Kundelister

Det er flere forskjellige kundelister i systemet: Kundeliste for forestillinger, for abonnementer, for kampanjetilbud og så videre. Disse kan sees i forskjellige rapporter i rapportmodulen. I denne artikkelen vil vi forklare hvor du finner hvilke kunder.


Kunderapport


Kunderapporten er hovedrapporten for å vise kunder. I systemet kalles den Kunderapport. Denne finner du under Rapporter - Kunder - Kunderapport. Rapporten baserer seg på valgte forestillinger. Flere forestillinger kan velges, men husk at jo flere forestillinger, jo mer kundedata, og jo lenger tid vil det ta å generere rapporten.

Image_2020-11-09_kl._07.41.23.png

Tabellen har mange kolonner, og noen av kolonnene kan bli skjult om skjermstørrelsen er for liten. For å åpne disse, trykk det blå pluss-ikonet til venstre for en rad for å utvide raden. OBS! Alle kolonner blir vist når du eksporterer rapporten.

Image_2020-11-09_kl._07.45.30.png

Rapporten kan også bli generert som forskjellige Rapporttyper:

  • Solgte billetter: Viser ordre for alle solgte billetter
  • Reserverte billetter: Viser ordre for alle reserverte billetter
  • Alle billetter: Viser alle ordre, både solgte og reserverte billetter.
  • Ikke utskrevne billetter: Viser alle ordre med billetter som ennå ikke er skrevet ut.

Image_2020-11-09_kl._07.48.11.png

  • Fribilletter abonnement: Viser alle ordre med fribilletter i.
  • Annullerte billetter: Viser alle ordre med annullerte billetter.
  • Kunde- og seteinformasjon: Viser alle ordre med solgte billetter, og lister de etter en rad per billett med spesifisert seteinformasjon (seksjon, rad, sete osv.). Kan bli brukt som en gjesteliste.
  • Reserverte seteinformasjon: Viser ordre for alle reserverte billetter inkludert seteinformasjon.

Image_2020-11-09_kl._07.51.25.png

OBS!

  • Rapporten viser alle billettyper (både vanlige og abonnement).

Abonnement - kunderapport


Samme som den vanlige kundelisten, men viser kun kunder i valgte abonnement. Denne finnes i rapportmodulen under Rapporter - Abonnement - Kunderapport.

Det er mulig å raskt velge alle abonnement i en sesong for å få en liste over alle kunder i abonnementer i en spesifikk sesong.

Image_2020-11-10_kl._07.08.34.png

Rapporttyper

Rapporten kan bli generert på forskjellige måter, på samme måte som den vanlige kundelisten: Solgte, Reserverte, Ikke utskrevne, Kunde- og seteinformasjon, men også Fast abonnement sete info (hvilket sete de hadde før endringer ble gjort).

Image_2020-11-10_kl._07.10.02.png

Denne viser inngang, seksjon, og viktigst rad og sete. Dette er en rapport som normalt brukes for fornyelse av abonnementer.

Image-2020-11-10-kl.-07.15.22.png


Kampanjelenke-kunder


Samme liste som den vanlige kunderapporten, men viser kun kunder som er registrert under spesielle kampanjelenker. Det er også mulig å filtrere etter forestillinger med kampanjelenker under Filtrer forestillinger. Denne finner du under Rapporter - Kampanjelink - Kunder.

Image_2020-11-10_kl._07.25.30.png


Kundeflagg


Gå til Rapporter - Kunder - Kundeflagg.

I denne rapporten kan man genere rapport over kunder med gitte kundeflagg, men også ekskludere kunder med et annet flagg samtidig. Inkluderer man flere kundeflagg vil rapporten vise alle kunder med flagg A eller flagg B. Har en kunde flere av de inkluderte kundeflaggene vises disse over flere rader.


Produkt - salgsrapport


Kunder som har kjøpt produkter, blir vist i Produkt - salgsrapport. Denne finner du under Rapporter - Produkt salgsrapport. Kundene blir vist i den andre tabellen i rapporten.

Image_2020-11-10_kl._07.32.57.png

Mer informasjon om denne rapporten, kan du lese i en utvidet artikkel:

Les mer