gavekort (hva er verdien av alle aktive gavekort) for en valgt dato.


Kampanjelenker

Rapporter viser salgsantall og kunder for kampanjelenker.

Salg

Image_2020-11-06_kl._22.34.10.png

Salg gjort i kampanjelenker. Kan filtreres med forestillingsfilter og gruppere kampanjer eller forestillinger (en rad per kampanjelenke eller forestillingsdato)

Kunder

Image_2020-11-06_kl._22.37.22.png

Gir en kundeliste for solgte og reserverte billetter i kampanjelenker.


Billettavgift

Image_2020-11-07_kl._07.08.17.png

Viser salgsantall inkludert billettavgift for forestillingsdatoer basert på transaksjonsperiode. Kan filtreres per bruker.

OBS!

 • Ingen valgte brukere gir tall for alle brukere
 • Online salg er det samme som brukeren tix.no

Økonomieksport

Image_2020-11-07_kl._07.16.53.png

Rapport som kan importeres til regnskapssystemer. Opprettes i økonomieksportmodulen (Administrasjon - Integrasjoner - Økonomieksport). Kan genereres for valgte brukere og for en definert tidsperiode. Må settes opp av Tixly-support.