Billett - Salgsrapport.

Det er et stort antall salgsrapporter som viser billettsalg i rapportmodulen. I denne artikkelen går vi gjennom forskjellige rapporter som viser billettsalg basert på forskjellige parametre og filtre. De viktigste rapportene som viser billettsalg er:


Daglig salg


Daglig salg er den mest brukte salgsrapporten i systemet. Den viser salg på forestillinger gruppert etter dato eller gruppert etter transaksjons og/eller spilleperiode. Bruker man både transaksjons- og spilleperiode, kan rapporten vise salg for billetter solgt i Januar på en forestilling som blir avholdt i februar.

mceclip0.png

Datoer: Velg ønsket datointervall som skal brukes på rapporten.

Filtrer forestillinger: Velg om du vil inkludere spesifikke forestillinger basert på innstillingene i filtret. Om du ikke bruker dette filtret, vil alle forestillinger inkluderes i rapporten.

Rapporttype: Velg hvilken rapporttype som skal brukes. Enten transaksjonsperiode eller spilleperiode. Rapporten kan velges om den skal gruppere forestillinger etter forestillinger eller produksjoner.

 • Etter transaksjonsperiode: Viser totalt salg for alle forestillinger valgt i eventfiltret i tidsrommet spesifisert under Datoer.
 • Spillestedsperiode: Viser salg for alle forestillinger som har blitt eller avholdes innenfor datointervallet spesifisert i Datoer.

Etter transaksjonsperiode

1. Graph

Image_2020-11-07_kl._08.15.04.png

Når rapporten blir generert med Transaksjonsperiode som type, vil rapporten vise en graf med salg inennfor datoene spesifisert i Datoer. En linje vil vise omsetning, og en vil vise antall billetter solgt (inkludert fribilletter).

2. Salg pr forestilling

Image_2020-11-07_kl._08.17.47.png

Neste seksjon i rapporten viser salgstall, inkludert antall solgte billetter, fribilletter, totalt antall billetter og omsetning per forestillingsdato eller produksjon, basert på hvilken rapporttype du har valgt. Mva blir vist, om mva i rapporter er aktivert av Tix Support.

3. Salg etter billettype

Image_2020-11-07_kl._08.20.48.png

Viser billetter og omsetning per billettype for alle forestillinger til sammen. For å se billettypesalg for en enkeltforestilling, generer rapporten ved å bruke forestillingsfiltret, eller bruk rapporten Forestillingsoversikt.

4. Salg per bruker

Image_2020-11-07_kl._08.20.54.png

Viser billetter og omsetning per bruker for alle forestillingene til sammen. For å se en brukers salg for en enkelt forestilling, generer enten en rapport ved å bruke forestillingsfiltret, eller bruk rapportene Forestillingsoversikt eller Kasserapport.

5. Salg per dag

Image_2020-11-07_kl._08.20.58.png

Den siste tabellen viser salg per dag for alle forestillinger sammenlagt kombinert med datointervallet valgt i Datoer.

Spilleperiode

Image_2020-11-07_kl._11.21.31.png

Når rapporttypen er satt til spilleperiode, vil det valgte datointervallet ikke bety transaksjonsperiode, men når forestillingene er avholdt. Eks. Om Datoer er definert som 1. januar - 31. januar, vil rapporten vise alt salg for forestillinger som er avholdt i januar.

 

Image_2020-11-07_kl._11.21.52.png

Den første tabellen vil vise solgte og reserverte billetter, sammen med fribilletter, fyllingsgrad og allokerte billetter. Denne rapporten kan også kalles en publikumsrapport. Under de første tabellene vises det samme som etter transaksjonsperiode, salg per billettype og salg per bruker.


Forestillingsrapport


Forestillingsrapporten viser salg for en eller flere forestillinger. Den blir ofte brukt for å se salg etter en forestilling har blitt avholdt.

Image_2020-11-09_kl._06.36.10.png

I den venstre kolonnen kan du velge hvilke forestillinger og hvilke innstillinger du vil gjøre for rapporten.

Filtrer på transaksjonsdato: Kan settes til å se kun salg innenfor et gitt datointervall. Kryss av i boksen og velg intervallet.

Forestillinger: Endrer du forestillingsdatofiltret, vil dette endre hvilke forestillinger som blir vist i listen under. Det er da mulig å vise alle forestillinger eller filtrere etter valgte produksjoner. Forestillingene som skal tas med i rapporten kan velges med å holde Ctrl nede og velge ønskede forestillinger (eller Ctrl + A for alle forestillinger). Hvis du holder nede Shift når du velger to forestillinger, vil alle forestillinger fra og med første til og med andre forestilling bli valgt.

Type: Rapporten kan da bli endret med forskjellige typer:

 • Billettyper, Pris, Prissone, Brukere, Seksjon, Reservert, Allokert: Ett valg per type.
 • Vis moms: Viser salgstall med spesifisert mva.
 • Bare abonnementer: Vil kun vise billetter solgt i abonnementer.
 • Del opp etter dato: Vil splitte rapporten og vise en seksjon per valgt forestilling.

Image_2020-11-09_kl._06.45.07.png


Salgsoversikt


Salgsoversikt er en spesifisert oversiktsrapport over alt salg i et gitt datointervall. Det kan genereres for å gruppere salg etter dag, uke eller måned. Det er ideelt å generere denne rapporten for et lengre tidsrom (eks. et år eller en måned).

Graph

Image_2020-11-09_kl._06.55.08.png

Grafen viser alt salg i det valgte datointervallet etter rapporttype (dag, uke eller måned). Grafen er interaktiv, og salgstypen kan trykkes på for å vise/skjule linjer i grafen. Holder du musepekeren over en salgstype, vil den lyse opp linjen i grafen. Holder du musepeker over grafen, vil den vise salget på det punktet du holder over.

Tabell

Image_2020-11-09_kl._06.58.26.png

Tabellen under viser alt salg for hvert punkt (eks. hver måned i året). Det er mulig å filtrere tabellen ved å bruke søkeboksen. Du kan eksempelvis søke på Fredag om du kun vil se salg på fredager, om Rapporttypen er satt til Omsetning per dag. 

Forklaringer

 • Year, Date, Weekday: År, dato, ukedag
 • Tickets: Antallet solgte billetter, både online og i boxoffice. Dette inkluderer ikke billetter i abonnement..
 • FreeTickets: Antallet genererte fribilletter.
 • Revenue: Omsetning for solgte billetter, ekskludert billetter solgt i abonnement.
 • SubTickets: Antallet solgte billetter i abonnement (online og BoxOffice)
 • FreeSubTickets: Antall genererte fribilletter i abonnementer.
 • SubRevenue: Omsetning for solgte billetter i abonnement.
 • TicketsOnline: Antall solgte billetter online. 
 • TotalSoldTickets: Totalt antall solgte billetter (online og BoxOffice), inkludert salg i abonnementer.
 • TotalFreeTickets: Totalt antall genererte fribilletter (online og box office), inkludert billetter solgt i abonnement.
 • TotalTickets: Totalt antall genererte og solgte billetter, inkludert fribilletter og billetter solgt i abonnement.
 • TotalTicketRevenue: Omsetning for solgte billetter, inkludert billetter solgt i abonnement.
 • GiftCardsBO: Antall solgte gavekort i box office.
 • GiftCardsWWW: Antall solgte gavekort online.
 • GiftCardsRevenue: Omsetning for alle solgte gavekort (online and box office).
 • TotalRevenue: Total omsetning for alle solgte billetter og gavekort.